• Sök

    Sök

  • Jämför

    Jämför

  • Boka

    Boka

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Blogginlägg mvc

Vad är NIPT och KUB – och hur skiljer de sig åt?

10:25 - 20 apr, 2018 0 mvc

Fosterdiagnostik har kommit långt under de senaste åren och det finns olika tester man kan göra för att se om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar. Två av dem är NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) och KUB (Kombinerat Ultraljud och Blodprov). Testerna liknar varandra, men har en del skillnader. Här får du lära dig mer om hur de går till och vad som skiljer dem åt.

Gravid mage i motljus

Vad är KUB?

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Blodprov. Det är ett test som kan göras för att ta reda på sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse som t.ex. Downs syndrom. Provet ger alltså inte klara besked, eftersom det är sannolikheten för avvikelser som mäts.

Provet består av två delar: ett blodprov och ett ultraljud. Blodprovet tas först, när du har passerat vecka 9. Senare, i vecka 11–14, görs ett ultraljud där en särskild del av fostrets nacke mäts. Om blodprovet är färdiganalyserat vid tillfället för ultraljudet får du ofta resultatet i samband med det. Dessa två delar tillsammans ger dig en uppskattning av hur sannolikt det är att fostret har några kromosomförändringar.

Vad är NIPT?

NIPT står för Non-Invasive Prenatal Testing och är, precis som KUB, ett test för att ta reda på om fostret har någon kromosomavvikelse. Men till skillnad från KUB kan NIPT ge tydligare och säkrare resultat.

Provet kan utföras från vecka 10 och erbjuds ofta från vecka 12–13. Innan provet får du genomgå ett ultraljud för att visa hur länge graviditeten har pågått och om det är fler än ett foster. Sedan tas ett blodprov i armvecket som skickas till ett labb för analys.

Gravid kvinna och partner håller om sin mage

Skillnader och likheter mellan testerna

Båda testerna syftar till att ta reda på om fostret har Downs Syndrom eller någon av de ovanligare kromosomförändringarna trisomi 13 och 18. Testerna utgår båda från ett blodprov och ingen av dem ökar risken för missfall. Men de skiljer sig när det gäller vad resultaten visar.

KUB mäter endast sannolikheten för att fostret har kromosomavvikelser och kan därför inte ge ett klart besked utan att kombineras med andra tester.

NIPT ger tydligare besked. Om testet visar att fostret inte har någon kromosomförändring är resultaten säkra. Men om det visar på förändringar måste det också kombineras med andra tester för att ge ett klart besked.

Var kan jag göra ett test?

Var testerna erbjuds är olika beroende på var du bor. Vissa landsting erbjuder endast testen till vissa kvinnor, andra landsting erbjuder dem inte alls. När det gäller NIPT erbjuds testet oftast om du först har gjort ett KUB-test som visar på förändringar, om du tidigare väntat barn med kromosomförändringar eller om andra tester visar tecken på det. Men även här skiljer sig rutinerna mellan olika landsting.

Om du vill veta mer är det därför enklast att kontakta din barnmorskemottagning för mer information. Testerna är helt frivilliga och det är upp till dig som är gravid om du vill göra dem eller inte.

Text: Karin Sjödahl

Källor: https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Undersokningar/NIPT/ https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Gravid/Graviditeten/Fosterdiagnostik/KUB---kombinerat-ultraljud-och-blodprov-1/

av Karin Sjödahl Kommentera

Behöver du testa dig för klamydia?

09:36 - 26 sep, 2017 0 mvc Infektioner

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektionen. Barnmorskan Jenny Kugelberg hjälper oss att berätta hur du skyddar dig, hur och var du kan testa dig samt vilka följder obehandlad klamydia kan få.

lila blommor på äng

Klamydia är en bakterie som smittar vid oskyddat samlag. Bakterierna trivs i slemhinnorna i slidan, urinröret och analen. De finns också i sperma och slidsekret, därför sprids klamydia både vid oskyddade slidsamlag och anala samlag. Enda sättet att skydda sig är genom att använda kondom eller femidon (kvinnlig kondom).

Det finns en vetenskaplig osäkerhet om klamydia kan överföras från könsorganet till munnen.

