Läkarbesök neurolog
Tre neurologer avläser en röntgenbild av en hjärna

Läkarbesök neurolog

En neurolog är en läkare som har specialiserat sig inom hjärnan, och kan diagnostisera och behandla en lång rad sjukdomar som drabbar nervsystemet.

Snabba fakta om Läkarbesök neurolog

Om neurologisk undersökning
 • En neurolog kan upptäcka och behandla tillstånd och sjukdomar som påverkar nervsystemet.
 • En grundläggande neurologisk undersökning görs vid en vanlig hälsokontroll.
 • Mer avancerade undersökningar inom neurologi kan göras med till exempel magnetröntgen.
Om läkarbesök hos en neurolog

Ett läkarbesök hos en neurolog syftar ofta till att se om du har en neurologisk sjukdom och hur den i så fall kan behandlas. Läs mer.

Om läkarbesök hos en neurolog

Neurologi är läran om hur ditt nervsystem fungerar. Vid en grundläggande hälsokontroll ingår alltid moment som syftar till att fastställa att ditt nervsystem fungerar eller utvecklas som det ska. Ett läkarbesök hos en neurolog innebär att du, vid misstanke om en neurologisk sjukdom, får träffa en läkare som är specialist inom neurologi och som har tillgång till avancerade undersökningsmetoder.

Vad gör en neurolog?

En neurolog är specialist på att upptäcka och behandla sjukdomar i det centrala nervsystemet som består av hjärnan och ryggmärgen samt det perifera nervsystemet som är kroppens övriga nervceller. Vad neurologen gör beror på vad du har för besvär. Det kan handla om allt från att göra undersökningar för att se om du har en sjukdom till att skriva ut läkemedel och behandlingar efter att en sjukdom har upptäckts.

En neurologisk utredning är en mer noggrann form av neurologisk undersökning som kan syfta till att fastställa om du har en diagnos. Det kan innebära att du får träffa olika experter under flera tillfällen.

Vad finns det för neurologiska sjukdomar?

Det finns hundratals tillstånd som drabbar hjärnan eller nerverna och som klassas som neurologiska sjukdomar och diagnoser. Här är några exempel:

 • epilepsi (EP)
 • stroke
 • migrän
 • hypotyreos
 • Parkinsons sjukdom
 • Huntingtons sjukdom
 • multipel skleros (MS)
 • encefalit
 • meningit
 • polyneuropati
 • Tourettes syndrom
 • amyotrofisk lateral skleros (ALS).

Vad finns det för neurologiska symtom?

Att det finns ett stort antal neurologiska sjukdomar innebär att det också finns en stor mängd neurologiska symtom. Vissa tillstånd kan ha likartade symtom medan andra är specifika för en viss sjukdom. Det kan också vara stora skillnader från person till person i fråga om hur neurologiska sjukdomar visar sig. Här är några vanliga symtom som kan tyda på neurologiska besvär:

 • du känner dig tröttare än vanligt eller behöver längre återhämtning
 • minnet är försämrat
 • du har sämre simultankapacitet än du haft tidigare
 • du upplever att det blivit svårare att förstå och göra sig förstådd
 • påverkan på din syn
 • ökad känslighet för ljus- och ljudintryck
 • försämrad avståndsbedömning som gör att du känner dig fumlig
 • det tar längre tid att lösa intellektuella problem
 • försämrad koncentrationsförmåga
 • försvagning av vissa muskler
 • påverkan på ditt mentala tillstånd, du kan till exempel ha ångest, känna dig nedstämd eller vara stressad
 • förändrat sinnestillstånd, som att du svimmar eller känner dig förvirrad.

Smärta i olika delar av kroppen förekommer också i samband med flera neurologiska sjukdomar och kallas ofta för neuropatisk smärta eller nervsmärta.

Måste man ha remiss för ett läkarbesök hos en neurolog?

Du kan göra ett läkarbesök hos en neurolog utan remiss om du är beredd att bekosta besöket på egen hand. Neurologiska undersökningar görs i regel under en vanlig kroppskontroll som kan utföras på vårdcentralen, utan remiss. Genom att gå till en neurolog privat kan du göra undersökningar som hjälper till att fastställa din allmänna hälsa, som annars hade krävt en remiss.

Vad gör man under en neurologisk undersökning?

Metod

Många undersökningar som har att göra med nervsystemets funktion kan göras på vårdcentralen av en allmänläkare eller sjuksköterska. Andra kräver att du träffar en specialist inom neurologi på en särskild neurologisk mottagning. Där finns det tillgång till avancerad medicinsk apparatur. Det kan handla om utrustning för till exempel skiktröntgen eller magnetröntgen. Vissa undersökningar görs på en ögon- eller öronklinik.

Här är några moment som ofta förekommer under en grundläggande kontroll vid ett läkarbesök hos en neurolog och ibland även på vårdcentralen:

 • Kontroll av dina reflexer.
 • Kontroll av arm- respektive benstyrka.
 • Test av din balans.
 • Kontroll av ögats rörelser och ditt synfält.
 • Test av din hörsel.

Om det finns en misstanke om att du lider av en neurologisk sjukdom kan man genomföra specifika tester. Man kan bland annat göra kontroller i ett labb efter att ha tagit blodprov eller ett prov på din ryggmärgsvätska. En genomgång av din sjukdomshistoria kan också vara ett viktigt inslag under ett läkarbesök hos en neurolog.

Innan ett läkarbesök hos en neurolog

Ofta behöver du inte göra något särskilt inför en grundläggande undersökning hos en neurolog. Beroende på vilka tester som ska göras kan du behöva förbereda besöket, hur framgår i så fall av kallelsen till besöket.

Efter ett läkarbesök hos en neurolog

Ett läkarbesök hos en neurolog innebär sällan att du måste vidta särskilda åtgärder efter undersökningen.

Vad kostar ett läkarbesök hos en neurolog?

Om du har en remiss för ditt läkarbesök hos en neurolog betalar du normal patientavgift. Gör du besöket privat beror kostnaden på vilka metoder som används vid undersökningen. En undersökning med magnetkamera kostar omkring 5 000 kronor.

Fördelar med ett läkarbesök hos en neurolog

 • Ett läkarbesök hos en neurolog kan ge viktig information om tillstånd som påverkar ditt nervsystem.
 • Sjukdomar som länge varit dolda kan diagnostiseras av en neurolog.

Nackdelar med ett läkarbesök hos en neurolog

 • Det kan vara väntetider på neurologiska mottagningar.

Vem kan hjälpa dig med ett läkarbesök hos en neurolog?

Publicerad:
16 januari 2023 kl 15:12
Uppdaterad:
17 augusti 2023 kl 13:29
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!