Pneumokocker
Närbild av person som blir vaccinerad i överarmen.

Pneumokocker

Pneumokocker är bakterier som förekommer naturligt i näsa och svalg. Bakterierna kan orsaka olika sjukdomar, som lunginflammation.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med pneumokocker på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Pneumokocker

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka olika infektionssjukdomar. Läs mer.

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är bakterier som vanligtvis ligger bakom sjukdomar som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Bakterierna kan även orsaka mer allvarliga sjukdomar, invasiva sjukdomar, som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Pneumokocker förekommer naturligt i svalg och näsa och kan orsaka infektioner hos personer i alla åldrar, men drabbar främst barn under två år och vuxna över 65 år.

Pneumokockinfektioner kan behandlas med antibiotika och det är ovanligt att en infektion leder till dödsfall om personen i fråga är frisk i övrigt.

Sedan 2009 ingår vaccination av pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram som innefattar 144 av världens länder, vilket har gjort att antal barn som insjuknar har minskat rejält. Tidigare dog runt 3–4 barn per år i Sverige av sjukdomar orsakade av pneumokocker. Runt om i världen dör fortfarande mellan 1,5–2 miljoner människor av pneumokockinfektioner varje år.

Vilka är symtomen på pneumokocker?

Pneumokocker är en vanlig bakomliggande orsak till bland annat lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Bakterierna kan även orsaka allvarligare sjukdomar. Symtomen ser olika ut beroende på vilken sjukdom som bakterierna ger upphov till.

Hur smittar pneumokocker?

Pneumokocker förekommer naturligt i näsan på barn och man tror att ungefär hälften av alla barn i förskoleåldern bär på bakterierna utan att det ger några symtom eller orsakar sjukdomar. Därför sker smittspridningen i hög grad bland barn som är snuviga eller bär på infektioner.

Hur undviker man att drabbas av pneumokocker?

För att undvika att drabbas av och bli svårt sjuk av pneumokockinfektioner är det viktigt att vaccinera sig. I Sverige erbjudas alla spädbarn vaccin då det ingår i barnvaccinationsprogrammet. Du bör även vaccinera dig om du är äldre än 65 år, missbrukar alkohol, droger eller cigaretter, har nedsatt immunförsvar eller andra sjukdomar som exempelvis diabetes eller cystisk fibros.

Om du omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet eller av annan anledning rekommenderas att vaccinera dig kostar det ingenting. Om du är gravid eller ammar brukar du inte bli rekommenderad att ta vaccinet, såvida inte en läkare bedömer att det är nödvändigt.

Hur ofta ska man vaccinera sig för pneumokocker?

Det finns två olika typer av vaccin mot pneumokocker: konjugatvaccin och polysackaridvaccin. Beroende på faktorer som ålder och sjukdomshistoria kan du rekommenderas att ta båda vaccinen. Vaccinet tas då som två doser vid två olika tillfällen.

När det gäller barn som vaccineras beror antal doser på barnets ålder. Barn under ett år får tre doser medan barn upp till två år ges två doser. Barn mellan två och fem år får antingen en eller två doser. Vuxna får vanligtvis endast en dos av vaccinet. Personer med ökad infektionsrisk erbjuds en andra dos efter 5–10 år.

Finns det någon behandling mot pneumokocker?

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

När bör man söka vård?

Uppsök en vårdcentral om du misstänker att du fått lunginflammation, öroninflammation, bihåleinflammation eller en annan sjukdom som kan bero på pneumokocker. Undersökningen ser olika ut beroende på vilka symtom du har. Vid konstaterad diagnos påbörjas en antibiotikakur.

Vem kan hjälpa dig vid pneumokocker?

Kan pneumokocker behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan hjälpa dig att bedöma dina symtom, men om misstanke om pneumokockinfektion finns bör du uppsöka en fysisk läkare.

Publicerad:
24 augusti 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
24 augusti 2023 kl 14:48
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!