Har ditt barn fått vattkoppor?

Har ditt barn fått vattkoppor?

2022-06-21 | Barn och Gravid

Vattkoppor är en virusinfektion som är mycket smittsam. Det brukar ta mellan 10-20 dygn innan de första symtomen märks, vilket brukar vara feber, huvudvärk och trötthet. Efter ett par dagar kommer de karakteristiska röda utslagen.

Sjukdomsförloppet

De röda utslagen börjar som prickar som blir till knottror, och som slutligen blir till kliande blåsor med en genomskinlig vätska i. Hur många blåsor ditt barn får kan variera med allt från några enstaka till en mängd över hela kroppen. Efter någon dag spricker de och små sårskorpor bildas, och efter några dagar torkar skorporna och trillar av. Utslagen kan komma i flera omgångar, under fyra till fem dagar, men barn brukar bli friska av sig själva en vecka efter att de första symtomen visat sig.

Så smittar vattkoppor

Vattkoppor sprids genom direktkontakt från person till person eller genom utandningsluften, exempelvis när någon hostar eller nyser. Viruset kan spridas redan innan symtom syns och därför är det svårt att undvika att föra smittan vidare.

Har ditt barn väl haft vattkoppor en gång kan hen inte få det igen utan är immun. Dock stannar viruset kvar i kroppen resten av livet och ibland kan det aktiveras igen och orsaka sjukdomen bältros.

mamma-pussar-på-son

Tips för att lindra ditt barns besvär

Utslagen kan klia och för att lindra klådan kan du använda kylbalsam, alsolsprit eller svalt vatten. Det är viktigt att hålla huden ren för att undvika att bakterier kommer in i vattkopporna så de blir infekterade. Så tvätta ditt barns hud med tvål och vatten.

Ditt barn kan också ta vissa läkemedel för att lindra feber och värk. Prata med läkare, sjukvårdsupplysningen eller apotekspersonal för rådgivning.

pappa-håller-flicka-i-handen

Vaccineras mot vattkoppor

Det finns vaccin mot vattkoppor, som ger ett bra skydd och har få biverkningar. Man kan dock få vattkoppor trots vaccination, men skulle man bli sjuk blir symtom ofta lindrigare.

– På BVC vaccinerar vi endast de vaccin som ingår i barnhälsovårdens basprogram, säger Ann Hultstrand, barnsjuksköterska och verksamhetschef på Spartakliniken. Föräldrar som önskar vaccinera sina barn mot vattkoppor hänvisar vi till en vaccinationsmottagning. Det går att vaccinera barn mot vattkoppor om de är tolv månader eller äldre.

De som rekommenderas att vaccinera sig är barn som tillhör en medicinsk riskgrupp, till exempel ett barn som har nedsatt immunsystem. Även syskon till barn med nedsatt immunförsvar bör vaccinera sig.

– Barn eller anhöriga till barn kan ibland bli aktuella för vaccinering mot vattkoppor och detta beslut tas av barnläkare, säger Ann.

Källor
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vattkoppor
www.xn--klda-roa.se/vattkoppor


Publicerad: 10 november 2017 kl 08:49
Uppdaterad: 21 juni 2022 kl 14:25

Författare:

Skriv kommentar