Precis fått veta att du är gravid?

2020-11-05 | graviditet

Att få ett positivt svar på graviditetstestet kan kännas omtumlande och om du bestämt dig för att behålla barnet kanske du inte vet vad nästa steg är. Tillsammans med Birgitta Skarlöv, Leg. Barnmorska och ägare av Privata Barnmorskor, ger vi dig informationen du behöver så att du har koll på de kommande graviditetsveckorna!

“Första gången är det en resa som är både spännande och skrämmande, det är både plus och minus, men framförallt är det plus om man som barnmorska hjälper kvinnan till det!”
– Birgitta Skarlöv

Första steget efter du ”plussat”

Så snart du fått veta att du är gravid kan du kontakta en barnmorskemottagning för att boka ett inskrivningssamtal. Inskrivningen på barnmorskemottagningen sker oftast i graviditetsvecka åtta till tolv men ibland tidigare, och vid inskrivningssamtalet är det bra om din partner är med. På inskrivningstiden får ni sedan träffa en barnmorska som förhoppningsvis blir den barnmorska som följer er under graviditeten.

– Hos oss på Privata Barnmorskor är vi väldigt strikta med att det är den barnmorska som skriver in som också följer patienten under hela graviditeten, säger Birgitta Skarlöv. Jag tycker att kontinuitet är jätteviktigt för kvinnan eftersom man inte ska behöva upprepa sin historia varje gång, utan ska kunna få en relation och ett förtroende för barnmorskan.

Vid inskrivningstillfället tas blodprover, din vikt kontrolleras och ni pratar om livsstilsfrågor såsom rökning, motion, kost och alkohol. Barnmorskan frågar också om eventuella sjukdomar och om du tar några mediciner. Om behov finns kan du även få träffa en läkare för en gynekologisk undersökning.

All mödravård i Sverige är frivillig och kostnadsfri och alla barnmorskemottagningar arbetar efter ett basprogram, riktlinjerna kan dock variera över landet. I Stockholm är det fritt vårdval och det innebär att du själv väljer var du vill få din mödravård, och vill du kan du byta mottagning under graviditeten om du inte är nöjd.

gravid kvinna

Olika typer av fosterdiagnostik

Vid ditt inskrivningssamtal pratar barnmorskan också om fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret i magen. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattenprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar.

KUB är en kombinerad ultraljuds- och blodprovsanalys som görs för att se om det finns en eventuell kromosomavvikelse hos fostret. KUB görs vanligtvis mellan vecka 11-13.

– KUB-testets ger svar på trisomi 21, 18 och 13, säger Birgitta. Det ger ganska bra säkerhet men är inte alls lika säker som NIPT. Bastestet när man gör NIPT har 99 procents säkerhet på de tre trisomierna och då kollar man också alla könskromosomer och barnets kön.

NIPT, Non-Invasive-Prenatal-Test, är ett enkelt blodprov som tidigast görs vecka 10+0 men kan också tas senare under graviditeten. NIPT mäter det fria DNA som den gravida kvinnan har i sitt blod under dessa veckor. Innan du kan göra NIPT måste du ha gjort ett ultraljud för att se hur många foster det är och för att beräkna barnets ålder, det vill säga vilken graviditetsvecka du är i. Landstinget subventionerar all fosterdiagnostik förutom NIPT. Men om du gör ett KUB-test och ultraljud som visar att du har en hög risk med exempelvis trisomi 21, så kan du få göra NIPT på landstingets bekostnad.

Mellan vecka 18-20 görs RUL, rutinultraljud, då scanning sker av barnets alla inre organ. Scanningen görs för att upptäcka eventuella allvarliga missbildningar. Vid RUL kan man också oftast se barnets kön och du kan få ett säkrare BP-datum, beräknad förlossningsdag.

växt i sand

Remiss till en ultraljudsmottagning

Fosterdiagnostiken görs på en ultraljudsmottagning och för att komma dit behövs remiss, annars måste du själv betala för besöket. Barnmorskan kan ge exempel på vart du kan gå och du väljer själv till vilken mottagning du vill att barnmorskan ska skicka remissen. Det är vanligt att välja en mottagning som ligger närmast hemma eller jobbet.

– Du går till en ultraljudsmottagning där det jobbar ultraljudsbarnmorskor, säger Birgitta. Barnmorskorna som har ultraljudsutbildning utför ultraljuden, KUB-testet och Rutinultraljudet. Om det finns en speciell indikation kan du behöva gå till ett läkarhus där läkarna utför ultraljudet.

modell bebis i mage

Hur ofta träffar jag barnmorskan under graviditeten?

