Skallskada
Kvinna med en skallskada håller om sitt huvud.

Skallskada

Om du slår i ditt huvud hårt finns det risk att du får någon slags skallskada. Du kan läsa mer om skallskada här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med skallskada på en plats som passar dig.

Vad är en skallskada?

Du kan få en skallskada till följd av ett slag mot huvudet. Då kan hjärnan slå emot skallbenet, och det kan även uppstå en blödning eller någon annan skada i eller runt hjärnan. Läs mer.

Vad är en skallskada?

Din hjärna skyddas av skallbenet men också av omgivande mjukdelar, vätska och så kallade hjärnhinnor. Om du får ett kraftigt slag mot huvudet kan du få någon slags skallskada, till exempel skador på kärl och nervbanor eller en blödning mellan skallbenet och hjärnan. Vid allvarliga skador finns det även risk att det uppstår en störning i signaleringen mellan nervcellerna eller en förändring i hjärnans ämnesomsättning – en så kallad hjärnskada.

Vad händer i kroppen vid skallskada?

När du fått ett väldigt hårt slag i huvudet och fått någon slags skallskada är det vanligt att:

  • du känner dig yr
  • du har kraftig huvudvärk
  • du känner dig förvirrad
  • du mår illa och kräks
  • du känner dig onormalt trött.

Vilka är tecknen på en allvarlig skallskada?

Vid en traumatisk hjärnskada, blödning under skallbenet eller skallfraktur kan du få mer allvarliga symtom som:

  • medvetslöshet
  • kramper
  • lukt-, hörsel- och synbortfall
  • klar vätska från öron eller näsa
  • svullnad runt ögonen.

Vilka olika typer av skallskador finns det?

Beroende på hur du slår i ditt huvud kan skallen ta skada på olika sätt.

Hjärnskakning

Du kan få hjärnskakning – eller commotio cerebri som är den medicinska benämningen – om du slår i huvudet på ett sätt som får hjärnan att slå emot insidan av skallbenet. Det är i de flesta fall ofarligt. Vid medvetslöshet, kramper eller minnesförlust behövs däremot omedelbar vård eftersom det då finns risk att det även uppstått en blödning eller annan skallskada. Du kan läsa mer om detta i vår guide om hjärnskakning.

Kristallsjuka

Till följd av ett slag mot huvudet kan du drabbas av något som kallas godartad lägesyrsel, eller kristallsjuka. Det uppkommer när små kalkkristaller inuti örat – som tillhör kroppens balanssinne – har kommit loss och hamnat fel. Då kan du blir väldigt yr eller till och med få så kallad karusellyrsel av att vrida huvudet i särskilda vinklar. Det kan vara väldigt obehagligt men är faktiskt helt ofarligt, och går oftast över av sig själv.

Subduralblödning

Vid en så kallad subduralblödning så samlas blod mellan skallbenet och hjärnan. Detta kan ske efter att du fått ett slag i huvudet. Blodansamlingen kan variera i storlek och ibland leda till en svullnad som gör att du blir trött, förvirrad eller medvetslös.

Skallfraktur

Mycket kraftiga slag mot huvudet kan ge frakturer på skallbenet. Det finns tre huvudtyper av frakturer på kraniet – längsgående frakturer på huvudets sida (linjärfraktur), att skallen blivit intryckt (impressionsfraktur) och frakturer i skallens “botten” (skallbasfraktur). Vid en skallfraktur är det också vanligt att få en subduralblödning.

Traumatisk hjärnskada

Hårt våld mot huvudet kan orsaka primära skador på hjärnans stödje- och nervceller, vilket kallas att du får en hjärnskada. Efter den primära skadan kan även vävnadsskador uppstå som förvärrar hjärnskadan. Beroende på skadans omfattning kanske du inte längre klarar av att göra aktiviteter som varit självklara för dig innan, och att du exempelvis får sämre motorik, mental trötthet, talsvårigheter, förlamning eller nedsatt balans.

Egenvård vid skallskada

Om någon slagit i huvudet hårt är det viktigt att personen övervakas. Ibland kommer nämligen inte symtomen direkt. Om personen blir medvetslös, börjar kräkas, får synförändringar eller ihållande huvudvärk ska man ringa 112 omedelbart.

Gör så här efter ett slag mot huvudet

Du kan kyla skadan i huvudet med exempelvis isbitar eller frysta grönsaker i en plastpåse för att lindra smärtan och minska svullnaden. Lägg inte isen eller de frysta grönsakerna direkt mot huden då det blir för kallt. Kyl området under cirka 20 minuter för att sedan ta en paus på 10 minuter innan du börjar kyla igen. Fortsätt tills personen tycker det blir obekvämt eller tills svullnaden gått ner. Kom också ihåg att inte omedelbart ge huvudvärkstabletter till någon som slagit i huvudet – då finns det risk att allvarliga symtom döljs.

Behandling vid skallskada

Vilken behandling du får beror på vilken typ av skallskada du fått, och hur allvarlig den är. Vid till exempel hjärnskakning och kristallsjuka behövs det vanligtvis ingen speciell behandling. Kristallsjuka går ofta över av sig själv, men ibland kan du behöva få behandling som går ut på att få tillbaka kristallerna i örat till sin rätta plats. Efter en hjärnskakning behöver du vila både psykiskt och fysiskt så att hjärnan får återhämta sig.

Om du fått en mindre skallfraktur eller subduralblödning behöver du i många fall inte heller någon behandling. Blödningen eller frakturen går tillbaka eller läker naturligt efter några veckor eller månader. Du kan däremot behöva besöka läkaren med jämna mellanrum för kontroll. Om blödningen eller frakturen är större kan du däremot behöva opereras.

Vid en traumatisk hjärnskada får du akut behandling genom operation. I det första skedet handlar det om att begränsa skadan och se till att den inte förvärras. Du kan behöva medicinska insatser lång tid efteråt – kanske för resten av livet.

Diagnos vid skallskada

Om du slagit i huvudet kan det vara svårt att själv avgöra om du måste söka vård. Vid misstanke om hjärnskakning eller någon annan skallskada kan du ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Vid allvarliga symtom ska du omedelbart ringa 112.

Vem kan hjälpa dig vid skallskada?

Kan en skallskada behandlas av nätläkare?

Vid lättare skallskador kan en nätläkare hjälpa till med rådgivning, symtombedömning och remiss för vidare behandling.

Publicerad:
30 januari 2023 kl 16:56
Uppdaterad:
17 augusti 2023 kl 11:47
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor:

Doktor.se

Hjärnfonden

Hjärtgruppen

Netdoktor (slag mot huvudet)

Netdoktor (skallfraktur)