– Även om det är ovanligt att få klamydia i halsen vid oralsex så ska du skydda dig då också för att vara helt säker på att inte bli smittad, säger Jenny Kugelberg, legitimerad barnmorska och enhetschef på Nacka, Tyresö och Gullmarsplans Barnmorskemottagningar.

Du kan aldrig få klamydia spontant eftersom bakterierna inte kan överleva i luften. De kan heller inte smitta via kläder, toaletter eller handdukar.

gröna små blad

Du kan ha klamydia utan att känna det

Det viktigt att testa dig om du haft sex utan kondom med en ny eller tillfällig partner. De flesta som får klamydia känner inga symtom, men om de finns kommer dem oftast en till två veckor efter smittotillfället.

– Vanligast är att det svider när du kissar och att du har annorlunda flytningar, säger Jenny. Kvinnor kan få ont i nedre delen av magen och blodtillblandade flytningar. Män kan få ont i pungen och flytningar från urinröret. Har du haft anala samlag kan du också få flytningar från analöppningen.

Om du inte behandlar din klamydia

Om du är kvinna med klamydia och inte behandlar den, kan du få äggledarinfektion och få svårigheter att bli gravid. Obehandlade män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinledarinflammation och ha svårare att göra någon gravid.

Om du är gravid och har klamydia kan infektionen smitta till barnet under förlossningen. Det är vanligt att barnet får infektion i ögon och lungor som följd.

stor rosa blomma

Testa dig för klamydia

Du kan testa dig som tidigast en vecka efter misstänkt smittotillfälle. Testar du dig för tidigt kan det hända att det inte finns tillräckligt med bakterier än och att provsvaret inte ger ett säkert resultat.

– Hur och var testet tas beror hur du haft sex, säger Jenny. Har du haft ett slidsamlag behöver du lämna ett urinprov och kvinnor tar även med en tops som hon snurrar mot slidväggen. Har du haft analsex tas provet med en bomullspinne från ändtarmen.

Provet skickas sedan till ett laboratorium som gör en analys och provsvaret tar cirka en vecka att få. Om det visar sig att du har klamydia kontaktar mottagningen dig och ger dig recept på antibiotika som du sedan hämtar ut på valfritt apotek. Under din behandling bör du undvika samlag och oralsex, och om du har sex måste du använda kondom.

grönt blad

Här kan du testa dig för klamydia

Att testa sig kan du göra på de flesta barnmorskemottagningar. Oftast kan du komma när de har öppen mottagning, så kallat drop-in, eller genom att boka en tid. Det går också att testa sig på vårdcentraler, ungdomsmottagningar, hud- och könsmottagningar och RFSU-kliniker.

– Du kan också göra ett test hemma som du kan köpa på apotek eller beställa gratis från ditt landstings hemsida, säger Jenny. Men tänk på att de test du kan göra hemma endast kan visa om du har klamydia i slidan eller urinröret.

Om du beställer hem ett test och det visar att du har klamydia måste du kontakta en mottagning för behandling och smittspårningssamtal.

Här kan du se landstingets alla barnmorskemottagningar i Stockholm

gul blomma

Klamydia lyder under smittskyddslagen

Eftersom klamydia är en könssjukdom som smittar lätt och kan ge allvarliga följdsjukdomar omfattas den av smittskyddslagen. Det innebär att alla som misstänker att de har klamydia måste lämna klamydiaprov och om provet är positivt måste du lämna uppgifter om vilka du haft sex med. Det görs till en smittspårare som sedan kontaktar den eller de partners du haft sex med. Den du haft sexuell kontakt med får inte veta vem som lämnat uppgifterna. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Borde du testa dig? Både provtagningen och medicin är gratis, så hellre testa dig en gång för mycket än en gång för lite!

Text: Moa Wikström

Källor: https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Klamydia/

av Moa Wikström Kommentera

Precis fått veta att du är gravid?

08:47 - 26 jun, 2017 0 mvc

Att få ett positivt svar på graviditetstestet kan kännas omtumlande och om du bestämt dig för att behålla barnet kanske du inte vet vad nästa steg är. Tillsammans med Birgitta Skarlöv, Leg. Barnmorska och ägare av Privata Barnmorskor, ger vi dig informationen du behöver så att du har koll på de kommande graviditetsveckorna!

"Första gången är det en resa som är både spännande och skrämmande, det är både plus och minus, men framförallt är det plus om man som barnmorska hjälper kvinnan till det!" - Birgitta Skarlöv

Man och kvinna håller på gravid mage

Första steget efter du ”plussat”

Så snart du fått veta att du är gravid kan du kontakta en barnmorskemottagning för att boka ett inskrivningssamtal. Inskrivningen på barnmorskemottagningen sker oftast i graviditetsvecka åtta till tolv men ibland tidigare, och vid inskrivningssamtalet är det bra om din partner är med. På inskrivningstiden får ni sedan träffa en barnmorska som förhoppningsvis blir den barnmorska som följer er under graviditeten.

– Hos oss på Privata Barnmorskor är vi väldigt strikta med att det är den barnmorska som skriver in som också följer patienten under hela graviditeten, säger Birgitta Skarlöv. Jag tycker att kontinuitet är jätteviktigt för kvinnan eftersom man inte ska behöva upprepa sin historia varje gång, utan ska kunna få en relation och ett förtroende för barnmorskan.

Vid inskrivningstillfället tas blodprover, din vikt kontrolleras och ni pratar om livsstilsfrågor såsom rökning, motion, kost och alkohol. Barnmorskan frågar också om eventuella sjukdomar och om du tar några mediciner. Om behov finns kan du även få träffa en läkare för en gynekologisk undersökning.

All mödravård i Sverige är frivillig och kostnadsfri och alla barnmorskemottagningar arbetar efter ett basprogram, riktlinjerna kan dock variera över landet. I Stockholm är det fritt vårdval och det innebär att du själv väljer var du vill få din mödravård, och vill du kan du byta mottagning under graviditeten om du inte är nöjd.

gravid kvinna

Olika typer av fosterdiagnostik

Vid ditt inskrivningssamtal pratar barnmorskan också om fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret i magen. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattenprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar.

KUB är en kombinerad ultraljuds- och blodprovsanalys som görs för att se om det finns en eventuell kromosomavvikelse hos fostret. KUB görs vanligtvis mellan vecka 11-13.

– KUB-testets ger svar på trisomi 21, 18 och 13, säger Birgitta. Det ger ganska bra säkerhet men är inte alls lika säker som NIPT. Bastestet när man gör NIPT har 99 procents säkerhet på de tre trisomierna och då kollar man också alla könskromosomer och barnets kön.

NIPT, Non-Invasive-Prenatal-Test, är ett enkelt blodprov som tidigast görs vecka 10+0 men kan också tas senare under graviditeten. NIPT mäter det fria DNA som den gravida kvinnan har i sitt blod under dessa veckor. Innan du kan göra NIPT måste du ha gjort ett ultraljud för att se hur många foster det är och för att beräkna barnets ålder, det vill säga vilken graviditetsvecka du är i. Landstinget subventionerar all fosterdiagnostik förutom NIPT. Men om du gör ett KUB-test och ultraljud som visar att du har en hög risk med exempelvis trisomi 21, så kan du få göra NIPT på landstingets bekostnad.

Mellan vecka 18-20 görs RUL, rutinultraljud, då scanning sker av barnets alla inre organ. Scanningen görs för att upptäcka eventuella allvarliga missbildningar. Vid RUL kan man också oftast se barnets kön och du kan få ett säkrare BP-datum, beräknad förlossningsdag.

växt i sand

Remiss till en ultraljudsmottagning

Fosterdiagnostiken görs på en ultraljudsmottagning och för att komma dit behövs remiss, annars måste du själv betala för besöket. Barnmorskan kan ge exempel på vart du kan gå och du väljer själv till vilken mottagning du vill att barnmorskan ska skicka remissen. Det är vanligt att välja en mottagning som ligger närmast hemma eller jobbet.

– Du går till en ultraljudsmottagning där det jobbar ultraljudsbarnmorskor, säger Birgitta. Barnmorskorna som har ultraljudsutbildning utför ultraljuden, KUB-testet och Rutinultraljudet. Om det finns en speciell indikation kan du behöva gå till ett läkarhus där läkarna utför ultraljudet.

modell bebis i mage

Hur ofta träffar jag barnmorskan under graviditeten?

