Lock för öronen
Kvinna som håller för öronen.

Lock för öronen

Lock för örat beror i många fall på att du fått en svullnad i örontrumpeten, som sitter en bit bakom trumhinnan.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med lock för öronen på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Lock för öronen

Om lock för öronen
 • Du kan få lock för örat om du har vaxpropp eller någon form av inflammation.
 • Många får besvär med lock för öronen när de ska flyga flygplan, eftersom det då uppstår tryckförändringar i örat.
Vad är lock för öronen?

Lock för öronen beror i de flesta fall på att örontrumpeten har svullnat igen, vilket gör att luft inte kan passera mellan öra och svalg. Läs mer.

Vad är lock för öronen?

Örat har tre olika delar som brukar kallas ytterörat, mellanörat och innerörat. Bakom trumhinnan finns ett rör som sträcker sig mellan svalget och mellanörat. Röret kallas för örontrumpeten och har i uppgift att släppa igenom luft.

Ibland kan örontrumpeten svullna igen av olika anledningar så att luft inte kan passera, och då skapas ett undertryck som ger känslan av att ha lock för öronen. Ofta kan du bli av med lock för örat på egen hand genom olika metoder som jämnar ut trycket, men ibland kan det ligga andra orsaker bakom som kräver annan behandling.

Hur känns lock för öronen?

När du har lock för öronen så kan det låta som att du lyssnar genom en burk. Andra vanliga symtom när du har lock för örat är att:

 • det knastrar i örat
 • det låter som att det bubblar inuti örat
 • du hör en särskild ton
 • du hör ett susande ljud
 • du har ont i örat
 • du hör sämre än vanligt.

Varför får man lock för öronen?

När man flyger flygplan är det vanligt att det uppstår ett tryck i öronen som i sin tur skapar en lockkänsla. Det finns även flera infektioner och andra tillstånd som ger lock för örat.

Förkylning

En vanlig förkylning – eller covidinfektion – kan ge symtom från öronen. Du kan till exempel uppleva att du har nedsatt hörsel, men också ha ont eller få lock för öronen. Det är även vanligt att höra toner eller brus inuti örat. Det beror på att slemhinnorna svullnar i svalg, näsa och bihålor när du är förkyld vilket i sin tur orsakar tryck i öronen.

Graviditet

Under en graviditet ökar mängden vätska i kroppen, och så även i slemhinnorna. Det betyder att slemhinnorna kan bli svullna och tjocka, vilket också kan orsaka lock för öronen. På Vården.se kan du läsa mer om graviditet.

Allergi

Lock för örat kan orsakas av allergisk snuva, som också gör att slemhinnorna svullnar. Här har vi sammanställt information om allergi.

Öroninflammation

Öroninflammation kan orsakas av både virus och bakterier. Det går oftast över av sig själv, men ibland krävs läkemedelsbehandling.

Öronkatarr

Öronkatarr är en särskild form av öroninflammation som ger känslan av konstant lock för öronen. Besväret går ofta över av sig själv, men ibland behövs behandling.

Vaxpropp

Lock för örat och försämrad hörsel kan bero på en vaxpropp som täpper till hörselgången.

Hur blir man av med lock för öronen själv?

Lock för öronen går oftast över av sig själv. Du kan själv testa att svälja flera gånger i rad – eller blåsa mot stängd mun och näsa – för att jämna ut trycket. Om locket för öronen beror på allergi, förkylning eller öroninflammation kan du använda avsvällande nässpray eller receptfri allergimedicin. Kom dock ihåg att inte använda nässpray i mer än 10 dagar i sträck eftersom det kan göra att du blir mer täppt i näsan.

Lindra lock för örat vid graviditet

Om du är gravid ska du undvika avsvällande nässpray eftersom det endast ska användas under kortare perioder. Som gravid kan det istället hjälpa att sova med huvudet högt och på så vis minska svullnaden i slemhinnorna, eller testa speciella näsdroppar som köps på apoteket. Du kan även skölja näsan med koksaltlösning för att minska svullnaden.

Så blir du av med en vaxpropp

Om locket för öronen beror på en vaxpropp kan du köpa utrustning på apoteket för att spola öronen själv hemma. Det finns receptfria läkemedel i form av öronspray och örondroppar som löser upp proppen och hjälper öronvaxet att komma ut.

Förebygg öroninflammation

Du kan motverka att drabbas av öroninflammation genom att:

 • undvika att bli förkyld – tvätta händerna ofta och umgås inte med förkylda personer
 • undvika rökiga miljöer – rök kan göra att näsans slemhinnor svullnar ännu mer.

Hur får man bort lock för öronen?

Om du inte lyckas få ut en vaxpropp på egen hand kan du få hjälp av en läkare eller sjuksköterska på vårdcentralen. Proppen kan exempelvis försvinna om man spolar öronen med ljummet vatten, eller om man plockar ut den med ett smalt instrument eller en öronsug.

Öroninflammation brukar läka ut av sig själv, men ibland behövs läkemedelsbehandling. Antibiotika sätts in om du har väldigt hög feber, smärta i öronen eller om trumhinnan spruckit. Öronkatarr behöver också behandlas om hörseln är väldigt nedsatt, eller om inflammationen inte gått över efter tre månader. Då töms mellanörat på vätska genom att sticka hål på trumhinnan.

Diagnos vid lock för öronen

Om du har återkommande besvär med lock för öronen – eller om du inte vet varför du har lock för örat – är det en god idé att söka vård och reda ut orsaken till problemet. Du bör söka vård direkt på en vårdcentral eller jouröppen mottagning om:

 • du har både lock för örat och ont i örat i mer än ett dygn
 • du har ont i örat och feber samtidigt
 • du plötsligt hör sämre
 • det kommer vätska ur örat
 • du har lock för örat, försämrad hörsel eller hör konstiga ljud i mer än tre månader efter en öroninflammation.

Vem kan hjälpa dig vid lock för öronen?

Kan lock för öronen behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan hjälpa dig att bedöma symtom när du har lock för öronen, och remittera dig vidare för eventuell utredning eller behandling.

Publicerad:
24 augusti 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
11 oktober 2023 kl 15:45
Författare:
Faktagranskad av:

Dr. Ulla Pripp, Spec. Allmänmedicin, MD Kardiovaskulär medicin, Medicinskt ansvarig läkare, Läkarintyg Direkt

Källor: