Bukfetma
En bild på en person med bukfetma.

Bukfetma

Bukfetma är en typ av fetma som sätter sig runt midjan och magen, och som är mycket skadligt för hälsan. Läs mer här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med bukfetma på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Bukfetma

Om bukfetma
  • Bukfetma är ett allt vanligare hälsoproblem bland män.
  • En studie från Uppsala universitet visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
Vad är bukfetma?

Bukfetma är ett osynligt fett som omger de inre organen, vilket är det som ger magen putning och höjd.

  Läs mer.

Vad är bukfetma?

Övervikt innebär att du har en ohälsosamt hög vikt, vilket kan medföra att hälsan tar skada. Med fetma, eller obesitas, menas en abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen. Kraftig övervikt som till stor del sitter i magen och runt midjan kallas bukfetma, eller visceral fetma. Bukfetma är ett osynligt fett som omger de inre organen, vilket är det som ger magen putning och höjd. 

Att allt fler människor lever med övervikt och fetma. Det är idag ett stort folkhälsoproblem i Sverige. Här har vi sammanställt information om övervikt och fetma.

Varför är bukfetma farligt?

I studier som gjorts på vuxna har det visat sig att bukfett är farligare än om fettet sitter på andra delar av kroppen, till exempel underhudsfett. En stor anledning till detta är att fettet från bukens celler går in i blodomloppet, vilket medför negativ påverkan på blodfetter, lever, kärl och blodtryck. Forskning har också visat att bukfetma är en viktig riskfaktor för en första hjärtinfarkt. Bukfetma och hög andel fett i levern innebär även en ökad risk för att utveckla

Symtom på bukfetma

Kroppsmasseindex (BMI) är ett mått på förhållandet mellan en persons vikt och längd. BMI används många gånger för att avgöra om du väger ohälsosamt mycket och för att definiera övervikt samt fetma. Formeln för BMI är: 

Kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2).

Ett normalt BMI ligger mellan 18,5 och 25. Ett värde över 25 definieras oftast som övervikt och ett värde över 30 som fetma. Men tänk på att BMI-måttet är konstruerat för personer med normal muskelmassa och man bör tolka resultatet med en viss försiktighet. 

För att definiera bukfetma används ibland ett annat mått som komplement – waist-hip-ratio (WHR), eller midja-höft-kvot på svenska. Måttet används för att räkna ut midjeomfång och höftomfång, vilket man får fram genom att dela midjemått med höftmått. Midja-höft-kvot ska ligga under

  • 1,0 för män
  • 0,8 för kvinnor. 

Högre än ovan kan innebär en ökad risk för hälsan, och att det finns för mycket fett runt magen.

Vad orsakar bukfetma?

Den största riskfaktorn för att fett ska hamna kring magen är en ohälsosam livsstil. Bukfetma kan kopplas till sömnbesvär, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Även ålder, sjukdomar och gener kan bidra till utvecklingen av bukfetma. 

Kan man få bort bukfetma på egen hand?

För att bli av med bukfett bör du göra förändringar i din livsstil, som till exempel

  • motionera regelbundet 
  • ha hälsosamma matvanor 
  • försök att undvika stress 
  • vara noggrann med sömnen. 

Forskning visar även att motion minst två gånger i veckan minskar risken att drabbas. 

Hur blir man av med bukfetma?

Det finns bra hjälp att få om det är svårt att gå ner i vikt på egen hand. Du kan till exempel kontakta en dietist som kan lägga upp ett program. Läs mer om kostrådgivning. På vårdcentralen eller ungdomsmottagningen eller kan du få råd och bli hänvisad till rätt vårdenhet. 

Ibland kan överviktskirurgi bli aktuellt, vilket är en av många behandlingsmetoder ​​för att behandla bukfetma. Här kan du läsa mer om fetmaoperation/överviktskirurgi.

Även bukplastik är en metod för borttagning och uppstramning av vävnad på buken. Det är ett kirurgiskt ingrepp som kan göras av såväl medicinska som estetiska skäl. Bukplastik utförs på många skönhetskliniker. I vissa fall kan du få bukplastik inom offentlig vård. Mer om detta kan du läsa i vår guide om bukplastik.

Publicerad:
5 juli 2023 kl 12:00
Uppdaterad:
5 juli 2023 kl 12:00
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!