En djupdykning i de sju nycklarna

ANNONS. Innehåll från Nicotinell

7 Keys to Quit består av sju nycklar som hjälper till i situationer där det är svårt att hålla motivationen uppe. De sju nycklarna går att använda sig av både om du funderar på att sluta röka, redan har kommit igång med att sluta röka eller om du har fått ett återfall i rökandet. Du väljer själv vilka nycklar som passar dig i din kamp mot abstinensen.

11 november 2015 kl 08:42

Sluta röka med Nicotinell 7 keys to quit

Metod anpassad efter dina förutsättningar

På Nicotinells hemsida eller via deras app 7 Keys to Quit kan du få hjälp att ta fram en sluta-röka-plan utifrån dina mål och behov. Den består av ett antal frågor som baseras på de sju nycklarna och fungerar lika bra för dig som vill trappa ner rökningen för att succesivt sluta eller sluta tvärt.

Sluta röka Nicotinell

De sju nycklarna består av:

Motivation
Skriv ner ditt/dina skäl till varför du vill sluta röka och påminn dig själv om dem så ofta du behöver. Ett bra sätt att påminna dig själv är att använda dig av bilder.

Kunskap
Skapa en medvetenhet kring din rökning och gör en lista över när du brukar röka och vilka cigaretter som känns svårast att motstå. Skriv sedan ner strategier för hur du ska kunna klara av att byta ut cigaretterna mot något annat som exempelvis Nicotinell.

Produkter
Nicotinell hjälper dig att kontrollera ditt fysiska röksug eftersom att produkterna tillför kontrollerade mängder nikotin så att du gradvis kan minska ditt nikotinintag och bryta vanan.

Svåra situationer
För att kunna bryta vanan måste du identifiera din rökmiljö som består av var du röker och med vem. Skriv ner situationerna och fundera på hur du ska hantera dem när de uppstår.

Belöning
Belöna dig själv med jämna mellanrum för att hålla motivationen och fokus på topp. Det kan vara vid olika uppnådda delmål för att ha något att se fram emot.

Stöd
Dela ditt mål med människor runtomkring dig som hjälper till att ge stöd på vägen. Det kan vara hjälpande ord från någon i din närhet eller professionell hjälp från personal på Nicotinell.

Mentor
En mentor kan ge dig viktiga insikter och praktiska tips om hur du kan hantera röksuget när det känns svårt. Det kan vara bra att ha en mentor som lyckats sluta röka.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om de sju nycklarna och hur du kan använda dig av dem i din kamp om att sluta röka? Ladda ner appen eller läs mer på Nicotinells hemsida.

Nicotinell

Faktaruta

Fakta om cigaretter och rökning:

  • Varje år orsakar rökning nära 7.000 dödsfall i Sverige.
  • Passiv rökning dödar varje år närmare 500 personer.
  • En rökare (ett paket om dagen) har 15 gånger högre risk att få lungcancer.
  • Nyfödda barn till rökare väger i snitt 150-300 gram mindre än andra.
  • I en cigarett finns det mer än 50 cancerframkallande ämnen och flera giftiga tungmetaller.

Källa: Hjärt-Lungfonden