Hitta vård
En person håller sig för en tand.

Tandinfektion

En tandinfektion kan vara både besvärlig och obehaglig. Här kan du läsa mer om tandinfektion, och hur det bäst behandlas!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med tandinfektion på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Tandinfektion

Om tandinfektion
 • En tandinfektion kan variera i svårighetsgrad från mild till svår. 
 • Det är viktigt att behandla en tandinfektion, då den annars kan sprida sig till andra delar av kroppen, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser på hälsan.
Om tandinfektion

En tandinfektion uppstår oftast i tandköttet eller tänderna. Det är viktigt att behandla en tandinfektion för att förhindra att den sprids.

 

Om tandinfektion

En tandinfektion är ett relativt vanligt besvär som ger pulserande smärta och värk i den drabbade tanden. Infektionen uppstår oftast i tandköttet eller tänderna. En tandinfektion försvinner inte av sig själv utan måste behandlas, till exempel genom rotfyllning eller tandutdragning. Det är också viktigt att behandla en tandinfektion för att förhindra att den sprids. Obehandlade tandinfektioner kan i allvarliga fall bli livshotande.

Symtom på infektion i tanden

En tandinfektion kan vara väldigt smärtsam. Du kan känna bultande smärta i tanden, käken eller nacken. Några andra symtom som kan uppstå är:

 • känslighet för varm mat eller dryck
 • feber
 • huvudvärk 
 • svullna lymfkörtlar i nacken
 • smärta i käkbenet
 • svullet tandköttet 
 • svullnad i ansikte 
 • svårigheter att gapa eller prata ordentligt.  

Men ibland ger det inga symtom alls. Det innebär att du kan ha en pågående tandinfektion utan att känna några tydliga symtom. 

Symtom på att infektionen i tanden har spridit sig kan innefatta:

Vad beror en tandinfektion på?

En infektion i tanden uppstår oftast till följd av att bakterier kommit in i tandens rotkanaler och pulpa, det vill säga vävnaden mitt i tanden. Andra tänkbara orsaker kan vara 

 • dålig munhygien 
 • olagade hål och tandskador 
 • dålig kost 
 • visdomständer som tränger upp ur tandköttet 
 • muntorrhet som ger en ökad risk för karies
 • utebliven tandvård.

En tandböld, eller abscess som det också heter, är den vanligaste formen av tandinfektion som innebär ett sår vid rötterna av tanden.

Vad bör man göra vid misstänkt infektion i tanden?

Ta kontakt med din tandläkare om du tror att du drabbats av en infektion i tanden. Det är viktigt att infektionen behandlas snabbt för att undvika att den sprids till andra delar i kroppen. Får du inte behandling så riskerar du också att utveckla en svårare tandinfektion . Du bör inte försöka bota tandinfektionen på egen hand, eftersom det snarare kan förvärra situationen. I väntan på ditt besök hos tandläkaren kan du ta receptfria smärtstillande läkemedel. För att förebygga framtida tandinfektioner bör du hålla en god munhygien och borsta tänderna regelbundet.

Hur behandlas en tandinfektion?

De vanligaste behandlingsmetoderna vid tandinfektion är rotfyllning och dränering. Vilken behandling som blir aktuell beror på hur stor skadan är.

Rotfyllning –  är en metod som i vissa fall kan rädda tanden. Tandläkaren tar då bort den infekterade pulpan och området dräneras. Sedan placeras en tandkrona ovanpå den rotbehandlade tanden.

Dränering – innebär ett kirurgiskt ingrepp där man tömmer området på var, vilket lindrar trycket och minskar eventuell värk som uppstått i samband med infektionen. Om din tand är väldigt skadad kan det vara nödvändigt att dra ut den (tandextraktion) och du kan behöva tandimplantat.

I vissa fall kan tandinfektioner behandlas med antibiotika, men det förutsätter ofta att tanden är frisk i övrigt. Antibiotika förskrivs ofta vid tandabscesser.

Vem kan hjälpa dig vid tandinfektion?

Publicerad:
25 augusti 2023 kl 14:08
Uppdaterad:
25 augusti 2023 kl 14:08
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!