Allt om barnhälsovård och BVC!

2020-11-05 | barn

Funderar du på vad barnhälsovården i Sverige innebär? Helsa BVC Hornstull i Stockholm bidrar med sin kunskap!

Det här gör barnavårdscentralen – BVC

I Sverige är barnhälsovård, BVC, gratis och frivillig, och under barnets första år ansvarar BVC för hälsokontroller, vaccinationer och utvecklingen av yngre barns hälsa. BVC arbetar med förebyggande hälsovård och följer barnets utveckling från födelse till skolstart, därefter tar elevhälsan vid.

BVC ser till så barnet har det bra, både fysiskt och psykiskt, och föräldrar kan få kunskap och stöd om vad som är bra för barnets hälsa och omsorg. Många BVC erbjuder föräldragrupper under barnets första år.

– De frågor som kommer upp i föräldragrupperna är mycket kring det nya barnet, omställningen i livet att bli förälder, föräldraskapet, mat- och sovrutiner och barnsäkerhet, säger BVC-sköterskan Malin på Helsa BVC Hornstull. Genom föräldragrupperna har man också möjlighet att som nybliven förälder lära känna andra som är föräldralediga och delge varandra erfarenheter.

En glad bebis

På en BVC arbetar distriktsjuksköterskor eller barnsjuksköterskor som båda har en grundutbildning till sjuksköterska och är vidareutbildade i hälso- och sjukvård för barn. På BVC arbetar även allmänläkare eller barnläkare och varje BVC har tillgång till en psykolog.

Barnhälsovårdens nationella program

Barnhälsovårdsprogrammet i Sverige har som mål att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård samt en ökad användning av evidensbaserad praktik. Den ska möta varje barn och familj utifrån deras behov och när det behövs ska de sätta in riktade insatser. De allra flesta BVC arbetar utifrån Barnhälsovårdens program som påbörjas så snart barnet fötts till det att barnet är 5-6 år.

– Första kontakten med barnavårdscentralen brukar ske när föräldrarna har kommit hem från BB med sin nyfödda, säger BVC-sköterskan Rose-Marie på Helsa BVC Hornstull. Då ringer de till oss på BVC och vi bokar ett hembesök.

Hembesöket brukar ske 0-14 dagar efter hemkomst från BB och därefter sker regelbundna sköterskebesök, främst på BVC. Vid en del besök träffar barnet också en läkare. Utöver de besök som ingår i barnhälsovårdens basprogram erbjuder även vissa mottagningar också rådgivning och stöd utifrån varje familjs behov.

Nyfödd bebis

Det svenska vaccinationsprogrammet

I Barnhälsovårdprogrammet ingår kostnadsfri vaccinering enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.

I det svenska vaccinationsprogrammet ingår vaccination mot nio allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom vaccination mot humant papillomvirus (HPV) under skolåldern. Vissa barn erbjuds även vaccin mot andra sjukdomar enligt speciella riktlinjer. Vissa landsting väljer också att erbjuda ytterligare vaccinationer än de som rekommenderas nationellt.

Vaccinationerna i vaccinationsprogrammet ges från det att barnet är nyfött fram till dess att barnet fyller sexton år. För att ge ett långvarigt skydd måste några av vaccinerna ges flera gånger. Vid vissa vaccinationstillfällen kan flera vaccin ges med samma spruta. På BVC vaccinerar de barnet tills det är 5-6 år, därefter tar skolans elevhälsa över.

Tre pojkar

Lista ditt barn hos en BVC

I Sverige gäller fritt vårdval för barnhälsovård. Det betyder att föräldrarna kan välja vilken BVC de vill gå till, oavsett var man bor. Många väljer en mottagning som ligger nära hemmet eller jobbet, eller som har personal som talar hemspråket.

När ditt barn föds skickar förlossningskliniken ett förlossningsmeddelande till den BVC ni har valt under graviditeten. Om ni inte redan valt en BVC skickas förlossningsmeddelandet till den mottagning som ligger närmast där ni bor. Vill ni sedan byta till en annan mottagning går det bra och då är det viktigt att ta med barnets journal.

Om ditt barn är sjuk – vänd dig till vårdcentralen!

Trots att det heter barnavårdscentral så är det inte hit du vänder dig när ditt barn är sjuk. Eftersom det är många nyfödda som besöker BVC så ska de undvikas att utsättas för infektionsrisker. När barnet är sjukt ska du därför vända dig till din vårdcentral eller kontakta Vårdguiden 1177.


Publicerad: 2 juni 2017 kl 08:47
Uppdaterad: 5 november 2020 kl 11:33

Författare:

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.