Polyneuropati
En person med Polyneuropati sitter och håller för sina fötter.

Polyneuropati

Polyneuropati är en nervsjukdom som innebär att flera av nerverna i kroppen inte fungerar som de ska. Läs mer om polyneuropati här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med polyneuropati på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Polyneuropati

Om polyneuropati
 • Diagnosen polyneuropati drabbar runt 2-3 procent av befolkningen, och i åldersgruppen över 55 år 8 procent av befolkningen.
 • Neuro, en ideell och oberoende organisation specialiserad på neurologi, har från och med år 2021 instiftat polyneuropatidagen den 16 oktober.
Vad är polyneuropati?

Polyneuropati drabbar perifera nervtrådar som leder impulser som styr muskler och tar emot känselintryck från huden. Läs mer.

Vad är polyneuropati?

Polyneuropati, kallas även perifera neuropatier eller bara neuropati, är en nervsjukdom som innebär att flera av de perifera nerverna i kroppen inte fungerar som de ska. Med perifera nerver menas det perifera nervsystemet som utgörs av
alla nerver i kroppen som sträcker sig från det centrala nervsystemet – hjärnan (kranialnerver) och ryggmärgen (spinalnerver). De perifera nervtrådarna ansvarar för att

 • förmedla impulser som styr muskler
 • ta emot känselintryck från huden, till och från ryggmärgen och hjärnan.

Vid Polyneuropati är funktionen i flera nerver till armar och ben påverkad – vilket kan leda till olika komplikationer, såsom nedsatt känsel i fötterna och domningar i fötterna. 

Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig form av akut polyneuropati, och uppstår främst i samband med en infektion. Tillståndet är allvarligt och kan vara livshotande. Guillain-Barrés syndrom måste därför behandlas akut på sjukhus. 

Vad betyder polyneuropati?

Termen “polyneuropati” kommer från grekiskan och betyder “sjukdom hos många nerver”, eller mer specifikt:

 • “poly” betyder flera
 • “neuro” betyder nerv
 • “pati” betyder lidande/sjukdom.

Hur vet man om man har polyneuropati?

Polyneuropati är en sjukdom i flera av kroppens nerver. Symtomen börjar vanligtvis i fötterna, för att sedan sprida sig uppåt längs underbenen. De vanligaste symtomen vid polyneuropati är: 

 • Du har nedsatt känsel i fötterna.
 • Det känns som att du går på kuddar.
 • Du är särskilt känslig för beröring i fötterna.
 • Du upplever balansproblem.
 • Du upplever smärta i fötterna vid temperaturväxling.
 • Din hud på fötterna blir torr, och till följd av detta uppstår sprickor.
 • Dina händerna domnar. 

Guillain-Barrés syndrom, som är en akut inflammatorisk polyradikuloneuropati (polyneuropati), börjar ofta med svaghet och avdomningar i benen som sedan sprids till armar och kroppens överdel.

Hur börjar polyneuropati?

Symtomen utvecklas oftast långsamt över tid. Det är vanligt att symtomen inte finns hela tiden – till en början. Men med tiden brukar besvären komma allt oftare. 

Vad är orsaken till polyneuropati?

Polyneuropati uppstår när nerverna, de så kallade perifera nerverna, blir påverkade eller skadade. Oftast är det de långa nerverna som går ut till tårna, fötterna och benen, som drabbas. Men i vissa fall är det de långa nerverna som går ut till fingrar, händer och underarmar som skadas. Polyneuropati kan ha ett flertal orsaker. Här är några av de vanligaste anledningarna till att du får nervsjukdomen:

 

 • diabetes – diabetisk neuropati är den vanligaste komplikationen vid diabetes
 • långvarig och hög alkoholkonsumtion
 • njursvikt
 • brist på vitamin B12 eller ämnesomsättningshormon
 • hypotyreos
 • vissa infektionssjukdomar
 • reumatiska sjukdomar
 • cancer
 • giftpåverkan av tungmetaller och lösningsmedel
 • en del läkemedel, såsom metformin och cytostatika.

Egenvård vid polyneuropati

När du har polyneuropati finns det en del du kan göra för att minska smärtan och för att det inte ska förvärras:

 

 • Undvik alkohol och tobak – då både alkohol och tobak kan förvärra besvären. Läs mer om tobaksavvänjning 
 • Ta hand om dina fötter – genom att till exempel smörja fötterna regelbundet med kräm, och använd bekväma skor. Även ankelortoser kan hjälpa.
 • Var fysiskt aktiv – detta är viktigt för att du ska ha kvar så bra funktion som möjligt i benen och fötterna. Exempel på bra träningsformer är promenader, simning och cykling. Du bör däremot undvika muskelträning med tunga vikter. 

Hur kan man lindra polyneuropati?

Vilken behandling som är aktuell för dig beror på vad som orsakat nervsjukdomen. Om tillståndet beror på en bakomliggande orsak såsom diabetes eller infektion, bör även detta behandlas. Polyneuropati, som orsakats av högt alkoholintag, kan kräva behandling som syftar till att ändra dina alkoholvanor. Vid brist på B-vitamin ges oftast tillskott av vitamin.

Andra vanliga behandlingsmetoder vid polyneuropati är:

  • Fysioterapi – kan hjälpa till att stärka musklerna. 
  • Smärtstillande läkemedel – kan till exempel användas för att lindra svåra nervsmärtor. 
  • TENS – en typ av smärtlindring som kan användas vid funktionshindrande och brännande smärta, som uppstår till följd av polyneuropati.
 • Medicinsk fotvård – det är viktigt att  ta hand om sina fötter vid polyneuropati, medicinsk fotvård kan lindra och behandla besvär med till exempel hudsprickor. 
 • Hjälpmedel – kan underlätta för dig i vardagen. Hjälpmedel som kan bli aktuella är till exempel käpp, kryckor och gripverktyg. Inlägg till skorna för att belastningen på fötterna ska bli jämn är också ett vanligt hjälpmedel. Hos en arbetsterapeut kan du få hjälp med att prova ut hjälpmedel. Även en läkare på vårdcentralen kan skriva remiss för de hjälpmedel du behöver. Här kan du läsa mer om arbetsterapi

Vid Guillain-Barrés syndrom ges oftast akut behandling under övervakning, då tillståndet kan vara livshotande – även om det inte är så i alla fall. Sjukdomen kan nämligen påverka andningen och du kan få svårt att andas.

Diagnos vid polyneuropati

Tillståndet polyneuropati  diagnostiseras vanligtvis genom en kombination av medicinsk historia, fysisk undersökning och olika neurologiska tester.

Om du misstänker att du har polyneuropati bör du uppsöka vård. En läkare på vårdcentral kan hjälpa dig med en första bedömning av dina besvär.

Tillståndet polyneuropati  diagnostiseras vanligtvis genom en kombination av medicinsk historia, fysisk undersökning och olika neurologiska tester, såsom elektroneurografi (ENeG) och elektromyografi (EMG). Elektroneurografi är en metod som används för att mäta ledningsförmågan i de perifera nerverna, och elektromyografi är en undersökning för att bedöma funktionaliteten hos nerver och muskler. Blodprov och ibland vävnadsprover kan användas för att utesluta andra orsaker. 

Vid symptom som kan bero på Guillain-Barrés syndrom bör du uppsöka vård akut genom att ringa 112.

Vem kan hjälpa dig vid polyneuropati?

Publicerad:
5 september 2023 kl 09:43
Uppdaterad:
5 september 2023 kl 10:18
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor:

1177

Doktor.se (Polyneuropati)
Doktor.se (Guillain-Barrés syndrom)
Neuro
Netdoktorpro