Kirurgicentrum Skåne – det självklara valet för gastric sleeve i Malmö

Kirurgicentrum Skåne – det självklara valet för gastric sleeve i Malmö

Har du ett BMI över 30 och känner att ingen metod för viktnedgång riktigt har fungerat? Funderar du på om en viktminskningsoperation är rätt för dig? Då är Kirurgicentrum Skåne det självklara valet. Här kan du läsa mer om vad de erbjuder och hur en gastric sleeve operation går till.

12 december 2023 kl 11:10

Idag är fetma och övervikt ett växande problem i världen, och det finns flera hälsorisker kopplade till detta. Med högre vikt ökar exempelvis risken att drabbas av

  • diabetes
  • sömnapné 
  • hypertoni 
  • gallstenar 
  • knä- och höftförslitning
  • vissa sorters cancer.

Dessa risker gäller dig som har ett BMI över 30 och det är därför viktigt att försöka minska i vikt, för att undvika sjukdomar och förkortad livslängd. Hos Kirurgicentrum Skåne erbjuds operation med gastric sleeve hos erfaren och skicklig personal.

Vad är gastric sleeve?

Gastric sleeve är en typ av magsäcksoperation, som kanske är lite mindre välkänd än gastric bypass. Den var från början tänkt som en första operation för svår fetma, men gav ofta så pass bra resultat att den andra operationen inte behövdes. Idag är gastric sleeve den vanligaste överviktsoperationen i Sverige, eftersom den är skonsammare än gastric bypass när det gäller komplikationer.

Vid operationen tas cirka 80 % av magsäcken bort, och bara ett smalt rör (en “sleeve”) lämnas kvar. Detta skapar en tidig mättnadskänsla eftersom bara små mängder mat får plats i röret, samt minskar hungerssignalerna från magsäcken eftersom en stor del tas bort. Till skillnad från gastric bypass så kopplas inga tarmar om vid operationen, vilket betyder att det inte finns någon risk för tarmvred.

Vem ska göra en gastric sleeve operation?

Hos Kirurgicentrum Skåne kan du göra en gastric sleeve om du har ett BMI över 30. Detta skiljer sig från de flesta regionernas riktlinjer, som kräver att du har ett BMI över 40 och har haft det i minst 5 år för att få en operation. Hälsoriskerna börjar dock redan när BMI överstiger 30.

Innan du gör en operation är det mycket viktigt att tänka igenom fördelar och nackdelar, och du bör inte se den som en ”quick fix”. Som med alla operationer så innebär en gastric sleeve risker för komplikationer, som är viktigt att vara medveten om. Operationen kommer också att ställa stora krav på dig under resten av livet, för att du ska få ett gott resultat och må bra. Därför bör du inte genomgå en viktminskningsoperation om du inte känner dig helt säker.

Gastric sleeve till förmånligt pris

Det är många som undrar vad en gastric sleeve operation kostar. Om du gör operationen privat får du betala hela kostnaden själv. Vänder du dig till Kirurgicentrum Skåne kan du lita på att få ett förmånligt pris som kan åstadkommas genom att fokusera på målinriktad vård utan onödiga kostnader. Känner du dig osäker är du alltid välkommen att börja med en gratis telefonkonsultation med en av de kunniga sjuksköterskorna eller kirurgerna på kliniken.

Därför ska du välja Kirurgicentrum Skåne för din gastric sleeve

Om du vill göra en gastric sleeve i Malmö är Kirurgicentrum Skåne det självklara valet. Förutom förmånliga priser så erbjuder de korta väntetider och moderna operationsmetoder. Du får träffa erfaren personal som kommer att ta väl hand om dig genom hela processen.