Vad är astma?

2021-04-28 | astma

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och som kan ge besvär med andnöd och hosta. Cirka 10 % av Sveriges befolkning lider av någon form av astma, och det kan hindra på många sätt i vardagen. Här får du veta mer om sjukdomen och vilken hjälp du som lider av astma kan få.

Vad är astma?

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och bland annat kan ge besvär med andnöd och hosta. Besvären kommer av en kronisk inflammation i luftrören, vilket leder till att slemhinnorna svullnar och det blir svårt att andas. Ungefär 10 % av vuxna och 9 % av barn lider av astma.

Det finns två olika typer av astma: allergisk och icke-allergisk. Vid allergisk astma kan astma-besvären utlösas av det du är allergisk mot, till exempel pälsdjur, pollen eller kvalster. Oavsett vilken typ av astma du har är det samma symtom och behandling.

Symtom på astma

Astma kommer ofta i perioder, där du ibland upplever större besvär och ibland inga alls. Några vanliga symtom på astma är:

  • Anfall av andnöd, när det känns tungt att andas
  • Pipande eller väsande ljud när du andas
  • Långvarig hosta vid förkylning
  • Långvarig hosta utan någon förklaring, ofta på natten
  • Andnöd och hosta vid fysisk ansträngning

Utredning av astma

Om du misstänker att du lider av astma kan du kontakta din vårdcentral. Du får då antingen göra en utredning där eller så skickar läkaren en remiss till en specialistmottagning. Om du drabbas av akut andnöd bör du direkt söka vård på vårdcentral eller akutmottagning.

Vid en astmautredning får du genomgå ett antal olika tester. Du får svara på frågor om dina besvär och läkaren mäter din lungfunktion. Detta görs oftast med hjälp av spirometri och PEF-mätning. I samband med astmautredning görs även allergitest, antingen med hjälp av pricktest eller blodprov.

Inhalator för astmamedicin

Behandling av astma

Astma kan vara olika allvarlig men för det mesta behövs någon typ av läkemedel för att behandla sjukdomen. Vanligtvis tas detta med hjälp av en inhalator och de två vanligaste typerna är luftrörsvidgande läkemedel och kortison. Kortison har en långsiktig effekt som dämpar inflammationen i luftrören, medan luftrörsvidgande medel har en kortsiktig effekt, men börjar verka snabbt. Ofta används en kombination av båda.

Det är också en bra idé att lära sig mer om sjukdomen, och det är viktigt att du förstår din behandling. Det kan hjälpa att ha en skriftlig behandlingsplan. Vissa vårdcentraler har också en särskild astmamottagning med specialutbildade astmasköterskor där du kan få råd och tips.

Utöver det kan du försöka underlätta på egen hand genom att undvika att röka och vistas i rökiga miljöer, liksom att ta läkemedel innan du tränar, om du får besvär när du motionerar. Om du är allergisk kan du också försöka undvika det du är allergisk mot.

Källor
www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma
www.astmaoallergiforbundet.se/information-rad/om-astma


Publicerad: 7 september 2018 kl 13:18
Uppdaterad: 28 april 2021 kl 13:36

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.