Vad är förmaksflimmer?

2021-02-10 | hjärta och kärl

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och innebär att hjärtat slår oregelbundet. Risken att drabbas av förmaksflimmer ökar med åldern och det är viktigt att sjukdomen upptäcks i tid, för att kunna sätta in rätt behandling.

Vad innebär förmaksflimmer?

Förmaksflimmer är en form av rytmrubbning i hjärtat. Det innebär att hjärtat inte slår som det ska, utan har en oregelbunden rytm och ibland slår snabbare. Förmaksflimmer kan antingen komma attackvis eller vara kroniskt.

Förmaksflimmer som kommer attackvis går oftast över av sig själv, medan kroniskt förmaksflimmer är permanent och oftast behöver behandlas med läkemedel. Förmaksflimmer är den vanligaste typen av hjärtrytmrubbning.

– Minst 150 000 svenskar lider av förmaksflimmer, berättar Morteza Rohani, hjärtspecialist på Nordic Heart Center. Högt blodtryck, ålder, hjärtsvikt, klaffel, hjärtmuskelinflammation, typ 2 diabetes och giftstruma räknas som riskfaktorer för att utveckla flimmer.

Symtom på förmaksflimmer

Förmaksflimmer leder oftast till hjärtklappningsattacker och oregelbunden puls som kommer plötsligt. Detta är särskilt tydligt vid attackvis förmaksflimmer. Vid kroniskt förmaksflimmer kan symtomen se lite annorlunda ut.

– De vanligaste symtomen vid kroniskt flimmer är trötthet och andfåddhet, säger Morteza Rohani. Men kroniskt flimmer kan ibland också vara helt symtomfritt.

För att ta reda på om man har förmaksflimmer används EKG, som mäter hjärtmuskelns elektriska aktivitet via elektroder som fästs på bröstet.

Man blir undersökt med ultraljud

Behandling av förmaksflimmer

De allra flesta som lider av förmaksflimmer får ta blodförtunnande läkemedel som grundbehandling. Detta beror på att förmaksflimmer ökar risken för blodproppar och stroke.

– Det är viktigt att upptäcka flimmer i tid och behandla med rätt blodförtunnande medicinering för att minska risken för stroke, säger Morteza Rohani.

Utöver det finns det olika behandlingar för den som har stora besvär av sitt flimmer. Antingen försöker man återställa hjärtrytmen och förhindra att flimret kommer tillbaka, eller så har du kvar själva flimret men lindrar besvären med hjälp av läkemedel.

– Behandling av förmaksflimmer syftar antingen till att bibehålla rytmen eller frekvensen, berättar Morteza Rohani. En effektiv behandling mot flimmer är till exempel ablation, där man försöker förhindra elektriska impulser från lungvener till förmaket och därmed bli av med flimret.

Vilken behandling som passar dig bäst beror på hur stora besvär du har av ditt flimmer och om det kommer attackvis eller är mer permanent. Om du diagnostiserats med förmaksflimmer kommer du tillsammans med din läkare fram till en lämplig behandlingsplan.


Publicerad: 12 september 2018 kl 17:25
Uppdaterad: 10 februari 2021 kl 09:41

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.