Vad är vaccin?

Innehåll från Stockholm Medical Office
2020-11-26 | hälsa, vaccination

Många vet inte vad vaccin egentligen är och hur de fungerar. Tillsammans med Nathalie Liljeberg, legitimerad sjuksköterska på Stockholm Medical Office, får vi svar på vilka sjukdomar du bör vaccinera dig mot och varför det är viktigt att vaccinera sig.

Stockholm Medical Office startade 1989 och erbjuder idag hälsokontroller, företagshälsovård, läkarvård och vaccinationer. De är experter på all världens vaccin och har vaccinerat flera tusentals patienter.

Vad är vaccin och hur fungerar det?

Vaccin hjälper kroppens immunförsvar att lättare känna igen och bekämpa bakterier, virus och andra mikroorganismer som orsakar sjukdom. Kroppens immunförsvar identifierar vaccinationens antigener som i sin tur stimulerar produktionen av antikroppar.

– Vaccinet stimulerar ditt immunförsvar så att du får ett skydd mot den aktuella sjukdomen, säger Nathalie Liljeberg, legitimerad sjuksköterska på Stockholm Medical Office.

Vaccin brukar delas upp i levande och inaktiverade vaccin. De som hör till levande vaccin innehåller bakterier eller virus som fortfarande kan föröka sig, medan övriga vaccin innehåller inaktiverade smittämnen.

Med ett inaktiverat vaccin tillförs allt antigen som ska framkalla immunitet när vaccinet ges. Levande vaccin behöver däremot inte innehålla så mycket antigen utan immunsystemet stimuleras istället i takt med att allt fler virus/bakterier produceras.

– Levande smittämnen liknar mer en naturlig infektion som i sin tur stimulerar immunförsvaret, säger Nathalie på Stockholm Medical Office.

spruta

Risker och biverkningar med vaccinering

Den vanligaste biverkningen efter att ha tagit en vaccinationsspruta är rodnad och/eller svullnad vid insticksstället. Det är övergående och helt ofarligt.

Med inaktiverade vaccin ses lokala eller generella biverkningar vanligtvis inom ett dygn. Levande vaccin orsakar oftare biverkningar som påminner om en mildare variant av den naturliga sjukdomen som du vaccinerats mot. Biverkningar från dessa kommer vanligtvis senare.

– Även om vacciner är väl utprovade och risken för biverkningar i regel är mycket låg, så ges vaccin till så pass många att också sällsynta biverkningar inträffar någon gång, säger Nathalie på Stockholm Medical Office.

Rekommendation av vaccin

I Sverige erbjuds och rekommenderas alla barn att vaccineras enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Programmet har utarbetats för att ge oss skydd mot sjukdomar som är farliga för samhället i stort. Dessa vaccinationer görs på BVC tills barnet fyllt 5-6 år, därefter tar skolhälsovården vid.

Förutom de vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet rekommenderas även andra vaccin. För att veta vilka just du bör ta kan du kontakta en vaccinationsmottagning, exempelvis Stockholm Medical Office.

– Hos oss gör vi alltid en personlig bedömning utifrån bland annat ålder, hälsotillstånd och var man bor, säger Nathalie på Stockholm Medical Office. Bor du till exempel i ett område där det finns TBE så rekommenderar vi vaccination mot det. Och om du tillhör en riskgrupp så bör du exempelvis ta influensasprutan varje år.

resmål

Vaccin inför din resa

Inför en utomlandsvistelse kan du också behöva ta ett eller flera vaccin. Vilka vaccin du behöver beror på vilket land du ska till, hur länge du planerar att stanna där, vilket boende och umgänge du kommer att ha på resmålet, samt ett antal andra riskfaktorer.

Till vissa länder är det inte nödvändigt att vaccinera sig med något utöver det grundskydd som rekommenderas i Sverige, medan det i andra länder kan vara ett krav att du är vaccinerad mot en viss sjukdom.

– Det är viktigt att i god tid ta reda på om du behöver komplettera med några vacciner innan din resa, säger Nathalie på Stockholm Medical Office. Det tar nämligen några veckor innan vaccinet ger god skyddseffekt och ibland kan det behövas flera doser.

glada människor

Därför ska du vaccinera dig

Inga vaccinationer är obligatoriska, men om du blir vaccinerad löper du väsentligt lägre risk att bli infekterad av den aktuella sjukdomen. I många fall är det allvarliga, och till och med dödliga, sjukdomar det rör sig om.

– Genom att vaccinera dig skyddar du både dig själv och även indirekt de individer som tillhör en riskgrupp som av olika anledningar inte kan vaccineras, säger Nathalie på Stockholm Medical Office. Det kan till exempel vara barn som är för unga för vaccination och cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling.


Publicerad: 12 januari 2018 kl 11:01
Uppdaterad: 26 november 2020 kl 16:21

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.