Finns det ett vaccin mot covid-19?

2021-01-20 | coronavaccin, coronaviruset covid-19, vaccination

Sverige är nu i full gång med att vaccinera befolkningen mot covid-19. Forskare har arbetat i rekordfart för att få fram vaccinet, vilket är en avancerad process med mycket höga säkerhetskrav. Här berättar vi mer om vilka vaccin mot covid-19 som finns tillgängliga idag och hur det går till att ta fram vaccin.

Idag finns det två godkända vaccin i Sverige

Vi väntade länge på vaccin mot covid-19 och idag har Sverige och EU hittills två godkända vaccin från två olika läkemedelföretag – “Comirnaty” från Pfizer och “Covid-19 vaccine moderna” från Moderna. Vaccineringen i Sverige påbörjades i slutet av december 2020. 

Sverige har slutit avtal med fem läkemedelsföretag

Sverige har sedan tidigare gått med i EU-gemensamma avtal om vaccin från AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Pfizer/BioNTech, CureVac och nu även med Moderna.

Så tar man fram ett vaccin

För att ge en djupare förståelse för hur utvecklingen av ett vaccin mot covid-19 ser ut, förklarar vi nedan hur faserna ser ut när ett vaccin tas fram. 

 1. Grundforskning
  I den första fasen har forskare hittat ett vaccin som verkar användbart. Vaccinet innehåller en lovande antigen och det undersöks vilka egenskaper det potentiella vaccinet har.

 2. Preklinisk utveckling 
  I den andra fasen studerar forskare hur vaccinets funktion och säkerhet i en skyddad labbmiljö. I vanliga fall kan detta steg ta flera år. Det är vanligt att flera av vaccinen som testas i denna fas inte lever upp till kraven som behövs för att gå vidare till fas 3.

 3. Klinisk utveckling
  I den tredje och sista fasen testar man vaccinet på olika grupper. För att säkerställa kvaliteten på vaccinet så testas det i fyra olika steg som vi redogör för nedan.

  Steg 1: Vaccinet testas på en mindre grupp frivilliga människor för att forskarna bland annat ska få svar på vilket immunsvar och biverkningar vaccinet framkallar. Denna fas kan pågå i ungefär ett år.

  Steg 2: Vaccinet studeras i större målgrupper för att se om effekterna är annorlunda i olika målgrupper. Man undersöker bland annat antalet doser och vaccinationsschema. Denna fas kan pågå i några månader upp till ett år.

  Steg 3: Om vaccinet är säkert så börjar man testa det på stora grupper för att noga analysera och uppfölja vaccinets effekt. Denna fas avslutas med en ansökan om att få använda vaccinet på människor. Fasen kan pågå från några månader upp till flera år.
   
  Steg 4: Vaccinets säkerhet, effekt och inverkan på befolkningen analyseras kontinuerligt efter att det har godkänts och börjat användas. Så länge som vaccinet används samlas data in för att analysera om sjukdomen minskar bland befolkningen.

Källor:

Vaccin.se 

Regeringen.se

Läkemedelsverket

New York Times


Publicerad: 10 september 2020 kl 16:02
Uppdaterad: 20 januari 2021 kl 11:47

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.