Psykisk hälsa på schemat tack!

Psykisk hälsa på schemat tack!

2023-05-17 | Psykisk hälsa

Barn och unga mår sämre idag än vad de gjorde för 40 år sedan. Idag lider varannan ungdom i åldern 15-24 år av återkommande psykiska besvär. Det är något psykologen Siri Helle vill vända på. I Vårddjungeln berättar hon mer!

Unga mår sämre idag

Siri Helle är legitimerad psykolog och har jobbat inom vården med KBT-behandling av stress, ångest och depression. Hon är även författare och föreläsare, med en passion för att sprida psykologiska kunskaper och förebygga psykisk ohälsa. Det Siri främst fokuserar på idag är barn och ungas mående.

“Man har gjort mätningar sedan 80-talet och sett att det är dubbelt så många unga som har psykiska och psykosomatiska besvär idag,” berättar Siri i podcasten Vårddjungeln. Dessa besvär kan vara att man känner sig nere, har svårt att sova, eller har ont i magen. 

Till viss del kan detta förklaras av brister i skolan, enligt Folkhälsomyndighetens rapport från 2018. Men det är svårt att veta exakt varför barn och unga mår sämre idag. Forskning visar dock att kunskap om psykisk hälsa gör att vi alla kan må bättre.

Barn och unga som lär sig om psykisk hälsa i skolan mår bättre

Tidigare i år publicerades rapporten “Psykisk hälsa på schemat” som tar upp statistik och sammanfattar den kunskap vi har idag om psykisk hälsa bland barn och unga. Det som främst lyfts är att sätta just psykisk hälsa på schemat i grundskolan, något som Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar.

“Då handlar det om grundläggande färdigheter som alla har nytta av, till exempel att man får lära sig om faktorer som kan påverka måendet. Det kan vara sömn, sociala medier, motion, stillasittande, och att förstå känslor och känslohantering. Hur hanterar man stress? Vad är motivation? Hur blir man motiverad? Hur får man bättre självkänsla? Och om man mår dåligt, hur gör man då för att söka hjälp i ett tidigt skede?” förklarar Siri.

Psykisk hälsa i skolan en av de mest kostnadseffektiva lösningarna

Att barn och unga mår sämre idag kan förebyggas, enligt Siri Helle. “Det här är en av de mest kostnadseffektiva insatserna man kan göra för ungas psykiska hälsa. Våra nordiska grannländer har satsat på det här, så vad väntar vi på? […] Om man tittar på vad psykiatriska tillstånd kostar samhället årligen – det är 170 miljarder kronor i sjukskrivningar och sänkt produktivitet – och då har vi inte ens räknat in hur det påverkar människors livskvalitet och anhöriga. Så det finns mycket att tjäna här.”

Mer om namninsamlingen “Psykisk hälsa på schemat”

Det viktigaste är att sprida kunskap om detta ämne, enligt Siri. Just nu organiserar Siri en namninsamling till skolministern för Psykisk hälsa på schemat. Vill du också bidra till att barn och unga mår bättre idag? Du kan hitta mer om på Siris upprop om Psykisk hälsa på schemat här. 

Lyssna på avsnittet av Vårddjungeln med Siri Helle här!

Du kan även läsa mer om initiativet Psykisk hälsa på schemat här.


Publicerad: 17 maj 2023 kl 14:51
Uppdaterad: 17 maj 2023 kl 14:51

Författare:

Skriv kommentar