HBTQI-certifiering för en tryggare vård

HBTQI-certifiering för en tryggare vård

2023-06-08 | Allmän hälsa, Psykisk hälsa, Så funkar vården

Att få känna sig trygg, sedd, respekterad och förstådd när man söker vård ska och borde vara en självklarhet för alla. Här kan du läsa om dina rättigheter i vården, lära dig vad ett HBTQI-certifikat innebär och hitta certifierade mottagningar – allt för att du som HBTQI-person ska få bästa möjliga bemötande när du söker vård!

En leende patient får hjälp av sjuksköterska att ta bort förband från bröstkorgen efter kirurgi.

I Sverige identifierar sig en stor del av befolkningen som HBTQI: homo, bi, trans, queer eller intersex. På samhällsnivå har vi i Sverige kommit ganska långt när det gäller lagar och acceptans, och i patientlagen finns tydlig lagstiftning kring alla patienters rättigheter. Men många gånger saknas den kunskap, kompetens och förståelse som krävs för att en HBTQI-person ska få den vård och det bemötande som hen förtjänar. 

HBTQI-personers hälsa påverkas av attityder i samhället

Forskning visar att HBTQI-personer på gruppnivå har sämre hälsa jämfört med övrig befolkning, särskilt när det gäller psykisk hälsa. Detta kan delvis förklaras av att HBTQI-personer utsätts för mer diskriminering, trakasserier, hot och våld till följd av negativa föreställningar och attityder om könsidentitet och sexuell identitet som fortfarande finns i samhället. Rätt attityder och HBTQI-kompetens är därför extra viktigt inom vården, så att inte HBTQI-personer undviker att söka vård eller utelämnar information under vårdbesök på grund av rädsla för dåligt bemötande, eller förutfattade meningar hos vårdpersonalen.

Nedan berättar vi på Vården.se mer om dina rättigheter som patient och förklarar vad ett HBTQI-certifikat innebär.

Det här har du som patient rätt till

Patientlagen är stiftad för att säkerställa patientens integritet, självbestämmande och delaktighet inom vården. I lagen står bland annat att du som patient har rätt till

  • ett värdigt bemötande oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, funktionalitet, etnicitet, språk, sexualitet, religion eller trosuppfattning, utbildning eller social status.
  • att komma med önskemål och vara delaktig i din vård och de beslut som tas.
  • att ditt självbestämmande och din integritet respekteras.
  • en fast vårdkontakt för kontinuitet, trygghet och säkerhet.

Genom att ha koll på dina rättigheter inom vården kan du ta informerade beslut och påverka din vård.

Du kan läsa om dina fullständiga rättigheter som patient i patientlagen.

HBTQI-certifiering för vårdgivare

RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter – erbjuder HBTQI-certifiering för arbetsplatser som vill ligga i framkant när det kommer till mänskliga rättigheter. Vägen till ett HBTQI-certifikat ser olika ut beroende på vilken verksamhet som bedrivs, men målet med HBTQI-certifieringen är alltid

  • ökad kunskap hos personalen om HBTQI, normer och de konsekvenser normer har för HBTQI-personers hälsa och livsvillkor.
  • ett påbörjat förändringsarbete för en trygg arbetsmiljö och ett inkluderande bemötande av målgruppen (i vårdens fall patienterna) utifrån ett HBTQ-perspektiv.

HBTQI-certifierade vårdmottagningar

För att veta om en vårdmottagning är HBTQI-certifierad kan du leta efter denna symbol på mottagningens hemsida:

Ett emblem för HBTQI-certifierad verksamhet.

Värt att veta är att alla HBTQI-certifierade mottagningar inte använder sig av denna på sin hemsida. RFSL har också listat HBTQI-certifierade företag och organisationer på sin hemsida, där du kan hitta vårdmottagningar med HBTQI-certifikat.

Källor

Karolinska Institutet 

Folkhälsomyndigheten

1177 

Lagen.nu 

RFSL


Publicerad: 8 juni 2023 kl 14:51
Uppdaterad: 8 juni 2023 kl 14:51

Författare:

Skriv kommentar