Under graviditeten gör du flera besök på barnmorskemottagningen och din partner är välkommen vid alla besök. Hur täta kontroller som görs under graviditeten varierar något mellan de olika landstingen och också om du är förstföderska eller omföderska.

– Förstföderskor träffar barnmorskan var tredje vecka fram till vecka 32-33, sedan varannan vecka, och i slutet varje vecka om det behövs, säger Birgitta. Omföderskor kommer lite glesare. Hur ofta vi träffas beror då på vad de har för behov, om de är friska eller sjuka, och hur oroliga de är.

Blodtrycket kontrolleras vid varje besök och urinprov tas ett par gånger under graviditeten. Om du har högt blodtryck lämnas urinprov vid varje besök. Blodprov tas också vid cirka fem tillfällen för att till exempel mäta ditt blodsocker och järnvärde.

Ungefär från vecka 20 brukar barnmorskan även lyssna på barnets hjärtslag vid besöken. Från vecka 24 mäts livmoderns tillväxt, det så kallade SF-måttet, för att se så att se så att barnet växer som den ska. Efter vecka 25 kontrollerar också barnmorskan barnets läge i livmodern och mot slutet av graviditeten kontrolleras det att barnet har vänt sig och ligger med huvudet nedåt.

gravidmage

Föräldrastöd under graviditeten

Under graviditeten får du och din partner stöd av barnmorskan att förbereda er inför förlossningen och föräldraskapet. Mottagningen kan ordna så att ni får träffa andra föräldrar och det kan ske i föräldragrupper eller i form av föreläsningar. Där får ni information om förlossningens start och dess olika skeden, smärtlindringsalternativ och om vad som händer i kroppen under förlossningen. Man tar också ofta upp amning, information om det nyfödda barnet och föräldraskapet. En del barnmorskemottagningar ordnar också träffar som riktar sig speciellt till blivande pappor/partners.

– Många barnmorskemottagningar har FUB, föräldrautbildning, vid ett tillfälle och kanske då en eftermiddag, säger Birgitta.

Andra kurser som barnmorskemottagningen arrangerar eller kan ge information om är bland annat gravidmassage, gravidyoga eller profylaxkurser där man bland annat tränar på andnings- och avslappningstekniker.

blommor

Att välja förlossningsklinik

Tidigast i graviditetsvecka 25 (24+0) väljer ni i samråd med barnmorskan, vilken förlossningsklinik som ni vill föda på. Barnmorskan kan se hur beläggningen ser ut på förlossningsklinikerna i området och utifrån det ge er en rekommendation.

– Vi har fritt vårdval vilket betyder att föräldraparet själva får välja vilket sjukhus de vill föda på, säger Birgitta. När de gjort sitt val listar vi dem på förlossningskliniken som de har valt.

Fria vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården, det vill säga vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Men även om du valt en förlossningsklinik kan du bli tvungen att åka till en annan mottagning om vårdgivaren inte har kapacitet att ta emot dig.

– Om du till exempel är listad på ett ställe och det är fullt när du ska föda, då är det deras skyldighet att skaffa dig en plats på en annan förlossningsklinik. Det finns då en koordinator som har koll på vilka platser som finns runtomkring.

vita blommor

Efter att barnet är fött

Barnmorskemottagningen ansvarar för mamman i 16 veckor efter förlossningen. Under de veckorna har barnmorskan och du framförallt ett samtal om förlossningen, så kallat postpartumsamtal, där ni går igenom hur förlossningen gick och hur din upplevelse var av den. Det görs för att kunna förhindra eventuell förlossningsdepression.

8-10 veckor efter förlossningen görs också en gynekologisk efterkontroll då barnmorskan känner på bäckenbotten, kollar bristningar och förskriver preventivmedel om du vill ha det.

– Eftervården på barnmorskemottagningen brukar oftast bara vara i åtta veckor för då brukar de allra flesta kvinnor vara friska, säger Birgitta. Två besök efter förlossningen brukar räcka men det finns ju kvinnor som måste gå flera gånger.

Barnet tar barnavårdscentralen hand om. När ni kommit hem med bebisen kontaktar ni den BVC som ni har valt. Om det är ert första barn kommer de hem på besök, annars får ni komma till BVC-mottagningen. Här kan du läsa mer om BVC!

nyfödd bebis

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera