Två fötter sticker fram under ett täcke.

Hiv

Hiv är en virusinfektion som kan överföras mellan människor. Hiv-viruset ger en infektion som kan utvecklas till aids.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med hiv på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Hiv

Vad är hiv?

Hiv är ett virus som påverkar immunförsvaret. Om du inte behandlas kan du utveckla aids. Läs mer.

Vad är hiv?

Hiv är en förkortning för Human Immunodeficiency Virus, alltså humant immunbristvirus. Om du smittats med hiv påverkas ditt immunförsvar på sikt. Hiv är en könssjukdom som även kan smitta genom blod och bröstmjölk. Sedan sjukdomen upptäcktes har mer än 35 miljoner människor dött i hiv. Idag kan hiv behandlas på ett så pass effektivt sätt att du kan leva normalt och lika länge som du annars skulle ha gjort. Du kan ha ett jobb, gå i skolan, ha ett sexliv och bli förälder även om du smittats med hiv.

Hiv och aids är inte samma sak utan hiv är själva viruset och aids är den immunbristsjukdom du kan drabbas av om hiv inte behandlas.

Vilka symtom ger hiv?

Eftersom hiv angriper immunsystemet kan sjukdomen ge en lång rad symtom. Här är några av de vanliga symtomen som kan uppstå i samband med att du smittas av hiv:

Dessa symtom försvinner oftast efter några veckor. Det är inte alltid du förknippar det med att ha fått hiv eftersom dessa symtom förekommer under många sjukdomstillstånd som är mycket vanligare än hiv. Det förekommer också att du inte får några symtom alls i samband med att du smittas och att du inte märker av viruset förrän flera år efter smittotillfället.

Om hiv inte har behandlats kan immunförsvaret försvagas så mycket att andra symtom visar sig, till exempel:

  • nattliga svettningar
  • svamp på tungan
  • trötthet
  • bältros
  • mjälleksem.

Om en hiv-infektion utvecklas till AIDS tillkommer symtom på infektioner som riskerar att bli extra allvarliga då immunförsvaret är nedsatt.

Hur smittar hiv?

En majoritet av de nya fall som konstateras i Sverige beror på immigration eller på att svenskar smittats utomlands. Hiv kan smitta på tre olika sätt:

  • sexuell kontakt
  • delade verktyg för injektioner
  • graviditet.

Smittan överförs alltså via blod, sperma, sekret och bröstmjölk. Vid sexuell kontakt är risken störst vid analsex.

Hur lätt är det att smittas av hiv?

Hiv har störst risk att smitta om den är obehandlad. Hiv smittar inte alls vid sexuell kontakt om den som bär sjukdomen är medveten om det och står under rätt farmakologisk behandling. Du kan alltså ha oskyddat sex med en fast partner utan att behöva vara orolig för att smitta vederbörande. Men det gäller att du vet att dina virusnivåer kontrolleras av medicineringen. Kondom ger ett mycket bra skydd mot hiv.

2022 upptäckte man en variant av hiv som smittar lättare men som är ovanlig.

Hur vanligt är hiv?

Omkring 9 000 personer lever med konstaterad hiv i Sverige idag och man bedömer att det finns ytterligare omkring 1 000 fall. Omkring 450 nya fall konstateras varje år. I hela världen har omkring 38 miljoner människor hiv år 2022, enligt siffror från Världshälsoorganisationen (WHO).

Egenvård vid hiv

Egenvård vid hiv handlar mycket om att försöka leva hälsosamt i största allmänhet genom att träna, sova och äta bra. Många symtom som hiv kan ge, till exempel feber eller huvudvärk, kan behandlas med receptfria läkemedel. För att skydda dig mot hiv är kondom effektivt.

Behandling vid hiv

Det finns inget botemedel för hiv som gör att viruset försvinner helt från kroppen och heller inget vaccin. Däremot finns det bromsmediciner som trycker tillbaka viruset till så låga nivåer att du inte får några symtom av sjukdomen. Behandlingen är alltså mycket effektiv om läkemedlen tas enligt föreskrift. Eventuella biverkningar från medicinering är då de enda besvär du har av hiv.

Det är också möjligt att behandla de flesta av de symtom, komplikationer och följdsjukdomar som kan uppkomma som en följd av hiv eller aids.

Diagnos vid hiv

Vid hiv-provtagning tas ett vanligt blodprov och på vissa kliniker kan provsvar ges på bara 15 minuter. Om du är orolig för att du kan ha fått hiv ska du testa dig, även om chansen rent statistiskt sett är väldigt liten. Ett negativt resultat är en lättnad och är det positivt är det bra att börja behandlingen så fort som möjligt. Om du behöver stöd efter ett positivt test så har du möjlighet att få det.

Vem kan hjälpa dig vid hiv?

Kan hiv behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan skriva ut recept och svara på dina frågor om hiv.

Publicerad:
3 januari 2023 kl 11:21
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 13:48
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!