8 frågor och svar om vaccinet mot covid-19

2021-02-08 | coronavaccin, coronaviruset covid-19

2021-01-19. Vi är många som har frågor och funderingar kring vaccinet mot covid-19. Därför intervjuade vi Per Godenius, som är medicinsk rådgivare och allmänspecialist, för att få svar på vanliga frågor och vad vi vet hittills om vaccinet mot covid-19.

Per Godenius är medicinsk rådgivare och allmänspecialist på vårdcentralen Omtanken Järnhälsan i Göteborg och har suttit med i arbetsgruppen för covid-19 på Omtanken. Han har därmed mycket insyn i covid-19 vaccinet, något som vi på Vården.se ville veta mer om. Läs mer i vår intervju från 19 januari 2021:

Vaccinet mot covid-19 är äntligen här! Kan du berätta mer om det?

Ja, äntligen är det dags! Efter en rekordsnabb startsträcka kan vi nu påbörja vaccinationen mot covid-19. På flera olika håll i världen har vaccin tagits fram och i de kliniska studier som föregått godkännanden så har resultaten varit mycket bra. Hittills har vi två godkända vaccin i Sverige och minst tre övriga vaccin är på ingång, men de är ännu inte godkända.

Hur bra skydd ger covid-19 vaccinet och hur länge håller skyddet?

I Sverige har vi idag (den 19/1-2021), som ovan nämnt, två godkända vacciner: “Comirnaty” från Pfizer och “Covid-19 Vaccine Moderna” från Moderna. Båda har visat ett nästintill 95%-igt skydd mot covid-19. Det går inte att säga hur länge skyddet håller, då det inte hunnit studeras ännu. Det som är viktigt att komma ihåg är att man får fullgott skydd först en vecka efter att man fått den andra injektionen, som tas cirka 4 veckor efter den första.

Uppdaterad information 8/2-21: Nu finns det tre vacciner som är godkända i Eu. Det senast godkända vaccinet kommer från Astra Zeneca.

När och var kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Det beror helt på vilken riskgrupp du tillhör. Under fas 1 (som pågår just nu) vaccineras personer som bor på äldreboenden. Därefter följer personer som har kommunal hemtjänst samt hushållskontakter till dessa och personal inom äldreomsorg och sjukvårdspersonal som tar hand om dessa grupper.

Under fas 2 kommer personer äldre än 70 år, vuxna som får insatser enligt LSS samt personal inom vård och omsorg att vaccineras. Vi vet ännu inte när fas 2 drar igång, men det beräknas ske någon gång i februari. 

Under fas 3 kommer personer mellan 18-69 år som ingår i riskgrupp att vaccineras. Däremot är det ännu inte klart hur denna grupp kommer att specificeras. 

Först efter fas 3 kommer alla andra personer över 18 år att erbjudas vaccination, men det går i dagsläget inte att spekulera i när detta kommer att ske. 

Vilka biverkningar kan man få av att ta covid-19 vaccinet?

I dagsläget finns det inget som tyder på att det föreligger någon risk för allvarliga biverkningar, men eftersom vaccinet är nytt så kommer denna information att uppdateras löpande. Allergiska reaktioner har rapporterats och därför ges vaccinet i en miljö där eventell allergisk reaktion kan behandlas direkt. Riskerna för att få biverkningar är däremot mycket små förutom smärta vid injektionsstället samt trötthet och huvudvärk. 

Finns det några risker med att ta vaccinet?

De patienter som har blodförtunnande medicin löper en ökad risk för blödning i samband med vaccinationen, i och med att den ges in i muskeln. För att minimera denna risk ska vaccinet inte ges i anslutning till att patienten tar dessa läkemedel. Om du äter Waran måste du dessutom ha genomfört en föregående provtagning.

Finns det några grupper som rekommenderas att inte vaccinera sig?

Vaccinet har ännu inte testats på gravida och därför rekommenderas denna grupp att inte vaccinera sig. Det är inte heller rekommenderat för barn. De patienter som tidigare har fått en allergisk reaktion på vaccination ska meddela detta till den som vaccinerar samt stanna kvar i 15 minuter på mottagningen efter vaccineringen. Det finns däremot inget som pekar på att man inte ska vaccinera sig av den anledningen. 

Jag har redan haft covid-19, behöver jag ändå vaccinera mig?

