Hälsokontroller med ett unikt koncept

Hälsokontroller med ett unikt koncept

Innehåll från Hälsokliniken.
2022-06-22 | Allmän hälsa

Hälsokontroller kan vara ett bra sätt att få överblick över sin hälsa och förebygga framtida problem och sjukdomar. Hos Hälsokliniken och Elisabeth Brown används unika metoder som kombinerar traditionell medicin med komplementärmedicin, för att ge en helhetsbild av din hälsa.

När ska man göra en hälsokontroll?

En hälsokontroll är en undersökning som oftast görs innan man har några påtagliga besvär. Det kan hjälpa dig att få överblick över din hälsa, upptäcka sjukdomar i tid och förebygga framtida problem. Men även personer som upplever besvär av olika slag kan söka sig till Hälsokliniken för kontroll.

– Många som kommer till oss har varit hos läkaren men inte fått någon diagnos, berättar Elisabeth Brown. Besvären har inte gått så långt att det går att fastställa en sjukdom, men man mår heller inte riktigt bra.

De personer som befinner sig i en sådan gråzon vill Elisabeth fånga upp och hjälpa. Genom Hälsoklinikens grundliga kontroller försöker hon hitta orsaken till besvären, innan de utvecklas till en sjukdom som går att påvisa.

Traditionell vård och komplementärmedicin i samspel

Det finns många mottagningar som erbjuder hälsokontroller, allt från vårdcentraler till mer specialiserade vårdgivare. De utgår från traditionell skolmedicin, och kan för det mesta ge en bra bild av din hälsa. Men ibland räcker inte de kontrollerna till för att fånga orsaken till just dina besvär. Det finns naturligtvis många alternativa metoder att vända sig till, men de tar istället inte alls hänsyn till den traditionella medicinen.

Men Hälsokliniken och Elisabeth Brown arbetar med båda delar. Med 20 års erfarenhet inom traditionell sjukvård och vidareutbildning inom komplementärmedicin har Elisabeth en unik kompetens.

– Det ena utesluter ju inte det andra, säger Elisabeth. Man behöver ta hänsyn till båda delar för att få en helhetsbild och kunna göra en bedömning.

Elisabeth hanterar prover

Unik kombination av prover ger en helhetsbild

När man gör en hälsokontroll tar man olika prover, för att kunna upptäcka tecken på sjukdomar eller brister i kroppen. Bland annat kan man analysera mineraler, vitaminer, allergier, blodfetter och lever- och njurvärden. Hälsokliniken kan göra både skolmedicinska och komplementärmedicinska analyser, vilket ger en bra helhetsbild av ditt hälsotillstånd.

En metod som Hälsokliniken använder är analyser i helblod, det vill säga i både serum och blodceller. Det ger tillförlitligare resultat vid analysering av ett flertal näringsämnen, jämfört med traditionella prover, som endast görs i serum. Prover i helblod kan därför fånga upp brister som annars kanske skulle missas helt.

Vikten av det personliga mötet

Utöver att ta prover vid hälsokontrollen, är det personliga mötet centralt på Hälsokliniken. Elisabeth menar att patientens berättelse ger mycket viktig information.

– Vi erbjuder gott om utrymme att ta upp sina problem till någon som lyssnar och kan göra en objektiv bedömning, säger Elisabeth. För oss är det viktigt att titta på helheten och ta hänsyn till alla symtom i våra kontroller.


Publicerad: 8 januari 2019 kl 14:05
Uppdaterad: 22 juni 2022 kl 16:20

2 Kommentarer

2022-05-25

Christina skrev:

Hej! Jag undrar om jag kan få hjälp hos er att förskriva och söka licens på NDT, naturligt torkad svinskörtel. Jag har licens nu men min läkare har ont om tid för besök och svara på frågor så det känns ohållbart. Vänligen/ Christina

svara
2022-05-25

Vården.se skrev:

Hej Christina!

Du kan ställa en fråga direkt till Hälsokliniken för att se om de kan hjälpa dig med just NDT. Du hittar en länk till deras sida här: https://www.varden.se/vardgivare/s%C3%B6dermalm/32554/f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd-h%C3%A4lsokliniken.

Vänligen,
Desirée
Vården.se

svara

Skriv kommentar