Själens förkylning – depression

2020-11-04 | psykisk hälsa

Har du ofta hungerkänsla, ökat sömnbehov eller andra symptom såsom nedstämdhet, brist på energi och självförakt? Det kan betyda att du är en av många som har drabbats av årstidsbunden depression. Sara Bengtzon, legitimerad psykoterapeut, delar med sig av sina kunskaper kring depression.

Sara Bengtzon, fil.kand, legitimerad psykoterapeut KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi.

Årstidsbunden depression

Den amerikanske forskaren Norman Rosenthal myntade tillståndet årstidsbunden depression, Seasonal Affective Disorder (SAD), på 1980-talet. Personer som led av depression eller bipolär sjukdom under höst- och vinterhalvåret, tenderade att tillfriskna under vår- och sommarhalvåret.

Rosenthal introducerade då något som kom att kallas för ljusterapi. Då Rosenthal misstänkte att orsaken till årstidsbunden depression berodde på mörker togs en terapi fram i form av ljus.

Sen ljusterapi introducerades har det varit svårt att kunna bedöma effekten, då det inte finns några vetenskapliga bevis på att det faktiskt fungerar. Man tror att ljusterapins påverkan kan bero på placebo då det konstgjorda ljuset inte har samma inverkan som solljus.

Vanligt med depression under senhöst/vinter

– Årstidsbunden depression är en egen upplevelse, säger psykoterapeuten Sara Bengtzon. Det kan vara vanligare under höst- och vinterhalvåret, men det finns även vår- och sommardepression. Depression kan bero på att du upplever förändringar eller skiften, och under en tid kan du då vara särskilt sårbar.

En man i depression

Så yttrar sig årstidsbunden depression

Depression kan diagnosticeras och det finns tydliga kriterier som psykologer utgår från. Vanliga symptom som förkommer vid depression är:

 • Förändrad aptit
 • Viktuppgång
 • Kraftlöshet
 • Ökad trötthet
 • Ökat sömnbehov
 • Brist på energi
 • Självförakt
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oförmåga att känna sig glad
 • Muskelspänningar

– Problemet med depression är att när du börjar bli nedstämd så drar du dig undan och till slut orkar du inte längre, säger Sara. Då kan mörker eller skiften upplevas ganska tungt.

De som drabbas av årstidsbunden depression

Varje år drabbas människor av depression. Det är svårt att bedöma hur många procent det rör sig om men det talas ofta om en siffra runt tre procent som egentligen anses vara för låg. Det misstänks att en del av de som drabbas inte söker vård, utan istället väljer att acceptera sjukdomen och leva med den då en del tenderar att tillfriskna efter en tid.

Det finns olika beståndsdelar som kan spela in såsom arv, miljö, könsroller och genetik. Generellt drabbas fler kvinnor än män av depression. Om du har varit nere i depression tidigare och fått bra hjälp, kan det vara lättare att känna igen varningstecken och då kan du agera tidigare eller söka hjälp igen.

Fler orsaker som kan leda till depression är ensamhet, har mörka framtidsutsikter, om man varit med om stora förluster, brist på socialt engagemang och inte kan ta hjälp av andra, men även blyghet kan ha inverkan på den psykiska hälsan.

Humlegården med två människor

Att förebygga depression

I förebyggande syfte kan du motionera mycket, få dagsljus på ögat, sova lagom och äta bra. Det vill säga alla bassaker för att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. Förutom detta är det viktigt att du trotsar dina negativa tankar, känslor och att du behåller dina sociala kontakter.

Det finns antidepressiva läkemedel mot svårare depression. Behandlar du symptom med läkemedel så kommer du inte ur depressionen helt utan det krävs i de flesta fall att du genomgår en terapi.

Behandla depression

Människan har grundläggande känslor: det finns positiva, neutrala och negativa som styr oss. Om du går runt och tänker att det finns de som har det sämre än dig själv så kanske du väljer att bära på din nedstämdhet. Nedstämdhet är en ledsnad, en pusselbit som saknas. Du kan inte köpa lycka, utan agera istället på problemet.