Det saknas fortfarande kunskap om hur många eller vilken typ av antikroppar som krävs för att du ska vara immun mot covid-19. Vi vet inte heller hur länge skyddet varar, än så länge. Om du tidigare har haft covid-19 rekommenderas du alltså ändå att vaccinera dig!

Kan jag börja leva som vanligt igen när jag har vaccinerat mig mot covid-19?

Att så många som möjligt vaccinerar sig är mycket viktigt för att vi ska kunna stoppa smittspridningen. Det är däremot viktigt att vi fortsätter leva på ett sätt som gör att vi aktivt undviker att smitta varandra – det gör vi genom att stanna hemma om vi känner oss sjuka och att vi fortsätter hålla en god handhygien etc. Vi vet ju, än så länge, inte mycket om varaktigheten av skyddet och därför har vi alla ett ansvar att inte smitta andra, oavsett om det handlar om covid-19 eller inte.  

Källor:
Per Godenius, Medicinsk rådgivare och Allmänspecialist på vårdcentralen Omtanken Järnhälsan.


Publicerad: 25 januari 2021 kl 09:46
Uppdaterad: 8 februari 2021 kl 10:08

Författare:

13 Kommentarer

2021-01-25

Elisabet skrev:

Hej. Min mamma är 96 år o kan inte komma till VC. Stor riskpatient pga ålder mm. Hon har hemtjänst. Hur får hon vaccinet?

svara
2021-01-26

Vården.se skrev:

Hej Elisabet!

Tack för din fråga! Som vi skriver i vårt blogginlägg så kommer personer som har kommunal hemtjänst att vaccineras i första fasen. Då det är regionerna som ansvarar för vaccineringen så rekommenderar vi att du läser mer hos 1177.se för vad som gäller i just din specifika region (välj region högst upp): https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/. Då får du mer informationen om hur din mamma får vaccinet.

Vänligen,
Vården.se

svara
2021-02-01

Britta skrev:

Det står att de som äter waran skall vara uppmärksam på blödning. Min.msn äter waran skaölhadå inte ta waran den dagen han får vaccinet eller göra uppehåll innan
Han går på provtagningar var 5 vecka och ligger bra i värdet.

svara
2021-02-05

Bernt skrev:

Jag är 86 år gammal och har KOL när är det min tur?

svara
2021-03-03

Monika skrev:

Jag har blivit uppmanad att fylla i hälsodeklaration på https://bokning.mittvaccin.se/klinik/1305/halsodeklaration.
Någon sådan adress finns inte. Vad göra?

svara
2021-03-04

Vården.se skrev:

Hej Monika!

Tack för din fråga. Du får höra av dig till den vårdgivare som uppmanat dig att fylla i hälsodeklarationen, ifall du har problem med att öppna länken.

Vänligen,
Vården.se

svara
2021-03-12

Maud skrev:

Jag har en tid för vacc, Covid-19 hos er 13/3 vill ni meddela att jag får sjuktaxi den dagen. Ögon i Karlshamn brukar skicka fax till Blekingetrafiken när jag får mina ögonsprutor. Jag har nämligen ingen som kan skjutsa mig. mvh Maud

svara
2021-04-12

Jan skrev:

Jag tar metotrexat mot psoriasisartrit. Är det någon risk att vaccinera sig? Pfizer.

svara
2021-04-12

Vården.se skrev:

Hej Jan!

Tack för din fråga! Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa och vi som jobbar här är inte utbildad vårdpersonal. Vi rekommenderar dig därför att kontakta din läkare för mer information om vaccinet och dina läkemedel.

Vänligen,
Vården.se

svara
2021-04-19

anita skrev:

jag har opererat 2 ggr på åderbrock för ca 30 år sen. är det farligt att ta covit 19 vaccin?

svara
2021-04-21

Vården.se skrev:

Hej Anita!

Tack för din fråga! Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa, och vi som arbetar här är inte utbildad vårdpersonal. Gällande din fråga är det bäst om du pratar direkt med din vårdcentral/husläkare.

Vänligen,
Vården.se

svara
2021-04-26

Mariana skrev:

Äter 2 st blodtrycksmedicin och astma medicin, Kan jag ta corona spruta

svara
2021-04-27

Vården.se skrev:

Hej Mariana!

Tack för din fråga! Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa, och vi som arbetar här är inte utbildad vårdpersonal. Angående din fråga om blodtrycks- och astmamedicin hänvisar vi dig därför till din husläkare/vårdcentral.

Vänligen,
Vården.se

svara

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.