Öron Näsa Hals läkarbesök
En person gör ett läkarbesök hos en Öron-Näsa-Hals doktor

Öron Näsa Hals läkarbesök

Ett öron näsa hals läkarbesök innebär en undersökning eller behandling av en specialist. Läs allt om vad du kan få hjälp med här!

Snabba fakta om Öron Näsa Hals läkarbesök

Viktiga länkar

Allt om öroninflammation (Vården.se)

Allt om halsfluss (Vården.se)

Om öron näsa hals läkarbesök

Öron näsa hals läkarbesök är en behandling eller undersökning av en specialistläkare. Läs mer.

Om öron näsa hals läkarbesök

Öron, näsa och hals är områden som lätt kan bli utsatta för smitta. Detta då de har känsliga slemhinnor, och för att vi kommer i kontakt med smittämnen genom att vi andas eller äter. Den här avdelningen inom medicin kallas för otorhinolaryngologi med en medicinsk term. Området öron, näsa och hals innefattar även bihålorna, munhålan, svalget, halsmandlarna, larynx och den övre delen av luftvägarna.

Vad gör en öron näsa hals läkare?

En läkare med specialisering på öron, näsa och hals undersöker, diagnostiserar och behandlar den här delen av kroppen. Ett öron näsa hals läkarbesök kan handla om ett planerat besök eller vara av akut karaktär. Om du har behov av den här typen av undersökning görs den ofta på en särskild öron- näsa-halsmottagning.

Här är exempel på sjukdomar som kan diagnostiseras av en specialist inom öron, näsa och hals:

Att du misstänker att du har en av dessa sjukdomar innebär inte automatiskt att du behöver specialistsjukvård. De handlar om åkommor som ofta går över av sig själva ganska snabbt. Ifall du upplever att du har större besvär än en normal infektion ska du normalt sett vända dig till en vårdcentral. Där kan du vid behov få en remiss för ett öron näsa hals läkarbesök.

När kan man behöva göra ett öron näsa hals läkarbesök?

Du kan få en remiss eller själv ta kontakt med en öron-, näsa-, halsmottagning om något av följande stämmer överens med hur du känner dig. Du har:

 • en infektionssjukdom som inte går över
 • fått halsfluss eller öroninflammation upprepade gånger
 • kronisk nästäppa
 • ont i halsen utan att uppvisa förkylningssymtom
 • ont och det rinner vätska ur örat
 • sned nässkiljevägg
 • långvarig heshet
 • nedsatt hörsel
 • ett försämrat balanssinne.

Måste man ha remiss för ett öron näsa hals läkarbesök?

Du kan göra ett besök på en privatklinik med läkare som har expertis inom öron, näsa och hals. Har du ingen remiss får du vara beredd att bekosta besöket själv.

Så går öron näsa hals läkarbesök till

Metod

Under ett öron  näsa hals läkarbesök kan du undersökas med flera olika undersökningsmetoder, beroende på vad du har för besvär. Läkaren har tillgång till medicinska instrument och kan till exempel göra tryckmätningar för att kontrollera matstrupens funktion och undersöka halsen med ett böjligt bronkoskop. Du kan få lämna prover för att man ska kunna fastställa orsaken till att du är sjuk eller har besvär.

Ett kirurgiskt ingrepp som är ganska vanligt är en FESS-operation (Functional Endoscopic Sinus Surgery). Genom en sådan är det möjligt att förstora öppningen mellan käkhålan och näsan samtidigt som delar av slemhinnan tas bort.

Innan ett öron näsa hals läkarbesök

Det är sällan något särskilt du behöver tänka på inför ett öron-, näsa-, halsläkarbesök, om det handlar om en vanlig kontroll. Om du ska behandlas genom ett kirurgisk ingrepp så får du en kallelse där det framgår hur du ska förbereda dig.

Efter ett öron näsa hals läkarbesök

Så länge du inte har blivit sövd eller fått något borttaget kan din vardag ofta återgå till det normala, direkt efter läkarbesöket.

Vad kostar öron näsa hals läkarbesök?

Om du har en remiss betalar du normal patientavgift för ett specialistläkarbesök. Besöker du en öron näsa hals läkare privat beror avgiften på vad det är för typ av undersökning som ska göras.

Fördelar med öron näsa hals läkarbesök

 • Vid ett öron näsa hals läkarbesök kommer du att undersökas av en specialist och få hjälp med ditt problem.

Nackdelar med öron näsa hals läkarbesök

 • För specialistläkarbesök som inte är akuta kan det vara väntetider i vissa regioner.

Vem kan hjälpa dig med ett öron näsa hals läkarbesök?

Publicerad:
24 augusti 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
24 augusti 2023 kl 14:48
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!