Frozen shoulder
Person som tar sig för axeln.

Frozen shoulder

Frozen shoulder är ett smärttillstånd som drabbar skuldran. Det kan begränsar rörelseförmågan och tar lång tid att läka.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med frozen shoulder på en plats som passar dig.

Vad är frozen shoulder?

Frozen shoulder är en skada på axelns ledkapsel som påverkar rörelseförmågan. Läs mer.

Vad är frozen shoulder?

Frozen shoulder kallas ibland för frusen axel eller frusen skuldra på svenska. Det är en åkomma som innebär att rörelseförmågan i axeln försämras på grund av stelhet och för att det gör ont att använda den. Orsaken är en förändring (kontraktur) av ledkapseln. Kvinnor drabbas oftare än män av frozen shoulder och det är vanligt att det inträffar i 40–60-årsåldern.

Vid frozen shoulder kan smärtan vara så stark att det inte är möjligt att lyfta armen som vanligt. Att vrida armen utåt och att sträcka den rakt upp är ofta extra svårt. Frozen shoulder ger i första hand smärta vid rörelser men det förekommer också att du har ont vid vila. Tillståndet är ganska vanligt. Omkring 3 % av befolkningen drabbas någon gång av frozen shoulder. Om du har ett arbete där du behöver god rörlighet i axelleden kan frozen shoulder innebära att du blir sjukskriven.

Tre olika faser av frozen shoulder

Frozen shoulder kan delas in i tre olika stadier och vilka symtom du har kan vara beroende på vilket skede du befinner dig i.

Under det första stadiet tilltar smärtan långsamt. Steg för steg förlorar du skuldrans rörelseförmåga. Nästa skede kännetecknas av att smärtan minskar samtidigt som stelheten ökar och rörelseförmågan kan vara kraftigt inskränkt. Den tredje fasen är läkningen som gör att du långsamt återfår rörelseförmågan.

Symtom på frozen shoulder

Vanliga symtom vid frozen shoulder är:

  • smärta i axeln som långsamt förvärras
  • smärta när du rör på axeln
  • stelhet i axeln efter att det började göra ont
  • värk på nätterna.

Symtomen kan vara så pass allvarliga att det är svårt att utföra enkla sysslor, som att ta på sig kläder eller borsta tänderna. Besvären kan också vara så pass lätta att det inte hindrar dig i vardagslivet i någon större utsträckning. Frozen shoulder kan även ge domningar, förutom smärta och stelhet.

Vad orsakar frozen shoulder?

Man brukar tala om två olika typer av frozen shoulder. Vid typ 1 är åkomman idiopatisk, den har då inte uppstått genom ett trauma och man vet inte vad som har orsakat tillståndet. Det kan dock finnas olika teorier om vad som kan ha bidragit. Vid frozen shoulder typ 2 finns det dock en tydlig orsak, till exempel upprepade rörelser eller ett trauma som påverkat axeln.

Risken för att få frozen shoulder kan öka vid fel på sköldkörteln, även diabetes ger en förhöjd risk för frozen shoulder. Sambandet är inte helt utrett men man tror att det beror på att högt blodsocker kan påverka kollagenet i ledkapslarna.

Hur lång tid tar det att bli bra vid frozen shoulder?

Det är vanligt att frozen shoulder utvecklas under en eller par månader och att du sedan har det i 4–12 månader. Läkningen kan sedan ta mer än år och det förekommer att viss smärta finns kvar även efter det att du blivit fri från frozen shoulder. Om du söker hjälp i ett tidigt skede finns det förutsättningar för en snabbare läkning.

Egenvård vid frozen shoulder

Sluta inte att röra på axeln helt och hållet. Även om det känns obehagligt är det bra att använda den. Det gäller dock att hitta en rimlig balans eftersom häftiga rörelser kan leda till att symtomen förvärras. Receptfri smärtstillande medicin kan hjälpa och massage och akupunktur-behandling kan också lindra vid frozen shoulder.

Behandling vid frozen shoulder

Genom olika övningar, anpassade för frozen shoulder och förevisade av en fysioterapeut, kan återhämtningen påskyndas och du slipper förlora all styrka i armen och axeln. Om du befinner dig i fas ett eller två av frozen shoulder är det viktigt att övningarna inte är allt för utmanande. Behandling med laser kan påskynda läkningsprocessen och det kan också vara aktuellt med TENS-behandling och smärtstillande läkemedel på recept. I svåra fall kan en operation vara aktuellt.

Diagnos vid frozen shoulder

Du ska ta kontakt med vården direkt om du börjar få ont i axeln och det påverkar din rörelseförmåga. Risken är att det förvärras och att du får gå med frozen shoulder länge ifall det inte upptäcks i tid. En läkare gör en bedömning utifrån hur du upplever att det känns när du utför specifika rörelser. En röntgen visar inte om du har frozen shoulder men genom röntgen kan det gå att utesluta andra diagnoser.

Vem kan hjälpa dig vid frozen shoulder?

Kan frozen shoulder behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan inte diagnostisera frozen shoulder men göra en bedömning av hur troligt det är att du lider av det, och inte något annat. Du kan också få recept utskrivna av en nätläkare.

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:34
Uppdaterad:
28 maj 2024 kl 13:46
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!