Undernäring
Kvinna sedd från profil dricker en fruktdryck

Undernäring

Undernäring är en näringsrubbning som kan orsaka en försämrad kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. Läs mer om undernäring här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med undernäring på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Undernäring

 • Av människor över 65 är ungefär 15% undernärda.
 • 46% av de över 65 löper risk för att drabbas av undernäring.
 • Vissa äldre förlorar både lukt- och smaksinne vilket kan leda till minskad matlust.
Viktiga länkar
Om undernäring

Undernäring innebär ett otillräckligt upptag av energi för kroppen under en längre tid och kan leda till ohälsa. Läs mer.

Om undernäring

Undernäring i Sverige förekommer oftast hos äldre personer. Detta trots att de flesta äldre har bra matvanor. I och med undernäring ökar risken för försämrad sårläkning samt muskelfunktion och nedsatt hjärt- och lungfunktion.

Undernäring är en näringsrubbning som kan orsaka en försämrad kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp.

Om du lider av undernäring har du en ökad risk för att drabbas av

Hur vet man att någon är undernärd?

Det är viktigt att se tidiga tecken på undernäring. Det kan dock vara svårt att se. Exempel på tidiga tecken:

 • maten äts inte upp
 • gammal mat i kylen
 • mindre mat köps hem
 • försämrad aptit
 • kläder, ringar och klockor sitter löst.

Orsak till undernäring

Med ökande ålder ökar risken för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring. Vissa äldre förlorar både lukt- och smaksinne vilket kan leda till minskad matlust.

Andra orsaker till näringsbrist kan vara

 • äldre människor som bor ensamma
 • om du har sjukdomar med inflammatoriska tillstånd såsom KOL, kronisk hjärtsvikt, njursvikt, cancer och reumatoid
 • människor med dåliga tänder eller andra orsaker till tugg- och sväljsvårigheter
 • om du har demenssjukdom eller Parkinsons sjukdom
 • om du har haft en stroke.

Egenvård vid undernäring

Det är tidskrävande och svårt att återställa näringsbalansen hos en undernärd människa. Därför är det viktigt att försöka förebygga att undernäringen uppstår.

Servera goda och trevliga måltider är ett bra sätt att förebygga undernäring. Man kan dela upp måltiden i förrätt, huvudrätt och efterrätt för att göra måltiden mer aptitlig.

Eftersom dålig tandstatus, tandproteser och muntorrhet kan orsaka undernäring är det viktigt att förebygga detta. En ordentlig mun- och tandvård är därför viktig.

Fysisk aktivitet kan också medföra ökad matglädje. Detta eftersom kroppen förbränner mer under träning och vill därför ha mer mat.

Hur du kan öka aptit och matglädje:

 • tänk på måltidens upplägg, smak, doft och variation i konsistensen
 • sprid ut måltiderna över dagen, tre huvudmål och tre mellanmål.
 • använd näringsdryck vid behov.

Diagnos vid undernäring

När du misstänker att någon lider av undernäring är det viktigt att göra en riskbedömning av personens näringstillstånd. Riskbedömningen visar om personens näringstillstånd och bakomliggande orsaker behöver utredas vidare. Detta för att sedan kunna förebygga åtgärder.

I hälso- och sjukvården är det etablerats en praxis där en riskbedömning göras utifrån tre frågor. Om en fråga stämmer in finns det anledning för hälso- och sjukvården att föreslå en utredning. Dessa frågor är:

 • Lider personen av ofrivillig viktnedgång och/eller visar tecken på negativ energibalans?
 • Har personen ätsvårigheter? Exempelvis aptitlöshet eller tugg- och sväljsvårigheter.
 • Lider personen av undervikt? Alltså har ett BMI som är mindre än 20 för personer under 70 år eller mindre än 22 för personer över 70 år.

Behandling vid undernäring

Behandlingen vid undernäring handlar om att öka näringsintaget hos den drabbade. Det kan vara genom att

 • se över munhälsan. Se till så att personen får de bästa förutsättningarna att äta.
 • göra maten mer tilltalande och aptitlig
 • sprida ut maten över dagen
 • inkludera näringsdryck till kosten
 • se över läkemedel.

Du kan också få rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Detta kan bli aktuellt för att stödja personer med risk för undernäring eller som redan lider av undernäring. Samtalen går ut på att prioritera och sätta upp mål för matvanor, näringsintag eller fysisk aktivitet.

Vem kan hjälpa dig vid undernäring?

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!