Finns det ett vaccin mot covid-19?

Världen håller andan i väntan på ett vaccin mot det nya coronaviruset. Utvecklingen av ett effektivt vaccin är avgörande för att vi ska kunna återgå till en mer stabil vardag. Forskare arbetar i rekordfart för att få fram ett säkert vaccin, men eftersom det ofta tar flera år att utveckla så finns det i dagsläget inget vaccin mot covid-19.

Ännu uppnår inget vaccin mer än 50 procents effektivitet

Just nu finns det åtta vaccin som har gått in i den tredje testfasen i vaccinutvecklingen. Den tredje testfasen innebär att man testar vaccinet på en stor grupp människor för att sedan följa upp vaccinets effekt. Enligt WHO uppnår ingen av dessa vaccin mer än 50 procents effektivitet. Trots detta bedömer Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys, att vi kommer att ha minst ett godkänt vaccin vid nyår.

Sverige har slutit avtal med Astra Zeneca

Tillsammans med övriga EU-länder har Sverige slutit ett avtal med det svensk-brittiska läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Avtalet innebär att Sverige kommer ta emot sex miljoner doser av vaccinet, förutsatt att det godkänns. Vaccinet beräknas räcka till ungefär 3 till 6 miljoner svenskar. I början av september 2020 meddelade företaget att de pausar sin testning, då en av deltagarna i studien blivit sjuk. Men bara några dagar senare återupptog företaget testerna, då den brittiska tillsynsmyndigheten MHRA bekräftat att det är säkert att fortsätta.

Så tar man fram ett vaccin

För att ge en djupare förståelse för hur utvecklingen av ett vaccin mot covid-19 ser ut, förklarar vi nedan hur faserna ser ut när ett vaccin tas fram. 

 1. Grundforskning
  I den första fasen har forskare hittat ett vaccin som verkar användbart. Vaccinet innehåller en lovande antigen och det undersöks vilka egenskaper det potentiella vaccinet har.

 2. Preklinisk utveckling 
  I den andra fasen studerar forskare hur vaccinets funktion och säkerhet i en skyddad labbmiljö. I vanliga fall kan detta steg ta flera år. Det är vanligt att flera av vaccinen som testas i denna fas inte lever upp till kraven som behövs för att gå vidare till fas 3.

 3. Klinisk utveckling
  I den tredje och sista fasen testar man vaccinet på olika grupper. För att säkerställa kvaliteten på vaccinet så testas det i fyra olika steg som vi redogör för nedan.

  Steg 1: Vaccinet testas på en mindre grupp frivilliga människor för att forskarna bland annat ska få svar på vilket immunsvar och biverkningar vaccinet framkallar. Denna fas kan pågå i ungefär ett år.

  Steg 2: Vaccinet studeras i större målgrupper för att se om effekterna är annorlunda i olika målgrupper. Man undersöker bland annat antalet doser och vaccinationsschema. Denna fas kan pågå i några månader upp till ett år.

  Steg 3: Om vaccinet är säkert så börjar man testa det på stora grupper för att noga analysera och uppfölja vaccinets effekt. Denna fas avslutas med en ansökan om att få använda vaccinet på människor. Fasen kan pågå från några månader upp till flera år.
   
  Steg 4: Vaccinets säkerhet, effekt och inverkan på befolkningen analyseras kontinuerligt efter att det har godkänts och börjat användas. Så länge som vaccinet används samlas data in för att analysera om sjukdomen minskar bland befolkningen.

Källor:

Vaccin.se 

New York Times

SVT

WHO

Aftonbladet Daily (Avsnitt: “Vaccin mot coronaviruset – så nära är vi”)


Publicerad: 10 september 2020 kl 04:02
Uppdaterad: 14 september 2020 kl 08:09

Författare: Karin Östlund

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du fortsätter utan att ändra dina webbinställningar så ger du ditt medgivande att cookies från Vården.se används. Om behandling av personuppgifter och cookies