Polio
Ett barn blir omhändertagen av sjukvårdspersonal.

Polio

Polio är en virussjukdom som smittar via förorenat vatten. Polio finns inte i Sverige, men förekommer fortfarande i vissa länder.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med polio på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Polio

Om polio
  • Polio är en virussjukdom som sprids via förorenat vatten.
  • Polio finns inte i Sverige idag, men förekommer i delar av Afrika och Asien.
  • Vanliga symtom på polio är feber, trötthet, huvudvärk och illamående och ungefär 1 % drabbas av förlamning.
  • Det finns ingen behandling mot polio, men de allra flesta blir friska.
Viktiga länkar

Läs mer om polio i världen
(Folkhälsomyndigheten)

Viktiga telefonnummer

Ring 112 om du tror att du eller någon i din närhet har smittats med polio och får svårt att andas.

 

Vad är polio?

Polio är en virussjukdom som sprids via smutsigt vatten och avlopp. Läs mer.

Vad är polio?

Polio är en virussjukdom som främst sprider sig genom avlopp och förorenat vatten. I Sverige är sjukdomen utrotad tack vare att poliovaccin ingår i barnvaccinationsprogrammet, men polioviruset finns fortfarande kvar i vissa länder i Afrika och Asien.

Under 1900-talets första hälft var polio en vanlig sjukdom i Sverige, men antalet fall minskade snabbt efter att man började vaccinerade befolkningen år 1957. Sedan 1965 ingår poliovaccinet även i barnvaccinationsprogrammet. Sverige hade sin sista stora epidemi 1953 och sedan 1977 har inte ett enda fall rapporterats i Sverige.

Vad händer när man får polio?

Inkubationstiden från att man smittas till att symtomen uppkommer är 7–10 dagar. Vanliga symtom är:

Vid polio kan även musklerna bli förlamade, vilket drabbar ungefär 1 % av de som blir smittade av viruset. Ungefär 1 av 200 blir permanent förlamade. Om förlamningen sätter sig på andningsmuskulaturen är dödligheten hög.

Om du har haft polio som barn kan du drabbas av så kallad postpolio, vilket innebär att du får besvär senare i livet. Vid postpolio blir musklerna försvagade och du kan få svårt att gå.

Hur smittar polio?

Polio orsakas av ett virus som endast förekommer hos människor. Polioviruset smittar genom att det utsöndras med avföringen och en smittad person kan sprida viruset under en lång period. Därför är risken störst att få polio via smutsigt, förorenat vatten och avlopp. Direkt kontakt mellan människor är också en smittväg.

Vad kan man själv göra åt polio?

I Sverige vaccineras alla barn mot polio och risken att drabbas av sjukdomen är således näst intill obefintlig. Om du vet att du inte är vaccinerad eller är osäker på om du är det kan du kontakta en vaccinationsmottagning eller vårdcentral.

Hur behandlas polio?

Det finns ingen behandling mot polio, men för de flesta går sjukdomen över av sig själv. Om andningsorganen blir påverkade av sjukdomen kan du behöva hjälp att andas med en respirator.

När bör man söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har smittats med polio. Uppsök en akutmottagning om du tror att du har fått polio och dessutom får svårt att andas och upplever att dina muskler känns svagare.

En läkare kan ställa diagnos genom molekylärbiologiska metoder eller genom att ta prover från avföringen.

Vem kan hjälpa dig vid polio?

Kan polio behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan inte behandla eller diagnostisera polio. Däremot kan en nätläkare svara på frågor och ge råd.

Publicerad:
30 januari 2023 kl 17:17
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 15:54
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!