Sök
Sök
Hitta rätt vård
Jämför
Jämför
Boka
Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Nu kan du välja vård från hela Sverige

Nu har du som patient möjlighet att välja vård från hela Sverige. Från och med den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag som gör att patienternas makt förstärks.

Sedan 2012 har du fritt kunnat välja vårdcentral inom ditt landsting och den nya patientlagen som trädde i kraft vid årsskiftet, innebär att valfriheten nu utökas. Den nya patientlagen ger alla patienter rätten att söka vilken offentligt finansierad vårdgivare som helst och få vården betald av sitt hemmalandsting. Det innebär att all sjukvård, utom planerade behandlingar där man måste läggas in på sjukhus, kan du som patient få tillgång till. Väljer du en vårdgivare i ett annat landsting måste du dock själv betala för resan.

Den nya patientlagen gör att alla patienter ska få sina medicinska behov bedömda på samma sätt. Den medicinska bedömningen avgör sedan i vilken ordning som patienterna ska prioriteras och inte som tidigare då landstingets invånare kommit först. Vårdgarantin* gäller dock bara landstingets egna invånare.

Tanken med den utökade valfriheten är att den bland annat ska bidra till att minska de regionala skillnaderna. Det kan i sin tur leda till ett större utbud av behandlingar, en utjämning av patientavgifterna och vilka läkemedel som finns med på landstingens Kloka listor.

Nu kan du välja vård från hela Sverige!

Den nya patientlagen från 1 januari 2015 innebär att:

  • Du som patient har rätt att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet, du kan också fritt välja mellan alla behandlingsalternativ.
  • Alla ska få sina medicinska behov bedömda på samma sätt, men vårdgarantin gäller bara landstinget egna invånare.
  • Den nuvarande informationsplikten utvidgas, vilket innebär att du som patient ska få information om ditt hälsotillstånd, vilka olika behandlingsmetoder som finns och när du kan förvänta dig att få vård. Du ska också få all relevant information om riskerna med behandlingen.
  • Möjligheten till en ny medicinsk bedömning ska utökas.
  • Barnens inflytande över sin vård ska bli tydligare.
  • Du som patient ska kunna välja en fast läkarkontakt i ett annat landsting.
  • Om du som patient får vård i annat landsting ska du själv betala din resa.

Här kan du läsa mer om valfrihet i vården.

*Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få komma i kontakt med vården och få den vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det, beroende på vad du har för behov, till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en specialist. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård. Akut vård berörs inte av vårdgarantin, om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort som möjligt, oavsett var du befinner dig. Det är vårdens personal som bedömer om du har ett akut vårdbehov.

Text: Moa Wikström

Källor

  • www.svd.se/nyheter/inrikes/fritt-soka-vard-i-hela-landet_4314665.svd
  • www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Vardgarantier
14:24 - 12 feb, 2015

0 Kommentarer

Det vore ju himla kul om du blev den första att lämna en kommentar.

Skriv kommentar

Kul! Du vill skriva en kommentar. Det är toppen! Du kanske undrar varför kommentaren inte visas direkt?
Det är för att vi vill undvika spam och måste därför godkänna kommentaren först. Tack för din kommentar!