Sök
Sök
Hitta rätt vård
Jämför
Jämför
Boka
Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Vad är NIPT och KUB – och hur skiljer de sig åt?

Fosterdiagnostik har kommit långt under de senaste åren och det finns olika tester man kan göra för att se om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar. Två av dem är NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) och KUB (Kombinerat Ultraljud och Blodprov). Testerna liknar varandra, men har en del skillnader. Här får du lära dig mer om hur de går till och vad som skiljer dem åt.

Gravid mage i motljus

Vad är KUB?

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Blodprov. Det är ett test som kan göras för att ta reda på sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse som t.ex. Downs syndrom. Provet ger alltså inte klara besked, eftersom det är sannolikheten för avvikelser som mäts.

Provet består av två delar: ett blodprov och ett ultraljud. Blodprovet tas först, när du har passerat vecka 9. Senare, i vecka 11–14, görs ett ultraljud där en särskild del av fostrets nacke mäts. Om blodprovet är färdiganalyserat vid tillfället för ultraljudet får du ofta resultatet i samband med det. Dessa två delar tillsammans ger dig en uppskattning av hur sannolikt det är att fostret har några kromosomförändringar.

Vad är NIPT?

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Testing och är, precis som KUB, ett test för att ta reda på om fostret har någon kromosomavvikelse. Men till skillnad från KUB kan NIPT ge tydligare och säkrare resultat.

Provet kan utföras från vecka 10 och erbjuds ofta från vecka 12–13. Innan provet får du genomgå ett ultraljud för att visa hur länge graviditeten har pågått och om det är fler än ett foster. Sedan tas ett blodprov i armvecket som skickas till ett labb för analys.

Gravid kvinna och partner håller om sin mage

Skillnader och likheter mellan testerna

Båda testerna syftar till att ta reda på om fostret har Downs Syndrom eller någon av de ovanligare kromosomförändringarna trisomi 13 och 18. Testerna utgår båda från ett blodprov och ingen av dem ökar risken för missfall. Men de skiljer sig när det gäller vad resultaten visar.

KUB mäter endast sannolikheten för att fostret har kromosomavvikelser och kan därför inte ge ett klart besked utan att kombineras med andra tester.

NIPT ger tydligare besked. Om testet visar att fostret inte har någon kromosomförändring är resultaten säkra. Men om det visar på förändringar måste det också kombineras med andra tester för att ge ett klart besked.

Var kan jag göra ett test?

Var testerna erbjuds är olika beroende på var du bor. Vissa landsting erbjuder endast testen till vissa kvinnor, andra landsting erbjuder dem inte alls. När det gäller NIPT erbjuds testet oftast om du först har gjort ett KUB-test som visar på förändringar, om du tidigare väntat barn med kromosomförändringar eller om andra tester visar tecken på det. Men även här skiljer sig rutinerna mellan olika landsting.

Om du vill veta mer är det därför enklast att kontakta din barnmorskemottagning för mer information. Testerna är helt frivilliga och det är upp till dig som är gravid om du vill göra dem eller inte.

Text: Karin Sjödahl

Källor:
www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/NIPT
www.1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Graviditeten/Fosterdiagnostik/KUB---kombinerat-ultraljud-och-blodprov-1

10:25 - 20 apr, 2018

0 Kommentarer

Det vore ju himla kul om du blev den första att lämna en kommentar.

Skriv kommentar

Kul! Du vill skriva en kommentar. Det är toppen! Du kanske undrar varför kommentaren inte visas direkt?
Det är för att vi vill undvika spam och måste därför godkänna kommentaren först. Tack för din kommentar!