Lungsäckscancer
Närbild på röntgen som görs i samband med lungsäckscancer.

Lungsäckscancer

Lungsäckscancer innebär att en aggressiv form av cancer (malignt mesoteliom) har uppstått i hinnorna som sitter kring lungorna.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med lungsäckscancer på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Lungsäckscancer

Om lungsäckscancer
 • Lungsäckscancer är en aggressiv och ovanlig form av cancer som drabbar de hinnor som är belägna kring båda lungorna.
 • Oftast beror lungsäckscancer på att du någon gång har andats in asbest.
 • Lungcancer och lungsäckscancer är två olika typer av sjukdomar.
 • Vanliga symtom vid lungsäckscancer är andfåddhet, smärta i bröstkorgen, aptitlöshet, oförklarlig viktnedgång, svettningar och svullna fingertoppar.
Vad är lungsäckscancer?

Lungsäckscancer är en ovanlig form av cancer som drabbar de två hinnor som sitter kring lungorna. Läs mer.

Vad är lungsäckscancer?

Lungsäckscancer är en mycket ovanlig sjukdom som förknippas med exponering för det giftiga ämnet asbest. Cancerformen brukar ibland även kallas malignt mesoteliom. Ungefär 100 personer i Sverige drabbas av sjukdomen varje år, och majoriteten av dessa är cirka 70 år gamla och har arbetat i miljöer med asbest tidigare i sitt liv. Sjukdomen har med andra ord inget samband med rökning till skillnad från vanlig lungcancer.

Var sitter lungsäcken?

Lungsäcken sitter faktiskt inte inuti lungan, utan utanpå. Båda lungorna omges av den så kallade lungsäcken som består av två hinnor. Den ena täcker bröstväggen medan den andra täcker lungorna, och mittemellan dessa hinnor finns ett tunt lager vätska som håller hinnorna fuktiga och hjälper dem att glida lätt mot varandra.

Lungsäckscancer – hur länge lever man?

I de flesta fall upptäcks inte lungsäckscancer förrän du redan varit sjuk en längre tid. Då är det ovanligt att kunna bli av med sjukdomen. Ungefär hälften av de som drabbas av lungsäckscancer lever i mer än ett år efter att de fått diagnosen.

Symtom på lungsäckscancer

Det kan dröja mellan 30 och 50 år för lungsäckscancer att utvecklas. På grund av detta så kan symtomen komma smygande under lång tid. Vid lungsäckscancer kan du märka av diffusa symtom som att:

 • du blir andfådd lätt trots att du inte ansträngt dig
 • du svettas ovanligt mycket – särskilt på natten
 • du har ont i magen eller bröstkorgen
 • du har svullna fingertoppar
 • du kan plötsligt bli mycket trött
 • du har ingen aptit
 • du går ner i vikt utan tydlig orsak.

Till skillnad från lungcancer så ger alltså inte lungsäckscancer symtom från luftrören. Vid lungcancer är det till exempel vanligt att hosta slem och blod, ha problem med andningen och få lunginflammation. Eftersom cancern är belägen utanför lungorna vid lungsäckscancer är det ovanligt att få dessa typer av symtom.

Orsak till lungsäckscancer

Som nämnt tidigare är asbest den mest vanliga orsaken till lungsäckscancer. Asbest har varit förbjudet att använda i Sverige sedan 1980-talet, men kan fortfarande orsaka lungsäckscancer eftersom utvecklingstiden för sjukdomen är så lång. Ämnet har använts som byggnadsmaterial och isolering, och än idag kan du utsättas för asbest om du arbetar med att renovera eller riva hus som byggts innan 1970-talet.

Asbest dammar lätt, och dammet består av tunna och vassa mineralfiber som kan flyga runt i luften under flera dygn. Det är lätt att andas in dessa fibrer, och då fastnar de inuti lungorna. Alla som jobbat i miljöer med asbest får dock inte cancer.

Egenvård vid lungsäckscancer

Om du arbetar med att riva, renovera eller reparera byggnader som byggts innan 1970-talet är det oerhört viktigt att använda korrekt skyddsutrustning, och på så vis skydda dig mot det giftiga ämnet. Du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Om du fått diagnosen lungsäckscancer behöver du stöd. På sjukhuset finns det både kuratorer och så kallade kontaktsjuksköterskor som kan ge stöd och hjälpa dig med praktiska saker. Det finns också mängder av olika stödlinjer och chattforum.

Du har rätt att få särskild ersättning från Försäkringskassan om du utsatts för asbest tidigare i livet och nu diagnostiserats med lungsäckscancer. Prata med din läkare så kan hen hjälpa dig att skicka in en anmälan om arbetsskada.

Behandling av lungsäckscancer

Det vanligaste vid lungsäckscancer är att få behandling som krymper och bromsar cancertumören. På så vis kan du leva med sjukdomen en tid och ändå må bra. De flesta som diagnostiseras med lungsäckscancer behandlas med olika sorters cytostatika som hämmar cancercellerna, och vissa får även strålbehandling. Lungsäckscancer behandlas sällan genom operation – det är endast möjligt om cancern upptäcks väldigt tidigt och du i övrigt mår bra. En operation kan antingen gå ut på att ta bort så mycket som möjligt av både tumören och lungsäcken, eller att operera bort en hel lunga tillsammans med lungsäcken.

Diagnos vid lungsäckscancer

Du ska direkt kontakta en vårdcentral om du tror att du har lungsäckscancer, eller om du har flera av symtomen som hänger ihop med sjukdomen.

Så fastställs diagnosen lungsäckscancer

För att fastställa diagnosen krävs flera olika typer av undersökningar och prover. Du blir till exempel undersökt med lungröntgen som visar om det förekommer någon förändring kring lungorna. I så fall skickas du till en lungklinik där du får gå igenom en så kallad PET-kameraundersökning som oftast kan visa om det rör sig om cancer eller inte. Andra prover som kan bli aktuella är vävnadsprov eller cellprov. Om det visar sig att du har lungsäckscancer behövs fler undersökningar för att se om cancern spridit sig, exempelvis ultraljud, datortomografi och isotopundersökning.

Vem kan hjälpa dig vid lungsäckscancer?

Kan lungsäckscancer behandlas av nätläkare?

Av naturliga skäl kan en nätläkare inte behandla lungsäckscancer.

Publicerad:
27 januari 2023 kl 00:37
Uppdaterad:
17 augusti 2023 kl 16:52
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!