Könssjukdomar
Två personer kramar varandra i sängen, och deras bara fötter sticker fram under täcket.

Könssjukdomar

Könssjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som smittar mellan människor via sexuell aktivitet. Läs mer om könssjukdomar här.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med könssjukdomar på en plats som passar dig.

Vad är könssjukdomar?

Könssjukdomar är sjukdomar som i huvudsak smittar vid sexuell aktivitet. Läs mer.

Vad är könssjukdomar?

En könssjukdom är en infektion som överförs vid sexuell aktivitet och som orsakats av virus, bakterier eller svamp. Det faktum att könssjukdomar kan vara väldigt smittsamma gör att smittskyddslagen gäller. Det innebär att du ska testa dig om du tror att du kan vara drabbad.

Könssjukdomar kan drabba olika delar av kroppen, beroende på hur smittan har uppstått. Ofta är det genitalierna och området runt dem som drabbas. Könssjukdomar i munnen kan vara extra besvärliga och påverka vardagen. Könssjukdomar kan också drabba kroppens organ och påverka såväl immunförsvaret som den reproduktiva förmågan.

Vilka är de vanligaste könssjukdomarna?

I Sverige är klamydia den vanligaste sjukdomen och omkring 35 000 svenskar testar varje år positivt för klamydia. Klamydia kan i värsta fall göra så att det blir svårare att bli gravid. Andra könssjukdomar som förekommer i Sverige är:

 • Flatlöss – lus som orsakar klåda och trivs i könshåret.
 • Gonorré – bakteriell infektion som kan försvåra graviditet.
 • Herpes – orsakas av virus och ger upphov till blåsor.
 • Hepatit B – orsakas av virus och ger inflammation i levern.
 • HIV – orsakas av virus som ger en immunbristsjukdom som inte går att bota.
 • Kondylom – vanligt bland unga och ger vårtor i underlivet.
 • Syfilis – ovanlig bakteriesjukdom som är dödlig om den ej behandlas.

Hur vet man att man har en könssjukdom?

Könssjukdomar kan ha olika symtom, beroende på vad det är för sjukdom. Det är också vanligt att könssjukdomar inte ger några symtom överhuvudtaget, vilket gör dem svåra att upptäcka om man inte testar sig. En könssjukdom kan smitta även om du inte har några symtom. Om du känner igen någon eller några av följande symtom eller tecken kan det bero på att du har en sexuellt överförbar sjukdom:

 • sveda när du kissar
 • flytningar från penis
 • förändrade flytningar, om du är kvinna
 • blåsor i underlivet eller runt munnen.

Varför får man könssjukdomar?

Könssjukdomar överförs via blod, slemhinnor eller sekret och kan i vissa fall smitta i fler situationer än vid sexuellt umgänge. Men sexuell kontakt är den klart vanligaste orsaken till smitta. Att ha en könssjukdom kan innebära att risken för att få en annan könssjukdom ökar.

Egenvård vid könssjukdomar

Att använda kondom vid samlag ger ett starkt men inte fullständigt skydd mot könssjukdomar som överförs via kontakt mellan slemhinnor eller slemhinnor och kroppsvätska.

Behandling vid könssjukdomar

Könssjukdomar som beror på en bakterie, som klamydia, gonorré och syfilis, behandlas oftast med antibiotika. Virussjukdomar är svårare att behandla, men möjligheten finns ofta att i alla fall dämpa symtomen. Även om vissa könssjukdomar kan läka av sig själva ska du behandla dem eftersom du smittar så länge du bär på sjukdomen. Till exempel klamydia kan också ge upphov till följdsjukdomar om inget görs.

Vilka könssjukdomar går inte att bota?

Vissa könssjukdomar som orsakas av virus kan inte botas. Det gäller herpes, hepatit B och HIV. Det innebär inte att dessa sjukdomar inte är behandlingsbara. Det finns effektiva bromsmediciner och läkemedel som dämpar symptomen så att man kanske slipper besväras av sjukdomen.

Diagnos vid könssjukdomar

För att en könssjukdom ska kunna behandlas på rätt sätt behöver man veta vilken sjukdom det handlar om. Om du har många sexuella kontakter och inte alltid skyddar dig rekommenderar RFSL att du testar dig var 3–6 månad. Har du bara en fast partner behöver du inte testa dig alls om du inte får besvär med symtom som gör att du misstänker att du fått en könssjukdom.

Vilka könssjukdomar borde man testa sig för?

Det är viktigt att du testar dig om du tror att du har en könssjukdom, oavsett vilken sjukdom du tror att det är. Att testa sig för HIV, syfilis, klamydia, gonorré och hepatit är gratis eftersom dessa könssjukdomar omfattas av smittskyddslagen.

Du kan bli kallad till test som ett led i smittspårningen om någon som du har haft sex med testat positivt för en könssjukdom.

Vem kan hjälpa dig vid könssjukdomar?

Du kan ta kontakt med en STI-mottagning om du vill ha information om könssjukdomar eller testa dig. Du kan också vända dig till en:

Kan könssjukdomar behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan diagnostisera flera könssjukdomar och skriva ut läkemedel vid behov. Du kan också beställa hem självtest via nätläkare.

Publicerad:
12 september 2023 kl 09:34
Uppdaterad:
31 oktober 2023 kl 10:58
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!