Sök
Sök
Hitta rätt vård
Jämför
Jämför
Boka
Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Högt blodtryck – vad är det?

Innehåll från Nordic Heart Center.

Tillhör du de 30 procent som har högt blodtryck utan att veta om det? Cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck utan några tydliga symtom. Hjärtspecialisten Morteza Rohani på Nordic Heart Center berättar vad högt blodtryck är, vilka symtom högt blodtryck ger, vilka som ligger i riskzonen och hur högt blodtryck kan utredas samt behandlas.

Hjärtspecialist mäter blodtryck

Vad innebär högt blodtryck?

Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Blodtrycket mäts med två mått; systoliskt och diastoliskt, som beror på att hjärtmuskeln drar ihop sig (systoliskt) och slappnar av (diastoliskt) mellan slagen.

Högt blodtryck är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt. Förhöjningen kräver att hjärtat arbetar hårdare än normalt för att cirkulera blodet genom blodkärlen. Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck, medicinskt kallat hypertoni eller hypertension.

– Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om man inte får det behandlat, säger hjärtspecialisten Morteza Rohani på Nordic Heart Center. Misstanke om högt blodtrycks föreligger om blodtrycket stiger över 140/90 mmHg i vila vid upprepade mätningar. Normalt blodtryck ligger vid vila på mellan 100-140 mmHg systoliskt och 60-90 mmHg diastoliskt.

Riskfaktorerna för att utveckla högt blodtryck

De klassiska riskfaktorerna för att utveckla högt blodtryck är ärftlighet, ålder, kön och njursjukdom.

– Fram till 65 års ålder domineras sjukdomen av manlig kön och därefter är det lika stor risk för de båda könen att få hypertoni, säger Morteza Rohani på Nordic Heart Center.

Andra faktorer som kan påverka att högt blodtryck utvecklas är:

 • Övervikt
 • Nedsatt fysisk aktivitet
 • Diabetes
 • Överkonsumtion av alkohol
 • Rökning
 • Sömnapnésjukdom
 • Stress

Hjärtspecialist Morteza Rohani
Hjärtspecialist Morteza Rohani

De vanligaste symtomen

Symtomen vid högt blodtryck uppträder oftast i form av huvudvärk, trötthet, yrsel, synpåverkan, bröstsmärta och andfåddhet vid ansträngning. Men cirka 30 procent av personer som debuterar med högt blodtryck är symtomfria.

– Lindrig till måttlig hypertoni har oftast inga symtom, säger Morteza Rohani på Nordic Heart Center. Det höga blodtrycket upptäcks i de flesta fall i samband med regelbundna hälsokontroller.

Utredning och behandling av högt blodtryck

Majoriteten av alla som debuterar med högt blodtryck, ungefär 90 procent, har så kallad ”primär hypertoni”. Det innebär att de har högt blodtryck utan någon bakomliggande medicinsk orsak.

– Numera utreder man de flesta debutanter med 24-timmars blodtrycksregistrering för att säkerställa diagnosen och kartlägga medeltrycket under dag- och nattetid, säger Morteza Rohani på Nordic Heart Center. Utifrån resultatet kan vi sedan påbörja behandlingen med antingen livsstilsförändringar eller läkemedelsbehandling.

Om det höga blodtrycket behandlas med läkemedel skräddarsys behandlingen utifrån patientens symtom, ålder, njurvärde samt eventuell förekomst av diabetes, hjärtsjukdom eller graviditet.

– Patienter som inte svarar på behandlingen trots en kombination av tre läkemedelspreparat, blir föremål för utredning med misstanke om ”sekundär hypertoni”, säger Morteza Rohani på Nordic Heart Center. Det innebär att ett eller flera medicinska tillstånd i kroppen orsakar det höga blodtrycket.

Hjärtspecialist föreläser

Riskerna med obehandlad hypertoni

Högt blodtryck kan vid obehandlat tillstånd orsaka skada i många målorgan såsom hjärta, hjärna, njurar och artärer. Högt blodtryck ökar nämligen risken för:

 • Hjärtinfarkt
 • Utveckling av hjärtsvikt
 • Stroke
 • Utveckling av vaskulär demens
 • Utveckling av njursvikt
 • Bråck i njurartären
 • Förtidig åderförkalkning vilket leder till ökad risk för framför allt stroke men även för hjärtinfarkt och försämrad blodcirkulation i benen
 • Utbuktning av kärlväggen vilket leder till ökad risk för kärlbristning och åderbråck

Att söka hjälp

Är du orolig att du har högt blodtryck även fast du inte har några symtom? Eller stämmer kanske några av symtomen in på dig? Se till att boka en tid hos en hjärtspecialist för utredning redan idag!

Innehåll från Nordic Heart Center.

09:03 - 11 apr, 2019

0 Kommentarer

Det vore ju himla kul om du blev den första att lämna en kommentar.

Skriv kommentar

Kul! Du vill skriva en kommentar. Det är toppen! Du kanske undrar varför kommentaren inte visas direkt?
Det är för att vi vill undvika spam och måste därför godkänna kommentaren först. Tack för din kommentar!