Stå emot cigaretterna – njut av de positiva effekterna!

ANNONS. Innehåll från Nicotinell

Nu när vårsolen kommit fram och uteserveringarna har öppnat kan det vara svårare att sluta röka och du kanske känner att du vill skjuta upp slutandet till hösten istället. Men genom att tänka på alla positiva, snabba effekter med att sluta röka kan det bli lättare för dig att hitta motivationen och stå emot uteserveringscigaretten.

1 april 2017 kl 10:02

Sluta röka med Nicotinell 7 keys to quit

 

De kortsiktiga effekterna av att sluta

Vill du kunna motionera i vår och sommar utan att lungorna säger ifrån? Vill du ha en fin lyster i hyn när du blir solkysst, istället för den glåmiga hy som rökning ger? Vill du känna dig fräsch och lukta gott istället för unken rök?

Det kan vara svårt med motivationen på grund av att du mest hör om de långsiktiga effekterna, men det finns en hel del positiva effekter som händer i kroppen ganska snart efter att du har slutat röka.

Det första dygnet har din puls och blodtryck gått ner till normala nivåer. Lungorna är fria från alla spår av rök, andningen upplevs som lättare och du känner dig mindre trött. Risken att drabbas av hjärtinfarkt har redan minskat och efter ett par dygn har även ditt lukt- och smaksinne förbättrats.

Inom tre månader har din lungfunktion och blodcirkulation blivit bättre vilket gör att konditionen också förbättrats, och du har fått en finare och mer rosig hy. Om du hade en kronisk hosta när du rökte brukar den nu ha försvunnit.

Inom ett år har flimmerhåren börjat återhämta sig och städat upp i lungor och luftvägar vilket leder till att du hostar mindre. Ditt immunförsvar har också blivit mycket bättre och du blir inte sjuk lika ofta. Risken att drabbas av stroke är nu 50 procent mindre jämfört med den som fortfarande röker.

När du väl bestämt dig för att sluta

För att hjälpa dig att överblicka och hantera svårigheter med att sluta röka finns metoden 7 Keys to Quit. Det är ett sjustegsprogram som bygger på beteendevetenskap och fokuserar på din individuella resa mot rökfrihet.

7 keys to quit

 

Det finns studier som visar att de som trappar ner sin rökning inte får återfall i samma utsträckning som de som slutar tvärt. Därför kan nikotinersättningsläkemedel vara ett bra hjälpmedel i din nedtrappning.

Nicotinell

Nicotinell (nikotin) är ett receptfritt läkemedel som används för rökavvänjning. 18 års åldersgräns. Gravida rökare rekommenderas att sluta röka helt utan nikotinersättning. Läs bipacksedeln noggrant. Se även www.nicotinell.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, se.gsk.com.

Faktaruta

Fakta om cigaretter och rökning:

  • Varje år orsakar rökning nära 7.000 dödsfall i Sverige.
  • Passiv rökning dödar varje år närmare 500 personer.
  • En rökare (ett paket om dagen) har 15 gånger högre risk att få lungcancer.
  • Nyfödda barn till rökare väger i snitt 150-300 gram mindre än andra.
  • I en cigarett finns det mer än 50 cancerframkallande ämnen och flera giftiga tungmetaller.

Källa: Hjärt-Lungfonden