Fördelarna med att behandla en hörselnedsättning

ANNONS. Innehåll från Audika.

Har du svårt att följa med i konversationer, behöver ofta fråga om, eller har ljudet på tv:n på hög volym? Det kan vara tecken på att din hörsel är nedsatt. Många förknippar nedsatt hörsel med något negativt, men det finns många fördelar med att behandla sin hörselnedsättning.

27 mars 2018 kl 10:39

Audika

 

Hörselnedsättning finns i alla åldrar

Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är stigande ålder. Med åren förändras hörseln och det kan bli svårare att höra höga frekvenser. Men det finns också andra orsaker till nedsatt hörsel.

– En hörselnedsättning kan förvarvas oavsett ålder, säger Jalil Shahabi, legitimerad audionom och verksamhetschef på Audika. Orsaken till hörselnedsättningen kan variera beroende på bland annat exponering för höga ljudvolymer, trauma, sjukdomar och vissa läkemedel. Oavsett orsak är det viktigaste att testa sin hörsel regelbundet och behandla eventuell hörselnedsättning i god tid.

En obehandlad hörselnedsättning kan påverka ditt välmående och din livskvalitet. Det kan göra att du drar dig undan från sociala tillställningar eftersom du kan ha svårt att urskilja orden som sägs. Det kan i sin tur leda till missuppfattningar.

– Många personer som har en hörselnedsättning väntar flera år med att behandla den, men helst borde nedsättningen behandlas redan när den upptäcks, säger Jalil.

Audika

 

Fördelar med att behandla nedsatt hörsel

Genom att behandla din hörselnedsättning är det möjligt att behålla ditt aktiva och sociala liv – utan att ditt välmående eller livskvalitet påverkas. Café- och restaurangmiljöer kan förbättras med hörapparatsanvändning, vilket kan innebära att du hör bättre utan att behöva fråga om och kan delta i samtal när flera talar samtidigt.

– Många tycker om att fika på café och äta på restaurang, men det är miljöer som ofta är svåra för hörselskadade att vistas i, säger Jalil. Det beror på att det finns mycket bakgrundsljud som konkurrerar med orden som sägs, men det kan ändras med rätt hjälp.

Audika

 

Dagens hörapparater har förmågan att reducera det störande bakgrundsljudet och hjälpa till att rikta fokus på det som personen faktiskt vill höra – oftast talet. Tekniken i de senaste hörapparaterna är utvecklade för att förenkla taluppfattningen och minska lyssningsansträngningen i komplexa miljöer, som vid situationer där många pratar samtidigt.

– Tekniken inom hörselhjälpmedel och hörapparater har utvecklats mycket, säger Jalil. Många hörapparater idag är både internetuppkopplade och laddningsbara.

Audika

 

Testa din hörsel och få hjälp!

Det första steget till en bättre hörsel är att göra ett hörseltest. Hos Audika kan du testa din hörsel utan remiss. Hörseltestet tar bara en timme och du får reda på resultatet direkt. Om det visar sig att du har nedsatt hörsel, hjälper audionomen dig med val av hörapparat baserat på ditt behov och din livssituation. Hos Audika finns det senaste och smartaste inom hörapparater och andra hörselhjälpmedel i olika prisklasser. Så behåll ditt sociala och aktiva liv även om du har nedsatt hörsel – använd hörapparater och hörselhjälpmedel!

Mer om Audika
Audika arbetar på uppdrag av landstinget i Stockholm och regionerna i Uppsala, Östergötland och Skåne. Detta är en del av Vårdval hörsel som innebär att landstinget möjliggör för privata kliniker att utföra hörselvård. I Stockholm och Skåne finns ”Fritt val”/”Det fria valet” som innebär att du kan välja att prova ut hörselhjälpmedel ur Audikas privata sortiment och använda en så kallad hörselcheck (rekvisition) för delar av kostnaden. Audika driver också helt privata kliniker i Västerås, Kalmar och Karlskrona.