Vanliga tecken på försämrad hörsel

ANNONS. Innehåll från Audika.

Märker du att din hörsel har försämrats? Då är du inte ensam. Vid 65 års ålder har en av tre nedsatt hörsel.1 Om du lär dig att identifiera tidiga tecken på nedsatt hörsel kan du få rätt hjälp direkt. Första steget är alltid ett hörseltest.

14 november 2019 kl 12:04

Audika

 

Tecken på nedsatt hörsel kan upptäckas på olika sätt för olika människor. Vissa märker att det blir svårare att höra ljudet från TV:n medan andra märker att det blir allt svårare att höra barnbarnens ljusa röster. Det allra vanligaste är att du:

  • ofta frågar ”vad sa du”
  • ofta ber andra att upprepa sig
  • ofta ber andra att upprepa sig
  • har svårt att följa i konversationer när många pratar samtidigt
  • har svårt att urskilja talet i miljöer med mycket bakgrundsbrus, likt en restaurang

Oavsett tecken, innebär nedsatt hörsel att du har svårare att höra vissa ljud. Hur kan du göra för att behandla din nedsatta hörsel och få en bättre hörsel? Första steget är ett hörseltest.

Första steget – ett hörseltest

Det allra första steget till en bättre hörsel är ett hörseltest. Ett hörseltest görs för att ta reda på hur du hör och ligger till grund för eventuellt val av hörapparat. Hörseltestet görs av en legitimerad audionom på en hörselklinik nära dig.

Du behöver ingen remiss för att boka ett hörseltest och hörseltestet kostar mellan 0-200 kr beroende på vart i Sverige du bor. Välkommen!

1 SCBs befolkningsstatistik, 2014–2016

Genom att använda Vården.se godkänner du att vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Läs mer om cookies här.