Snart börjar fästingsäsongen – har du vaccinerat dig?

ANNONS. Innehåll från Vaccinationsgruppen.

Sveriges fästingsäsong brukar pågå från mars till slutet av oktober eftersom fästingarna är aktiva när temperaturen överstiger fem grader. Då fästingsäsongen snart är här är det viktigt att se över sitt vaccinationsskydd mot TBE.

27 mars 2018 kl 10:44

Virusinfektionen TBE

TBE är en fästingburen virusinfektion som kan leda till inflammation i hjärnan. Ungefär två tredjedelar av de som smittas får lindriga besvär och blir friska efter någon vecka, medan upp till en tredjedel drabbas av hjärninflammation. Det kan ta flera månader innan man blir frisk från sjukdomen och har man otur kan man få bestående besvär.

Vaccinationsgruppen

 

TBE smittar genom fästingbett

Fästingar är parasiter som lever på att suga blod från fåglar och däggdjur. Fästingar trivs bäst på fuktiga och lite skuggiga platser, och när den är aktiv sitter den ofta på ett grässtrå någon decimeter ovan markytan och väntar på att kunna haka sig fast på ett lämpligt offer som passerar. Väl där uppsöker den en skuggig yta och sticker hål på huden. Innan fästingen börjar suga blod låter den dock lite saliv rinna ner i bettsåret och i saliven kan TBE-viruset finnas.

– Om en fästing bär på TBE blir du smittad direkt när fästingen biter dig, även om du snabbt tar bort den, säger Peter Gutniak, VD på Vaccinationsgruppen Vällingby och Vaccinationsgruppen Kungsholmen.

Här är det störst risk att bli smittad av TBE

Endast några få procent av fästingarna är bärare av viruset vilket gör att risken att smittas av TBE är liten. Men bara sedan förra året har antalet fall ökat med 65 % och smittan har spridits utanför de vanligaste riskområdena som tidigare varit mer koncentrerad till Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. Då det inte finns något botemedel mot TBE är vaccin den enda möjligheten att skydda sig.

– De som rör sig i skog och mark mellan vår och höst i riskområden bör vaccinera sig mot TBE, säger Peter Gutniak. Det är viktigt att hålla koll på TBE-vaccineringen eftersom du behöver fylla på den regelbundet.

Hur fungerar vaccinet mot TBE?

Vaccinet mot TBE kan tas från ett års ålder och grundvaccinationen består av tre doser om man är under 50 år. De två första doserna tas med cirka en månads mellanrum och den tredje dosen tas inför nästa säsong. För att bibehålla skyddet bör man vaccinera sig en fjärde gång efter tre år, och därefter är det påfyllnad vart femte år. Äldre personer och de med nedsatt immunförsvar bör ta en extra dos två månader efter dos två, men sedan kan de följa samma vaccinationsschema som de yngre.