Psykoterapi för HBTQ+ – 4 tips för att hitta rätt terapeut

Psykoterapi för HBTQ+ – 4 tips för att hitta rätt terapeut

2024-04-18 | Psykisk hälsa

När könsidentitet, sexuell läggning eller relationsform faller utanför normen kan det vara svårt att hitta rätt terapeut – men det kan också vara extra viktigt att bli förstådd. Leg psykoterapeut Eli Björkstam, som själv är transperson och lever flersamt, tipsar om hur du hittar rätt.

Man pratar med en terapeut

Tips 1: Låt det ta tid att hitta rätt psykoterapeut

Räkna med att sökandet tar tid. Att hitta rätt psykoterapeut är avgörande för att din behandling för psykisk ohälsa ska få rätt effekt, därför är det värt att lägga ner tid på sökandet. Sök brett om du kan tänka dig att gå i terapi online via videosamtal. Läs på terapeutens hemsida, maila och ställ frågor. Låt de första samtalen bli provsamtal där du kan skapa dig en bild av terapeutens personlighet och hur öppen hen är för dina behov och livsvillkor.

Tips 2: Normkritik – Hitta en terapeut som delar dina tankar kring sexuell läggning och identitet

Terapeuter är ofta försiktiga med att lämna ut personlig information om sig själva. Därför kan det vara svårt att hitta en terapeut med samma läggning eller könsidentitet. Ett sätt att få reda på mer om hur terapeuten tänker kring dina livsvillkor utan att bli personlig är att fråga hur terapeuten ser på normer kring relationer, sexualitet och kön. En terapeut som är van vid att fundera över normer och deras konsekvenser har lättare att visa förståelse  och ta till sig nya perspektiv.

Tips 3: Sök efter en terapeut som förstår minoritetsstressen som du möter i vardagen

Att ständigt utsättas för ifrågasättanden, behöva förklara och rättfärdiga sitt sätt att leva, bli felkönad eller osynliggjord utgör en konstant stress för många HBTQ+ personer – detta kallas ibland för minoritetsstress. Terapeuten behöver förstå hur den stressen är en del av vardagen och påverkar känslolivet även om terapin handlar om helt andra saker. En terapeut som känner till begreppen och har en idé om hur man kan arbeta med dessa erfarenheter i terapi har sannolikt större möjlighet att möta dig som identifierar som HBTQ+ person och dina behov än en terapeut som aldrig hört talas om begreppen och deras innebörd. 

Tips 4: Ha lagom mycket tålamod med att förklara din situation för din terapeut 

Om det är svårt att hitta en normkritisk terapeut som dessutom har rätt kompetens och personliga egenskaper kan du hamna i en situation där du behöver lära terapeuten om dina livsvillkor. Ha lagom mycket tålamod med detta. En terapeut som är öppen för nya perspektiv ställer frågor för att förstå dig som individ och kunna hjälpa dig på bästa sätt. Det kan kännas orättvist och ansträngande men om terapeuten är beredd att växa med dig kan det bli ett gott samarbete. Om terapeuten däremot argumenterar, problematiserar delar av ditt liv och din identitet som du inte själv upplever som problem eller inte förstår din inre värld trots att du förklarar kan det vara dags att söka sig vidare. Att bli felspeglad i sin terapi kan bli en upprepning av den minoritetsstress som du kanske redan upplever i vardagen, och i det läget kan terapin göra mer skada än nytta.


Publicerad: 18 april 2024 kl 09:02
Uppdaterad: 18 april 2024 kl 09:02

Författare:

Skriv kommentar