Vill du spara dina ägg eller donera dem?

ANNONS. Innehåll från Carl von Linnékliniken.

Allt fler kvinnor väljer att frysa in sina ägg tidigt i livet för att öka chansen att kunna få barn senare. Carl von Linnékliniken i Uppsala, en av Nordens största fertilitetskliniker, öppnade 1990 och har under flera år erbjudit kvinnor att frysförvara sina ägg hos dem. Sedan våren 2019 har de också tillstånd för IVF med donerade ägg och spermier. Det betyder att fler kan få möjligheten att bli gravida och få barn.

9 oktober 2017 kl 10:32

Carl ovn

 

Chansen att bli gravid minskar med stigande ålder. Redan vid 30-års ålder inleds en lätt sänkning av kvinnans fertilitet, en sänkning som blir mer markant vid 35. Vid 40 och äldre är chansen att bli gravid generellt väldigt låg.

En vanlig missuppfattning är att IVF, provrörsbefruktning, kan ”trolla bort” åldersfaktorn. Men tyvärr är det inte riktigt så. Kvinnor som har fått barn i högre ålder och som det ofta skrivs om i veckopress, har nästan alltid blivit gravida med donerade ägg från betydligt yngre kvinnor.

Varför väljer kvinnor att frysa sina ägg?

Att kvinnor vill frysa in och spara sina unga ägg kan ha flera orsaker. En vanlig anledning är att man inte hittat sin livspartner än och vill förlänga den fertila perioden. Studier eller yrkesval kan också göra att man vill vänta med att bilda familj. I andra fall kan det finnas medicinska skäl till att en graviditet är olämplig, eller att en medicinsk behandling kommer att påverka fruktsamheten. I de fallen brukar den offentliga sjukvården hjälpa till med fertilitetsbevarande åtgärder.

Vad innebär äggfrysning?

Vid äggfrysning görs en hormonstimulering på samma sätt som inför en IVF-behandling, men istället för att äggen används direkt fryses de ned och sparas för användning vid ett senare tillfälle. I fryst tillstånd åldras inte äggen, vilket gör att man kan använda sina egna unga ägg senare i livet när man har blivit äldre. Om man inte lyckas bli gravid på egen hand, finns de frysta äggen sparade och ger då ännu en möjlighet. Det är åldern vid ägguthämtning och nedfrysning som är viktig, inte åldern då de väl används.

Om äggen behöver användas går det till på samma sätt som vid en IVF-behandling. Äggen befruktas utanför kroppen och om det lyckas sätts ett vidaredelat ägg in i livmodern efter några dagars odling i labbet.

Carl ovn

 

Vad innebär äggdonation?

Om man vill ha barn men inte har egna ägg eller tillräckligt bra ägg, kan man använda donerade ägg från en annan kvinna. Det kallas för äggdonation.

Vid en vanlig menstruationscykel produceras endast ett ägg som kan befruktas, men flera ägg börjar mogna samtidigt. De ägg som inte används skrumpnar och kroppen gör sig av med dem. Med hjälp av en hormonbehandling tas de äggen istället tillvara och kan användas för donation. Det gör att äggdonatorn inte blir av med värdefulla ägg som hon själv kunnat använda, eftersom kroppen ändå skulle ha gjort sig av med dem.

I Sverige är en donator anonym för mottagaren, men inte för det barn som blir till genom donationen. Barnet har vid vuxen ålder rätt att veta vem donatorn är. För att kunna bli äggdonator får man vara högst 35 år och man måste genomgå en hälsoundersökning och en bedömning av beteendevetare innan donationen. Undersökningarna är gratis och donatorn får också viss ersättning för sin insats.

Varför välja Carl von Linnékliniken?

Carl von Linnékliniken har mycket lång erfarenhet av fertilitetsbehandlingar och har ledande IVF-resultat i Sverige*. De har ett välbeprövat och fungerande laboratorium, samt mycket goda resultat överlag, även med återföring av tinade vitrifierade embryon – samma frysteknik som används för ägg.

Om du vill frysa ägg för din egen skull, eller om du väljer att donera dina ägg, vill du säkert att de ska tas omhand på allra bästa vis. Carl von Linnékliniken hjälper dig med det. De kan erbjuda snabb utredning med hög tillgänglighet och konkurrenskraftiga priser. Under sina snart 30 verksamma år har de haft många nöjda patienter och fler än 10 000 barn har kommit till världen efter hjälp hos dem.

*Enligt statistik från Q-IVF: http://www.medscinet.com/qivf/arsrapporter.aspx