Valfrihet i vården

Många län har infört valfrihet i vården vilket innebär att du inom flera områden kan välja vilken vårdgivare som ska utföra din vård. Du kan välja mellan landstingsdriven vård eller vård i privat regi som är offentligt finansierad – helt utifrån dina behov och önskemål.

15 mars 2012 kl 08:33

Till exempel i Stockholms län är det möjligt för dig att välja vilken vårdgivare som ska utföra din vård och var i länet du vill ha din vård utförd. Allt för att du ska få den vård som passar dig och dina önskemål.

När du är i behov av en husläkare/vårdcentral kan du till exempel välja mellan landstingsdriven vård och vård i privat regi som är offentligt finansierad. Du betalar då en patientavgift vid varje besök med ett tak på 900 kronor per år. Efter det har du rätt till högkostnadskort som innebär gratis besök under en viss period.

Systemet har öppnat upp för många aktörer för att du ska få fler vårdgivare att välja på. Du kan, om du vill, även välja vård i ett annat landsting och då gäller det sådan vård som har avtal med något landsting. Kosmetiska operationer, operationer inom ögonsjukvård och vissa vaccinationer är till exempel inte landstingsfinansierade i Stockholms län och då gäller inte heller valfrihet till andra landsting. För eftervård och rehabilitering gäller särskilda regler.

Hur väljer jag husläkare?

För att hitta en husläkare som passar dig kan du ställa upp några kriterier som är viktiga för dig, till exempel geografisk närhet, kvalitet och tillgänglighet. Sedan kan du jämföra olika mottagningar på Vården.se. När du hittat den husläkare du vill ha kan via Vården.se skicka en förfrågan om att skriva in dig hos mottagningen där läkaren arbetar, detta kallas för att lista sig.

Den läkare som du väljer kan vara fullbokad och inte ha möjlighet att ta emot nya patienter. Då kan du ställa dig på en väntelista. Du kan när som helst byta vårdgivare om den vårdgivare du har i dag inte uppfyller dina önskemål eller om vårdgivaren inte kan erbjuda besök eller behandling inom en viss tid.

Val av specialist – din valfrihet

Behöver du träffa en specialist skriver din husläkare en remiss till en specialistläkare. Du kan själv välja vilken specialistläkare eller mottagning du vill att remissen ska skickas till. Du kan till exempel välja den som har kortast väntetid, som använder en viss behandlingsmetod eller som ligger närmast ditt hem eller din arbetsplats.

I de fall där det finns väntetider, till exempel för en operation, kan du jämföra väntetiderna till olika mottagningar. Det är inget krav på att ha en remiss till en specialist men väntetiden kan bli kortare med en remiss eftersom läkaren enklare kan bedöma vilket vårdbehov du har. Besöket hos specialistläkaren kostar också mindre om du har en remiss.

Faktaruta

Välja vård

Inom vårdvalet har du möjlighet att välja vem som ska utföra din primärvård. Du kan välja vårdcentral, husläkare, mödra- och barnavårdscentral, geriatrisk vård, sjukgymnastik, psykiatrisk vård och tandvård.

Du kan även välja vilken specialist du vill gå till med eller utan remiss från en husläkare.