Att välja tandläkare

Vad innebär det och hur ska man tänka när man väljer?

1 mars 2012 kl 08:28

Fråga: Det är fritt val av vårdgivare inom tandvård. Vad innebär detta för mig och vad ska jag tänka på när jag väljer tandläkare?

Svar: Det innebär att du själv kan välja vem som ska utföra din och dina barns tandvård. Det finns både offentliga och privata vårdgivare att välja på.

Som patient väljer du själv vem som ska utföra din tandvård. Det gäller för både vuxna och barn. Det finns vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet. Tandläkare i Sverige jobbar antingen hos en privat vårdgivare eller för Folktandvården.

Tandvårdsstödet

De allra flesta vårdgivare är idag anslutna till Försäkringskassan. Det innebär att du som patient får ta del av det statliga tandvårdsstödet. Stödet omfattar alla vuxna från det år de fyller 24 år och uppåt. Stödet till din tandvård beräknas utifrån ett referenspris, som bestäms av Tandvårds- och Läkemedelförmånsverket, TLV.

TLV är den myndighet som tar fram vilka åtgärder som ska ersättas och vilket referenspris varje åtgärd ska ha. Försäkringskassan administrerar tandvårdsstödet utifrån detta regelverk och är den myndighet som har den direkta kontakten med tandvården.

Barn och ungdomar upp till 23 år har kostnadsfri tandvård. För att ditt barn ska få kostnadsfri tandvård måste vårdgivaren ha ett avtal med landstinget. Det har de allra flesta vårdgivare. Tala med din tandläkare för att få mer information om det.

Vad ska man tänka på?

För att du ska känna dig trygg med ditt val av tandläkare är det viktigt att du tar reda på hur just din vårdgivare arbetar. Alla vårdgivare i Sverige måste följa den lagstiftning som är satt på nationell nivå. Det gäller bland annat hur man arbetar med patientsäkerhet och att man följer de nationella riktlinjerna för tandvård.

– När du ska välja vårdgivare är det viktigt att du ställer frågor om vad de erbjuder, behandlingsresultat och vad det kostar med de olika behandlingarna. Jämför gärna med det referenspris som finns framtaget, säger Lars Olsson, sakkunnig i branschfrågor på Privattandläkarna.

Om du ska göra en kostsam behandling är det många vårdgivare som erbjuder avbetalning. Hör med vårdgivare tandläkare vad som gäller hos dem. En annan viktig del att tänka på är om det ingår garantier på protetik eller på andra behandlingar som utförs. Det kan t.ex. vara bra att jämföra garantier om du ska göra en större behandling.

– Vi tycker också att det är viktigt att fråga hur patientsäkerhetsarbetet ser ut hos tandläkaren. Hur hanterar man om något går fel eller om patienten vill klaga på något? Ett steg till ett bra patientsäkerhetsarbete är att vårdgivaren är ansluten som medlem hos branschorganisationen Privattandläkarna, upplyser Lars som representerar organisationen.

Privattandläkarna

Privattandläkarna som branschorganisation tar fram branschstandarder när det t ex gäller relationen mellan vårdgivare och patient. Detta för att patienten ska känna sig trygg när de går till sin tandläkare. Privattandläkarna har därför en överenskommelse med Konsumentverket och etiska riktlinjer som alla medlemmar ska följa.

Överenskommelsen tar bland annat upp tandläkarens skyldighet att informera patienterna om olika behandlingar, att lämna tydliga kostnadsförslag och att ge garantier. En patient kan alltid vända sig till Privattandläkarnas förtroendenämnder som har till uppgift att lösa tvister mellan patienter och medlemmar. Ungefär 70 procent av tandvårdsföretagen är medlemmar i Privattandläkarna.

– Avslutningsvis, säger Lars, handlar det också om maggropskänsla och förklarar att det är viktigt att få ett bra förtroende för den som ska utföra tandvården för dig och dina barn.

Tandläkare

 

Lars Olsson

Lars Olsson, privattandläkarna
sakkunnig branschfrågor