Njursten
Kvinna med njursten hukar över sängen av smärta

Njursten

När du har njursten kan du ha ont i njurarna men även andra symtom som till exempel förändrade toalettvanor och blod i urinen.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med njursten på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Njursten

Om njursten
 • Njursten orsakas av att ämnen i urinen klumpar ihop sig inuti njuren.
 • De njurstenar som bildas kan stanna kvar, eller fasta mellan njuren och urinblåsan.
 • Njurstensanfall kännetecknas av en skarp smärta i ryggen eller sidan som kan stråla ner mot ljumskarna och magen.
Vad är njursten?

Njursten bildas när ämnen i urinen klumpas ihop inuti njuren eller någonstans mellan njuren och urinblåsan. Läs mer.

Vad är njursten?

Kroppens två njurar producerar urin som innehåller olika ämnen och vatten. Urinen som bildas i njurarna samlas i njurbäckenet innan det rinner ner genom urinledaren till blåsan. Om det finns för hög koncentration av vissa ämnen i urinen kan dessa klumpas samman och bilda njurstenar, som i sin tur kan orsaka smärta och andra besvär. Vid njursten finns behandling att tillgå i form av smärtlindring, men även olika metoder för att ta bort stenarna om de inte passerar naturligt. I de flesta fall passerar dock njurstenarna av sig själva.

Var sitter njurarna?

Njurarna sitter nära ryggraden långt in i magen, en bit ovanför naveln.

Vilka symtom ger njursten?

Det är inte alltid som njursten orsakar symtom av något slag. Det är därför inte ovanligt att njursten först upptäcks i samband med någon annan undersökning. I de fall då njursten orsakar problem så kommer symtom väldigt hastigt. Du kan få en skarp smärta i sidan eller ont i ryggen runt njurarna, och smärtan kan även stråla ner mot magen och ljumskarna. Andra förekommande symtom vid njursten är:

 • skarp smärta som kommer i vågor
 • brännande smärta eller obehag när du kissar
 • illaluktande urin
 • kräkningar och illamående
 • att du kissar mindre mängder men oftare än vanligt.

Vad gör man om man har njursten?

Då njursten oftast passerar av sig själv behöver du bara vänta ut besväret om du känner igen symtomen. Om smärtan däremot inte går över – eller om du har feber i kombination med andra symtom på njursten – behöver du söka vård. Feber kan nämligen vara ett tecken på att du utvecklat en infektion som behöver behandlas.

Om du misstänker att du har njursten och urinvägsinfektion på samma gång måste du söka akut vård, annars finns det risk att njurstenarna stängs inne i njurbäckenet. Detta kan orsaka en livshotande blodförgiftning.

Hur lång tid tar det innan njursten kommer ut?

Njurstenar brukar oftast komma ut genom urinen inom några få veckor.

Varför får man njursten?

Njurstenar bildas när du har för hög koncentration av särskilda ämnen i urinen. Några exempel på den här typen av ämnen är oxalsyra, urinsyra och kalcium. En annan orsak kan vara att urinen innehåller för låg koncentration av ämnen som förebygger stenbildning. Njursten drabbar i regel oftast personer som:

 • dricker för lite vatten
 • är överviktiga
 • äter mycket salt, socker och protein
 • har en sjukdom som påverkar matsmältningen – exempelvis kronisk diarré eller Crohns sjukdom
 • har en sjukdom där mängden kalcium i kroppen är hög
 • äter vissa mediciner – exempelvis migränmedicin eller antidepressiva läkemedel
 • har en familjemedlem eller nära släkting som också har njursten.

Egenvård vid njursten

Du kan göra flera saker för att motverka uppkomsten av njursten och återkommande njurstensanfall. Då njurstenarna bildas när urinen blir alltför koncentrerad – exempelvis vid vätskebrist – är det viktigt att dricka ungefär två liter vatten per dag för att motverka njursten. Annan egenvård som rekommenderas vid njursten är följande:

 • undvik att äta alltför stora mängder salt, socker och protein
 • undvik alkohol i största möjliga mån
 • använd receptfria läkemedel vid smärta
 • om du är överviktig – försök att minska i vikt om möjligt.

Behandling vid njursten

Om du uppsöker en läkare för vård av njursten brukar du först och främst få smärtlindring på plats. Om detta hjälper – och du inte har feber – får du åka hem med ett recept på läkemedel som lindrar smärtan om den kommer tillbaka. Njurstenarna kommer sedan oftast ut av sig själva genom urinen.

Du får återkomma efter några veckor för en röntgen där läkaren kontrollerar om stenarna försvunnit och njurarna fungerar bra. Om stenarna är för stora för att kunna passera naturligt med urinen kan de behöva reduceras i storlek genom en stötvågsbehandling. I vissa fall kommer man inte åt stenarna, och då kan de istället behöva opereras bort genom titthåsteknik.

Om smärtan inte går över – eller om du har feber – måste du i de flesta fall läggas in för vård på sjukhuset. Då kan du behöva få en slang insatt genom huden för att tömma njurbäckenet från urin. Om njurstenarna orsakat en infektion kan också antibiotika behövas.

Diagnos vid njursten

Om du misstänker njursten på grund av symtom som skarp smärta, blod i urinen eller förändrade toalettvanor är det en god idé att söka vård och få en diagnos. På så vis kan du få rätt behandling i ett tidigt skede och undvika följdbesvär.

Vem kan hjälpa dig vid njursten?

Kan njursten behandlas av nätläkare?

Njursten är ett tillstånd som kräver fysisk behandling av en läkare. En nätläkare kan tyvärr inte undersöka, diagnostisera eller behandla njursten.

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!