Barnpsykiatriker
 

Barnpsykiatriker

En barnpsykiatriker är en läkare som är specialiserad på barn- och ungdomspsykiatri. Läs mer.

361 mottagningar i närheten av dig
 
BUP Västerås

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
BUP Sala

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Luleå

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
BUP Köping
1.0 (1)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
BUP Fagersta

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health
4.5 (1)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Avdelning 34 Barn- och ungdomsmedicin Falun, Falu lasarett

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
BUP avdelning 99 Västmanland

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
mental health

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är en barnpsykiatriker?

En barnpsykiatriker är en läkare som specialiserat sig inom barn- och ungdomspsykiatri – BUP. Barnpsykiatriker möter barn och ungdomar som upplever olika typer av psykiska problem, såsom ångest, depression, beteendeproblem eller neuropsykiatriska störningar som ADHD och autism, och kan bedöma, diagnostisera och ge behandling. 

Vad gör man på BUP?

På BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, genomförs olika typer av bedömningar, såsom utredningar av psykiska problem eller olika diagnoser. BUP erbjuder också olika behandlingsformer, inklusive individuell terapi, familjeterapi, gruppbehandling och medicinering om det bedöms vara nödvändigt. En viktig del av BUPs arbete är också att ge rådgivning och stöd till föräldrar och nära anhöriga, samt att samarbeta med skolor och andra vårdgivare.

Hur länge får man gå på BUP?

Åldersgränsen på BUP kan variera något beroende på region, men generellt sett är åldersgränsen 18 år. Efter 18 års ålder kan man istället vända sig till vuxenpsykiatrin för hjälp och stöd. I vissa fall görs undantag för personer som kanske behöver fortsatt stöd från BUP även efter att de fyllt 18 år.