Anhörigas Riksförbunds bästa råd till dig som är anhörig

Anhörigas Riksförbunds bästa råd till dig som är anhörig

2022-06-28 | Allmän hälsa

Är du anhörig till någon som lider av psykisk ohälsa, sjukdom eller en funktionsnedsättning? Vi har intervjuat förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund, Ann-Marie Högberg, om förbundet, hur det är att vara anhörig och vilken hjälp det finns att få.

Hej Ann-Marie! Berätta lite om Anhörigas Riksförbund!

Vi är Sveriges enda riksförbund som arbetar för att förbättra livsvillkoren för alla anhöriga, oavsett ålder eller diagnos hos den närstående. Idag utförs 75 % av all vård och omsorg av en av de 1,3 miljoner anhöriga i Sverige. Det är viktigt att deras insatser får stöd från samhället. Tyvärr ser det inte ut så idag – många anhöriga drabbas själva av ohälsa och får ofta sämre ekonomi på grund av att de tvingas gå ner i arbetstid för att vårda sin närstående. Ingen ska tvingas genomlida negativa konsekvenser av ens egen hälsa och livssituation, på grund av att man vårdar en närstående.

På vilket sätt hjälper ni anhöriga?

Mycket av vårt arbete sker i våra 50 lokalföreningar, där anhöriga kan mötas och byta erfarenheter. Dessa möten skapar en stark gemenskap och en känsla av att man inte är ensam. Vi driver även Anhöriglinjen, dit man kan ringa och mejla för att få stöd och råd. Dessutom driver vi opinionsarbete, så att anhörigas situation ska kunna förbättras. Vi har bland annat nära kontakt med myndigheter, forskare och beslutsfattare. Vi skriver även regelbundet debattartiklar för att uppmärksamma anhörigas situation.

Vad har du för råd till den som är anhörig?

En bra början är att kontakta vår telefonlinje Anhöriglinjen. Den når du via telefonnummer 0200 – 239 500 eller via e-post info@anhoriglinjen.se. När du kontaktar oss så får du prata med någon av våra erfarna volontärer som kan ge stöd och rådgivning till dig som är anhörig. Du kan även vända dig till din lokala anhörigförening. Du hittar en lista över våra anhörigföreningar här.

Vad har man egentligen för rättigheter som anhörig?

Tyvärr väldigt få. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga som ger vård eller stöd till en närstående. Men i och med att det ännu inte finns några lagstadgade rättigheter eller en nationell anhörigstrategi, så är det vanligt att den skyldigheten inte följs. Som anhörig har du dock rätt att begära en SIP, samordnad individuell plan. Planen kan upprättas ifall den närstående behöver stöd från både socialtjänst och sjukvården. Det är vårdgivaren som bestämmer ifall behovet finns.

Hur vill ni att situationen för anhöriga ska förändras?

Vi vill att anhöriga ska få rätt till kostnadsfri avlastning och stöd. Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till den anhörigas unika behov och utformar stödet utifrån det. Vi vill även införa Vård Av Närstående-penning (VAN), så att färre drabbas ekonomiskt när de tar hand om en anhörig. Det är en folkhälsofråga att ta anhörigas behov på allvar.

Är du anhörig? Läs mer om vilken hjälp det finns att få på Anhörigas Riksförbund.

Foto: Linnea Bengtsson


Publicerad: 1 december 2021 kl 09:03
Uppdaterad: 28 juni 2022 kl 14:22

Författare:

Skriv kommentar