Test för könssjukdomar
En hand håller upp en burk avsedd för urinprov.

Test för könssjukdomar

Många könssjukdomar ger inga symtom alls. Att testa sig är därför det enda sättet att veta om man har en könssjukdom.

Snabba fakta om Test för könssjukdomar

Viktiga länkar
Om test för könssjukdomar

Många könssjukdomar ger inga symtom alls. Att testa sig är därför det enda sättet att veta om man har en könssjukdom och kunna få behandling.

  Läs mer.

Om test för könssjukdomar

Könssjukdomar, eller sexuellt överförbara infektioner som de också kallas, är sjukdomar som överförs vid sex. De flesta könssjukdomar ger inga symtom alls och du kan överföra sjukdomar utan att veta om det. Att testa sig är det enda sättet att veta om man har en könssjukdom och kunna få behandling. Du bör testa dig om du har haft oskyddat sex med någon eller om du tror att du kan ha blivit smittad av någon könssjukdom.

Vissa könssjukdomar ingår i smittskyddslagen och då måste du testa dig om du misstänker att du har någon av dem. Exempel på sjukdomar som ingår i smittskyddslagen är:

Så går test för könssjukdomar till

Metod

Om du tror att du har en könssjukdom och vill testa dig så boka test för könssjukdomar. Du kan boka tid på en mottagning. Många mottagningar erbjuder även drop in-tider som du inte behöver boka. 

Du testa dig på en vårdcentral, gynekologisk mottagning, hud- och könsmottagning (venereologmottagning), ungdomsmottagning. Vilken åldersgräns som gäller beror på i vilket län som du bor i. Det kan variera från 18 år upp till 25 år i vissa fall.

Det vanligaste sättet att testa sig för könssjukdomar är med ett urinprov eller slidprov. Men beroende på vilka symtom du har kan prover tas från olika ställen på kroppen med pinnprov. Var provet tas beror oftast på hur du har haft sex och kan ha blivit smittad. Du kan också få lämna ett blodprov.

I vissa fall undersöker läkaren eller sjuksköterskan dig genom att titta på ditt könsorgan.

Självtester som du kan göra hemma

Det finns självtest för vissa könssjukdomar. Dessa självtester kan du göra hemma, till exempel

Följ instruktionerna som kommer med ditt självtest. Instruktionerna kan variera beroende på vilket test du har fått. På apotek kan du köpa hemmatest. Testet skickas och analyseras sedan av särskilda laboratorier. Du kan också logga in på 1177 för att beställa ett gratis klamydia- och gonorrétest (hemtest). 

Du måste i regel kontakta en mottagning för behandling och smittspårning om du har tagit ett test själv. 

Innan test för könssjukdomar

Beroende på vilka symtom du har kan prover tas från olika ställen på kroppen med pinnprov. Det kan vara bra om du talar om vad du vill testa dig för så att vårdpersonalen vet var någonstans provet ska tas. Däremot behöver du inte tala om på vilket sätt du har haft sex. 

För att provresultaten ska vara helt säkra behöver det ibland ha gått en viss tid från det att du haft sex med någon till dess att du testar dig. Tiden varierar för olika sjukdomar. 

Klamydia –  för ett säkert provsvar bör det ha gått minst 7 dagar efter det att du hade sex för att ett urinprov säkert ska visa rätt. När du lämnar urinprover ska du inte ha kissat på minst 1 timme.

Hiv – för att få ett säkert provsvar för hiv så måste man vänta 6-8 veckor efter smittotillfället.

Efter test för könssjukdomar

Vanligtvis brukar provresultatet komma inom en vecka. Du kan oftast bestämma med mottagningen om hur du vill få ditt besked, till exempel om du vill ha svar genom telefon.  Det kan vara mycket jobbigt att vänta på ett provsvar. Om du upplever mycket oro kan det vara bra att prata med någon för stöd. Om provet visar att du har en könssjukdom så sätts behandling in. Vilken behandling du erbjuds beror på vilken könssjukdom du har. Alla könssjukdomar kan botas utom hiv, herpes och kronisk hepatit B. Det finns bromsmediciner, men du är ändå bärare av sjukdomen.

Smittspårning 

Om du har någon eller några av könssjukdomarna som finns med i smittskyddslagen görs en så kallad smittspårning. Du behöver då berätta vem eller vilka du har haft sex med under det senaste året. För syfilis och hiv behöver du berätta vilka du har haft sex med ännu längre tillbaka. 

Vad kostar det att testa sig för könssjukdomar?

Att testa sig för könssjukdomar som omfattas av smittskyddslagen ska vara gratis överallt i Sverige, oavsett hur gammal du är. Det gäller könssjukdomar som till exempel:

Att testa sig för andra könssjukdomar kan kosta olika beroende på vilken mottagning du går till. Självtest på apotek brukar kosta mellan 200 och 600 kronor, priset varierar ofta mellan olika märken.

Vad är fördelarna med test för könssjukdomar?

  • Att testa sig för könssjukdomar är oftast enkelt och går snabbt. 
  • Att testa sig är det enda sättet att veta om man har en könssjukdom och kunna få behandling. 
  • En del könssjukdomar kan testas genom olika självtester som du kan göra hemma. Fördelen med dessa test är att du kan utföra testet hemma, när det passar dig.

Vad är nackdelarna med test för könssjukdomar?

  • Det kan vara jobbigt att vänta på ett provsvar. 
  • Många upplever oro inför provsvar och väntetiden kan kännas lång.

Vem kan hjälpa dig med test för könssjukdomar?

Publicerad:
12 september 2023 kl 09:34
Uppdaterad:
31 oktober 2023 kl 10:58
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!