Terapi hos Sara Bengtzon

Sara jobbar främst med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och schematerapi som görs tillsammans med klienten i form av kartläggning för att se aktuella symptom. Inom KBT fokuseras det mycket på kognition och beteendeanalys av samspelet mellan patienten och hens omgivning.

Schematerapi är en vidareutveckling av KBT, där fokuset ligger på djupare personlighetsproblematik. Man kan se det som en modell som man arbetar utifrån. Tillsammans med en terapeut jobbar du med bilden av dig själv.

– Jag brukar rita upp ett isberg, hur det har sett ut tidigare och hur det ser ut framöver, säger Sara. Det kommer då ofta fram att det kan handla om förluster, stora förändringar, stress, skolgång eller missnöje med karriären.

En kortare behandling kan vara mellan 10-20 gånger, under den tiden kan terapeuten fånga in problematiken, vara ett stöd på vägen och kanske hinna skapa beteendeförändringar hos patienten.

– Ibland tar det längre tid, säger Sara. Jag har klienter som jag har jobbat med under många år. Men då har de haft ett ”jag” som har varit väldigt många dysfunktionella tankar som vi behöver jobba med under lång tid. Då kan en behandling vara under många år. Under den första tiden kanske vi träffas en gång i veckan och sedan mer sällan.

Ord om känslor och styrka

Att söka hjälp

Fler personer söker idag hjälp för sjukdomen och det är lätt att hitta information på egen hand via nätet. För att veta om du behöver söka hjälp så bör du utvärdera hur du mår och om det är något i ditt liv som känns tungt.

– Jag tycker att du ska söka hjälp om det blir ett mönster och betraktas som depression för att få stöd, säger Sara. KBT och depression kombineras på ett bra sätt. Nedstämdhet däremot drabbar de flesta och det får du leva med då alla människor har upp och nedgångar i livet.

Här hittar du psykoterapeuter som kan hjälpa dig.

Vad kan man göra som anhörig

– Anhöriga ska vara vaksamma, säger Sara. Jag tror att de flesta känner på sig om någon anhörig inte mår bra. När du ser att någon i din närhet drar sig undan eller beter sig annorlunda så kan du försöka prata med personen i fråga.

Om du har en tonåring som du har svårt att nå fram till kan det bästa vara att ta ett steg tillbaka. Som förälder kan du kartlägga om det finns någon i ditt barns omgivning som kan nå fram lättare än vad du själv kan. Det kan isåfall vara bättre att hen pratar med ditt barn.

Hjärta-av-snö

Om du behöver söka hjälp

Psykisk ohälsa hos vuxna

 • Vårdcentraler erbjuder psykologisk hjälp för både unga och vuxna.
 • Privata kliniker som erbjuder psykoterapi.
 • www.web.internetpsykiatri.se – internetbehandling med KBT.

Psykisk ohälsa hos unga

 • Kommuner har mottagningar för barn och ungdomar, Socialtjänsten bär ansvar för att du ska få den hjälp du behöver.
 • Skolor kan erbjuda hjälp via skolsyster och skolkurator.
 • Ungdomsmottagningen erbjuder stöd och hjälp i form av samtal.
 • Barn-och ungdomspsykiatrin BUP, erbjuder alla unga under 18 år gratis hjälp.
 • Akuta fall till exempel självmordstankar ska vändas till akutmottagning.

Källor
www.sbu.se/globalassets/publikationer/content0/1/ljusterapi_2007.pdf
www.vetenskaphalsa.se/7-tips-mot-vinterdepressioner/
www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/depression/arstidsbunden-depression
www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/9/9820/LKT0828s2024_2025.pdf
www.med.lu.se/klinvetlund/forskning/klinisk_forskning_i_fokus/reportage/lundbystudien


Publicerad: 13 december 2016 kl 16:45
Uppdaterad: 4 november 2020 kl 16:52

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.
Genom att använda Vården.se godkänner du att vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Läs mer om cookies här.