Magbråck
Närbild på en mage.

Magbråck

Det finns många typer av bråck. Ett bråck i magen måste i regel behandlas, antingen med en bråckgördel eller en operation.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med magbråck på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Magbråck

Om magbråck
 • Bråck i magen, även kallat främre bukväggsbråck, kan drabba både vuxna och barn.
 • De vanligaste främre bukväggsbråcken är; navelbråck, epigastricabråck och ärrbråck.
 • Vanligtvis opererar man bråck i magen.
Vad är magbråck?

Bråck i magen, även kallat främre bukväggsbråck, är ett samlingsnamn som används för olika sorters bråck som förekommer i magen, bukväggen samt för ljumskbråck.

  Läs mer.

Vad är magbråck?

Ett bråck innebär att en del av ett organ buktar fram och inte ligger kvar på sin vanliga plats. Alla människor kan drabbas av bråck och det finns flera olika typer. Främre bukväggsbråck används ofta som en samlingsbenämning för alla sorters bråck i magen och bukväggen. Med främre bukväggsbråck syftar man vanligtvis på samtliga förekommande bråck i bukväggen, med ljumskbråck som undantag.

Här har vi sammanställt information om de olika typerna av bråcken:

 • Ljumskbråck är en mycket vanlig åkomma och innebär en försvagning eller defekt i bukväggen. Själva bråcket är en utbuktning av bukhinnan, (”säck”) som ligger under huden. Det ser ofta ut som en rundad utbuktning vid ljumsken, eller vid pungen på pojkar och män. Här har vi sammanställt information om pungbråck
 • Navelbråck – är oftast medfött, men kan uppstå senare i livet. Navelbråck innebär att ett område på magens insida nära naveln har försvagats. I vissa fall kan navelbråck hos vuxna utvecklas till ett så kallat inklämt bråck, vilket är ett akut tillstånd där bråckinhållet inte går att trycka tillbaka in i bukhålan. Ett inklämt bråck  kan göra mycket ont och behöver oftast opereras akut.

 • Epigastricabråck – är ett bråck som uppstår i den övre delen av magen, strax ovanför naveln mellan naveln och processus xiphoideus (den kortaste delen av sternum och är ofta platt och spetsig). Det kan drabba såväl barn som vuxna.

 • Ärrbråck – innebär att du efter en tidigare bukoperation utvecklat en defekt/ett hål i bukväggen, och man får en rund utbuktning på magen i anslutning till operationsärret.

Symtom på magbråck

Symtomen kan variera beroende på vilken typ av magbråck det handlar om. Här listar vi några symtom som kan tyda på bråck i magen.

 • Du ser eller känner en mjuk utbuktning under huden vid ljumskarna eller i bukområdet. 
 • Du har ont i magen eller i pungen (vid ljumskbråck). 
 • Du har en tyngdkänsla eller känner obehag vid bråcket.

Symtomen kan även variera i svårighetsgrad, och kan vara milda eller svåra.

Ibland kan ljumskbråck och navelbråck (hos vuxna) utvecklas till ett så kallat inklämt bråck. Ett inklämt bråck är ofta hårt och gör ont. Tecken på ett inklämt bråck kan vara 

 • smärta i magen, ljumsken eller i pungen som blir värre och värre
 • illamående 
 • feber
 • kräkningar 
 • en utbuktning eller svullnad som inte går att trycka tillbaka.

Riskerna med ett inklämt bråck är stora och du bör därför söka vård direkt. Tillståndet behöver oftast opereras. 

Varför får man magbråck?

Bråck i magen kan uppstå av flera olika anledningar. Ett bråck i magen eller i ljumsken kan uppstå till följd av tunga lyft eller hosta. Men det kan också uppstå efter en operation eller bero på ärftlighet.

Här kan du läsa mer om de olika bråcken i magen samt ljumsken och varför de uppstår.

 • Ljumskbråck – beror oftast på en kombination av ärftliga faktorer och en allmän vävnadsförsvagning som kommer med ökad ålder.

 • Navelbråck – orsakas vanligtvis av en medfödd svaghet i muskeln runt magen (bukmuskulaturen), precis på det ställe där navelsträngen passerat ut ur bukhålan under fosterstadiet.

 • Epigastricabråck – under en längre tid har man trott att alla epigastricabråck hos barn är medfödda men nya studier tyder på att en stor del av dessa bråck troligen är förvärvade (kan uppstå senare i livet), även hos barn.

 • Ärrbråck – orsakas ofta hos patienter som genomgår kirurgi med så kallat medellinjesnitt.

Diagnos vid magbråck

Om du misstänker att du har magbråck är det viktigt att söka vård för att få hjälp med utredning och behandling. Vid inklämt bråck bör du uppsöka vård omedelbart.

Behandling vid magbråck

De flesta magbråck behöver behandlas. Det är i regel endast navelbråck hos nyfödda som försvinner av sig själva. Vilken behandling som blir aktuell beror på flera faktorer, framförallt vad som orsakat bråcket. Beroende på typ av bråck används icke-invasiv behandling (behandling som inte kräver ett medicinskt ingrepp eller operation) eller behandling med operation.

En bråckgördel är ett hjälpmedel som kan placeras runt buken för att stödja och hålla bråck på plats – kan köpas på vissa apotek eller på webben. En bråckgördel kan hjälpa till exempel vid ärrbråck, men de flesta bråck i magen behöver behandlas med operation för att bli av med bråcket. Det kan till exempel bli aktuellt om bråcket inte kan tryckas tillbaka, och inte heller sjunker tillbaka i liggande ställning. Även ett bråckband och ett par bråckbyxor kan hjälpa till att hålla tillbaka bråcket. 

Operation vid magbråck

Magbråcksoperationer utförs antingen med titthålsteknik eller öppen teknik. Vid öppen kirurgi gör kirurgen ett snitt i bukväggen. Genom snittet kan kirurgen sedan trycka tillbaka bråcket. I vissa fall används titthålskirurgi, vilket innebär att du blir opererad av en kirurg med titthålsinstrument genom små hål i bukväggen.

Vem kan hjälpa dig vid magbråck?

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!