Därför är antibiotikaresistens ett hot mot folkhälsan

2020-11-12 | hälsa

Antibiotika är ett samlingsnamn för de läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Överdriven användning av antibiotika har lett till att fler och fler bakterier utvecklat motståndskraft och blivit resistenta mot en eller flera sorters antibiotika. Detta kan i längden leda till att vissa infektioner och sjukdomar kan bli svåra eller omöjliga att bota.

Antibiotikaresistens innebär att en eller flera bakterier har utvecklat en motståndskraft mot antibiotika. Detta betyder att det kan bli svårare eller omöjligt att behandla sjukdomar och infektioner som tidigare kunnat behandlas med antibiotika.

Varför har antibiotikaresistens uppstått?

Antibiotika har överanvänts på sjukdomar som egentligen hade kunnat läka på egen hand. Det kan exempelvis gälla halsinfektioner, öroninflammation, bihåleinflammation och långvarig hosta som oftast inte behöver behandlas med antibiotika. Överanvändningen har i sin tur lett till att vissa bakterier utvecklat en motståndskraft mot vissa sorters antibiotika och blivit resistenta. Antibiotikaresistens kan alltså uppstå om antibiotika skrivs ut när det inte behövs, om man får fel antibiotikasort eller om man doserar den fel.

Varför är antibiotikaresistens ett hot mot folkhälsan?

I många länder så finns det bakterier som utvecklat resistens mot nästan all antibiotika. Detta har lett att hundratusentals människor har avlidit i infektioner som antibiotikan inte längre biter på. Även i Sverige finns resistenta bakterier, vilket är ett hot mot vår folkhälsa, då en ökad antibiotikaresistens kan göra att vissa infektioner tar längre tid att behandla eller inte går att behandla överhuvudtaget. 

För en frisk person så är det oftast inte farligt att smittas av en resistent bakterie, men för någon som är allvarligt sjuk, för tidigt född eller genomgått en svår operation så kan det vara farligt att få en infektion som inte reagerar på antibiotikabehandling. 

Antibiotika behövs i samband med bland annat operationer, intensivvård och cellgiftsbehandlingar. Den här typen av behandlingar blir riskfyllda om eventuella infektioner inte kan förhindras av antibiotika.

Vad kan jag själv göra för att förhindra antibiotikaresistens?

Genom att förebygga smittspridning och infektioner så bidrar du till att färre personer måste använda antibiotika. Nedan listar vi några saker du kan göra för att förhindra antibiotikaresistens.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten för att undvika infektioner.
  • Vaccinera dig. Då minskar du risken för att bli sjuk och behöva använda antibiotika. Vaccinationer bidrar till att förebygga sjukdomar som orsakas av bland annat bakterier. 
  • Använd inte antibiotika i onödan. Vanliga infektioner såsom öroninflammation, halsinfektion, bihåleinflammation och långvarig hosta kan kroppen läka ut själv och behöver oftast inte behandlas med antibiotika.
  • Om du har fått antibiotika utskriven: följ doseringen och avbryt inte behandlingen i förtid.
  • Lämna in överbliven antibiotika till apoteket. 

Källor: 


Publicerad: 12 november 2020 kl 10:45
Uppdaterad: 12 november 2020 kl 10:45

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.