Svullna lymfkörtlar
En kvinna tar sig för halsen.

Svullna lymfkörtlar

Om du är öm eller har ont i armhålan är svullna lymfkörtlar oftast den bakomliggande orsaken. Läs mer om svullna lymfkörtlar här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med svullna lymfkörtlar på en plats som passar dig.

Vad är svullna lymfkörtlar?

Lymfkörtlarna är en viktig del av kroppens immunförsvar, och dessa kan svullna i samband med infektioner. I sällsynta fall är svullna lymfkörtlar ett tecken på en allvarligare sjukdom. Läs mer.

Vad är svullna lymfkörtlar?

Svullna lymfkörtlar är vanligt förekommande hos både barn och vuxna. Då lymfkörtlarna är en viktig del av kroppens immunförsvar kan du i samband med infektioner känna av dem som ömma knölar i din hud. Det finns mellan 500 och 1 000 lymfkörtlar i kroppen. Dessa finns både samlade i grupper och utspridda i till exempel armhålan, nacken, ljumsken, ovanför nyckelbenet och under käken. Alla typer av lymfkörtlar kan bli svullna, och detta brukar lägga sig efter att du blivit frisk igen. Du kan även få en infektion direkt i en lymfkörtel, om du exempelvis har ett sår och fått in bakterier i körteln.

Hur känns svullna lymfkörtlar?

Svullna lymfkörtlar kan ge symtom som:

 • ömhet när du vidrör halsen, käken, ljumsken, nacken, armhålan eller bröstkorgen
 • ömhet och smärta när du gör vissa rörelser som trycker på körtlarna.

Hur ser svullna lymfkörtlar ut?

Hos vuxna, friska personer är lymfkörtlarna små och känns oftast inte utanpå kroppen. När lymfkörtlarna är svullna känns det som att du har ömmande, avlånga knölar under huden.

Varför får man svullna lymfkörtlar?

Att lymfkörtlarna svullnar kan bero på flera olika saker. Ibland finns det ingen klar orsak, och då behöver du helt enkelt vänta tills svullnaden lägger sig. Det kan ta upp till tre veckor. De mest vanliga orsakerna till svullna lymfkörtlar är:

 • Virusinfektion: Det är vanligt att lymfkörtlarna svullnar och ömmar på vardera sida av halsen när du till exempel är förkyld. Vid körtelfeber är det i sin tur vanligt att ha svullna lymfkörtlar i hela kroppen.
 • Bakterieinfektion: Halsfluss är en vanlig bakterieinfektion som gör att lymfkörtlarna på halsens båda sidor svullnar och gör ont.
 • Infektion i sår: Lymfkörtlarna kan svullna och ömma om du fått en infektion i ett sår.

Några mer ovanliga orsaker till svullna lymfkörtlar är:

 • Harpest: En slags infektion som beror på en särskild bakterie. Infektionen sprids av till exempel infekterade djur, insektsbett och förorenat vatten. Detta kan i sällsynta fall göra att du får svullna lymfkörtlar men också utslag på huden, feber, huvudvärk och illamående.
 • Tuberkulos: Sjukdomen tuberkulos är sällsynt i Sverige, men den kan drabba lymfkörtlarna. Då känner du dig oftast inte sjuk, men lymfkörtlarna kan svullna och ibland ömma på halsens ena sida. Lymfkörteltuberkulos smittar inte.
 • Cancer: Hodgkins lymfom, även kallad lymfkörtelcancer, och leukemi är två ovanliga cancersjukdomar som i kombination med flera andra symtom ger svullna lymfkörtlar.

Egenvård vid svullna lymfkörtlar

Om dina lymfkörtlar är svullna till följd av en bakterie- eller virusinfektion behöver du vila. På så vis ger du kroppen en chans att läka på egen hand.

Hur får man bort svullna lymfkörtlar?

Vilken behandling du får mot svullna lymfkörtlar beror på vad som orsakar svullnaden. De flesta som söker vård för svullna lymfkörtlar har någon form av virus- eller bakterieinfektion. Vid bakterieinfektioner kan läkaren skriva ut antibiotika för att minska svullnaden och bekämpa infektionen. För virusinfektioner finns det i sin tur ingen behandling, utan besvären går över av sig själva. Även harpest behandlas med antibiotika, och vid lymfkörteltuberkulos får du samma behandling som vid tuberkulos i lungorna.

Diagnos vid svullna lymfkörtlar

Det är viktigt att ta kontakt med en vårdcentral eller jouröppen mottagning om:

 • Dina lymfkörtlar har svullnat på grund av ett infekterat sår.
 • Dina lymfkörtlar har svullnat upp till 2 centimeters storlek.
 • Dina lymfkörtlar har svullnat upp till 1,5 centimeters storlek utan orsak.
 • Lymfkörtlarna känns orörliga och hårda.
 • Du har svullna lymfkörtlar på flera kroppsdelar i samband med feber och trötthet.
 • Lymfkörtlarna är varma, röda och ömma.
 • Du har svullna lymfkörtlar i samband med nattsvettningar.
 • Du har svullna lymfkörtlar i samband med oförklarlig viktnedgång.

Vem kan hjälpa dig vid svullna lymfkörtlar?

Kan svullna lymfkörtlar behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan bistå med rådgivning och bedömning av symtom. Om det krävs fysisk undersökning kan en nätläkare ge remiss för vidare utredning.

Publicerad:
27 januari 2023 kl 16:56
Uppdaterad:
8 maj 2024 kl 13:12
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!