Sök
Sök
Hitta rätt vård
Jämför
Jämför
Boka
Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Framtidens vård: digitala verktyg skapar aktiva patienter

Med en växande befolkning och allt fler multi- och kroniskt sjuka står svensk sjukvård inför nya utmaningar. Bristande tillgänglighet och att patienter inte är tillräckligt delaktiga i sin egen hälsa pekas ut som två av de största problemen i sammanhanget, men olika digitala verktyg kan vara en del av lösningen.

enter image description here

Sverige och Europa har idag en åldrande befolkning och snart beräknas var fjärde europé vara över 60 år. I takt med att vi blir allt äldre ökar också antalet multisjuka och kroniskt sjuka personer. Detta ställer höga krav på sjukvården och de olika vårdgivarna. Men om patienter var mer aktiva i sin vård skulle fler resurser kunna frigöras, så att fler personer får rätt hjälp i tid. Förhoppningen är att de nya digitala verktyg som nu finns tillgängliga ska kunna leda till just detta.

Enkla digitala lösningar

Många av de digitala lösningar som redan finns är faktiskt väldigt enkla. I dag är det till exempel inte ovanligt att du kan boka din läkartid eller förnya ditt recept på nätet. Många av de behandlingar som finns hos till exempel en psykolog går också att genomföra online. De här lösningarna underlättar för vårdpersonalen och skapar också större tillgänglighet för patienterna.

Internet som kunskapskälla

Att sitta och googla på olika symtom eller sjukdomar kan ibland få negativa konsekvenser och leda till att du oroar dig i onödan. Men internet kan också, när det används på rätt sätt, vara en stor tillgång. Digitala sökfunktioner, databaser och patientnätverk kan utgöra en ovärderlig källa till kunskap. Samtidigt öppnar det upp för möjligheten att hitta olika behandlingsalternativ.

Digitaliseringen skapar aktiva patienter

Tack vare olika digitala lösningar kan patienter bli mer involverade i sin egen vård, vilket också gör dem till mer aktiva patienter. Ett aktivt val du kan göra som patient är att välja din vårdgivare. De flesta vårdgivare finns idag representerade online och genom olika söktjänster kan du enkelt leta dig fram till den mottagning som känns bäst för dig. Många patienter får också möjligheten att lämna omdömen eller utvärdera sitt besök online, vilket kan underlätta ditt val ytterligare.

Bättre vård på sikt?

Hur digitaliseringen kommer att fortsätta utvecklas och hur den kommer att påverka vården är svårt att säga. Men förhoppningen är att de digitala verktygen ska leda till att sjukvården i sig blir ännu bättre och mer anpassad efter patienterna och deras behov.

Källor
Diagnos Sverige : En antologi om framtidens hälsa (2018), redaktör: Mats Ögren Wanger

Författare: Sofia Nyström, praktiserande webbredaktör
Granskad av: Karin Sjödahl, Webbredaktör på Vården.se

10:01 - 03 mar, 2020

0 Kommentarer

Det vore ju himla kul om du blev den första att lämna en kommentar.

Skriv kommentar

Kul! Du vill skriva en kommentar. Det är toppen! Du kanske undrar varför kommentaren inte visas direkt?
Det är för att vi vill undvika spam och måste därför godkänna kommentaren först. Tack för din kommentar!