Werlabs – hälsoanalys via blodet

ANNONS. Innehåll från Werlabs

Werlabs erbjuder hälsoanalyser via blodprov som du snabbt och enkelt beställer via deras hemsida. Analyspaketen är utformade av specialister och all remisshantering sker digitalt. Som användare får du en privat onlinejournal med resultat, analyser och information, så att du kan få förståelse för din egen hälsosituation och på så sätt öka motivationen att vidta åtgärder för en bättre hälsa.

15 december 2016 kl 09:31

Werlabs

Hälsoanalysen hjälper till att förebygga sjukdom

Werlabs mål är att deras användare ska få verktyg och kunskap som gör att de tidigt kan fånga upp eventuell ohälsa. Många sjukdomar är resultatet av din livsstil och ditt levnadsmönster, och när symtomen väl uppträder är sjukdomen ofta redan långt framskriden. Den är då betydligt svårare att hantera än om insatser gjorts tidigare. Därför är det viktigt att fånga upp negativa trender tidigt, det vill säga redan innan du passerat gränsvärdena, för den som vill minimera risken att bli sjuk.

Till exempel kan diabetes och hjärt- och kärlsjukdom förebyggas och de allvarligaste konsekvenserna kan undvikas om de upptäckts tidigt. Att kontrollera och följa blodsocker och blodfetter är enkla men kraftfulla sätt att se om du är på väg att utveckla sjukdom innan du har några synliga symtom.

Så fungerar Werlabs

När du bokar ditt test/din analys hos Werlabs skapas en elektronisk remiss, en e-remiss, som skickas till valfritt provtagningsställe. De flesta provtagningsenheter har drop-in vilket betyder att du inte alltid behöver boka någon tid utan kan gå direkt till provtagningsenheten där din e-remiss väntar på dig. Det enda du behöver ta med dig till besöket är din legitimation.

Werlabs samarbetar med Karolinska Universitetslaboratorier AB, Unilabs AB och Aleris, och deras lab ligger oftast i anslutning till lokala vårdcentraler. Eftersom proverna tas på vanliga provtagningsenheter har de självklart samma tyngd som prover som läkare själv ordinerar på vårdcentraler och sjukhus.

En läkare tittar alltid på alla resultat

Ditt blodprov tar bara några minuter och du får dina första provsvar bara några timmar efter provtagningen. Slutsvar med kommentar från en läkare får du när alla prover är analyserade. Läkaren tittar då på samtliga resultat och är det något som avviker får du en rekommendation på lämplig åtgärd.

Dina värden och resultat sparas i en säker onlinejournal som du alltid har tillgång till för att kunna följa dina värden över tid. Resultatet av dina provsvar och analys kan du självklart ta med din allmänläkare/husläkare vid behov.