Under graviditeten gör du flera besök på barnmorskemottagningen och din partner är välkommen vid alla besök. Hur täta kontroller som görs under graviditeten varierar något mellan de olika landstingen och också om du är förstföderska eller omföderska.

– Förstföderskor träffar barnmorskan var tredje vecka fram till vecka 32-33, sedan varannan vecka, och i slutet varje vecka om det behövs, säger Birgitta. Omföderskor kommer lite glesare. Hur ofta vi träffas beror då på vad de har för behov, om de är friska eller sjuka, och hur oroliga de är.

Blodtrycket kontrolleras vid varje besök och urinprov tas ett par gånger under graviditeten. Om du har högt blodtryck lämnas urinprov vid varje besök. Blodprov tas också vid cirka fem tillfällen för att till exempel mäta ditt blodsocker och järnvärde.

Ungefär från vecka 20 brukar barnmorskan även lyssna på barnets hjärtslag vid besöken. Från vecka 24 mäts livmoderns tillväxt, det så kallade SF-måttet, för att se så att se så att barnet växer som den ska. Efter vecka 25 kontrollerar också barnmorskan barnets läge i livmodern och mot slutet av graviditeten kontrolleras det att barnet har vänt sig och ligger med huvudet nedåt.

gravidmage

Föräldrastöd under graviditeten

Under graviditeten får du och din partner stöd av barnmorskan att förbereda er inför förlossningen och föräldraskapet. Mottagningen kan ordna så att ni får träffa andra föräldrar och det kan ske i föräldragrupper eller i form av föreläsningar. Där får ni information om förlossningens start och dess olika skeden, smärtlindringsalternativ och om vad som händer i kroppen under förlossningen. Man tar också ofta upp amning, information om det nyfödda barnet och föräldraskapet. En del barnmorskemottagningar ordnar också träffar som riktar sig speciellt till blivande pappor/partners.

– Många barnmorskemottagningar har FUB, föräldrautbildning, vid ett tillfälle och kanske då en eftermiddag, säger Birgitta.

Andra kurser som barnmorskemottagningen arrangerar eller kan ge information om är bland annat gravidmassage, gravidyoga eller profylaxkurser där man bland annat tränar på andnings- och avslappningstekniker.

blommor

Att välja förlossningsklinik

Tidigast i graviditetsvecka 25 (24+0) väljer ni i samråd med barnmorskan, vilken förlossningsklinik som ni vill föda på. Barnmorskan kan se hur beläggningen ser ut på förlossningsklinikerna i området och utifrån det ge er en rekommendation.

– Vi har fritt vårdval vilket betyder att föräldraparet själva får välja vilket sjukhus de vill föda på, säger Birgitta. När de gjort sitt val listar vi dem på förlossningskliniken som de har valt.

Fria vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården, det vill säga vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Men även om du valt en förlossningsklinik kan du bli tvungen att åka till en annan mottagning om vårdgivaren inte har kapacitet att ta emot dig.

– Om du till exempel är listad på ett ställe och det är fullt när du ska föda, då är det deras skyldighet att skaffa dig en plats på en annan förlossningsklinik. Det finns då en koordinator som har koll på vilka platser som finns runtomkring.

vita blommor

Efter att barnet är fött

Barnmorskemottagningen ansvarar för mamman i 16 veckor efter förlossningen. Under de veckorna har barnmorskan och du framförallt ett samtal om förlossningen, så kallat postpartumsamtal, där ni går igenom hur förlossningen gick och hur din upplevelse var av den. Det görs för att kunna förhindra eventuell förlossningsdepression.

8-10 veckor efter förlossningen görs också en gynekologisk efterkontroll då barnmorskan känner på bäckenbotten, kollar bristningar och förskriver preventivmedel om du vill ha det.

– Eftervården på barnmorskemottagningen brukar oftast bara vara i åtta veckor för då brukar de allra flesta kvinnor vara friska, säger Birgitta. Två besök efter förlossningen brukar räcka men det finns ju kvinnor som måste gå flera gånger.

Barnet tar barnavårdscentralen hand om. När ni kommit hem med bebisen kontaktar ni den BVC som ni har valt. Om det är ert första barn kommer de hem på besök, annars får ni komma till BVC-mottagningen. Här kan du läsa mer om BVC!

nyfödd bebis


Publicerad: 26 juni 2017 kl 08:47
Uppdaterad: 5 november 2020 kl 11:56

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.