En kvinna som genomgår fysioterapi.

TENS

TENS är en metod för smärtlindring som används för att stimulera nerver. Här har vi sammanställt information om TENS.

Snabba fakta om TENS

Vad är TENS?

TENS kan vara ett alternativ eller ett komplement till läkemedel vid tillfällig eller långvarig smärta. Läs mer.

Vad är TENS?

En behandling med en TENS-maskin innebär att självhäftande plattor fästs mot huden. Dessa leder elektrisk ström från en batteridriven apparat till det område där du har ont. Det kan upplevas som smärtlindrande. Många olika typer av skador och tillstånd kan behandlas med TENS, men det är viktigt att poängtera att det är tillfällig smärtlindring det handlar om. En TENS-maskin kan inte bota utan bara lindra smärta.

TENS kan kombineras med annan smärtlindring men för många som använder metoden är en av fördelarna att den minskar användningen av receptbelagda läkemedel. Smärtlindringen är inte bestående men den varar betydligt längre än själva behandlingen. Ofta uppemot två timmar.

Du kan få en TENS-behandling på en vårdinstitution som har utrustningen, till exempel på en vårdcentral eller hos en sjukgymnast. Du kan också låna, hyra eller köpa en TENS-apparat.

Vad betyder TENS?

Förkortningen TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering. Transkutan är en medicinsk term som innebär att något, i det här fallet elektriska impulser, passerar genom huden.

Hur fungerar TENS?

Stimulering genom elektriska impulser med hög frekvens från en TENS-apparat kan innebära att smärtsignalerna som går från området till hjärnan blockeras. Om en TENS-apparat används med signaler med lägre frekvens kan det innebära att endorfiner frigörs som lindrar smärtan. Tekniken är relativt enkel och det behöver inte vara särskilt dyrt att skaffa en egen TENS-apparat.

Vad är TENS bra för?

TENS kan vara till hjälp oavsett om det handlar om kronisk smärta eller om övergående akuta besvär. Här är exempel på tillstånd där en TENS-apparat kan lindra dina besvär:

 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • ryggvärk
 • artros
 • nervsmärtor
 • idrottsskador
 • värk i nacke och axlarna
 • bäckensmärta under graviditeten
 • foglossning
 • förlossningssmärta
 • mensvärk.

Hur ofta kan man använda tens?

TENS ges ofta i 30–45 minuter och behandlingen brukar genomföras två till fyra gånger om dagen. Vissa använder den oftare och längre, framförallt när det gäller behandling med hög frekvens. Du får prova dig fram för att se vad som passar just dig. Risken med att använda TENS för mycket är att det kan irritera huden och ge träningsvärk. Det senare gäller framförallt behandling med låg frekvens. Jämfört med läkemedel för smärtlindring ger en TENS-behandling få biverkningar.

Så går en behandling med TENS till

Metod

Plattor med elektroder fästs på det område där du har ont. Dessa kopplas till en TENS-apparat. Avståndet mellan elektroderna bör vara minst 3 cm. När apparaten slås på skickas elektriska impulser in i nerverna under huden. Innan behandlingen påbörjas görs inställningar som passar utifrån de besvär du har. Ofta kombinerar man impulser med låg och hög frekvens för att både stimulera frisättning av endorfiner och blockera smärtimpulser i området.

Behandling med TENS gör inte ont men du kan känna sammandragningar i musklerna runt området som behandlas. Hur länge behandlingen pågår beror på vad du har för typ av besvär. Utför du behandlingen på dig själv bestämmer du själv hur länge den ska pågå. Det handlar om att experimentera lite och komma fram till vad som känns bäst.

TENS-behandling är olämpligt vid känselbortfall och om du har en pacemaker. Man ska inte sätta plattorna på halsen eller där det finns ett sår.

Innan TENS

Du bör ha gjort en kontroll av området där du har ont innan du börjar använda TENS för att lindra smärtan.

Efter TENS

Förhoppningsvis lindras smärtan under och efter behandlingen. Huden kan bli röd efteråt och det förekommer att man får träningsvärk efter att ha gjort många eller långa TENS-behandlingar.

Vad kostar TENS?

Du kan få TENS-behandlingar för normal patientavgift inom primärvården. Det är också vanligt att man hyr en TENS-apparat för några hundra kronor i månaden. Att köpa en TENS-apparat kan kosta mellan 500 och 5 000 kronor, beroende på var du köper den och hur avancerad modell du väljer. Det krävs inget recept för att få köpa en.

Fördelar med TENS

 • TENS är för många ett effektivt sätt att lindra smärtan.
 • Du kan behandla dig själv med en TENS-apparat.
 • TENS kan minska behovet av receptbelagda läkemedel.

Nackdelar med TENS

 • Det är inte alla som upplever att TENS lindrar smärta.
 • Behandlingarna tar en del tid i anspråk.

Vem kan hjälpa dig med TENS?

Kan TENS utföras av nätläkare?

En nätläkare kan rekommendera TENS efter att ha lyssnat på dina symtom.

Publicerad:
29 december 2022 kl 23:51
Uppdaterad:
18 juli 2023 kl 10:59
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!